Köszönet

A Szolnoki Gyülekezet felújítása már 2015 tavaszán elkezdődött. Akkor valósult meg a nyílászárók cseréje, a falak vízszigetelése és a belső termek festése, burkolása. Akadálymentesített feljárót is létesítettünk. De hiányzott még a külső hőszigetelés, a nemes vakolat és az ablakpárkányok.

Légy világító kövecske!

Keresztségi istentiszteletre gyűltünk össze a kecskeméti adventista kápolnában 2017. december 2-án délután, amikor egy ifjú adta át életét az Úrnak.

Talmácsi Janka istenfélő szülők gyermekeként nőtt fel, és pici gyermekkorától érezte és tapasztalta Isten gondviselését, a közösség szeretetét. Lelkében napról napra erősödött a hit, amikor reggel és este a család együtt dicsőítette Őt és hallgatta az Ige szavait az áhítatokon. Döntésében két meghatározó esemény is volt, ami csalhatatlan bizonyítékul szolgált arra, hogy Isten a tenyerén hordozza, és amiért érezte, hogy Őhozzá tartozását keresztség által is szeretné kinyilvánítani, még ha csak 12 éves is.

Számvetés és tervkészítés

Ilyenkor év vége felé jó számot vetni. Hasznos, ha összehasonlítjuk azt, amit terveztünk azzal, amit végeztünk. Természetesen hívő közösségként terveink készítésekor Isten bölcsességét, világosságát; szolgálatunk végzésekor pedig Isten vezetését és áldását keressük és kérjük.

Evangelizáció, missziómunka Ukrajnában

A Hetednapi Adventista Egyház Nyugat-Ukrán Egyházterülete meghívására dr. Tokics Imre lelkész testvér evangelizációs előadás-sorozatot tartott a Kárpátokon túli Barvinokban, 2017. november 16. és 26. között. A 20 előadásból álló sorozat Jézus életének, a keresztre feszítés előtti utolsó napjait mutatta be, embereket és jellemeket a kereszt körül, akikkel a Megváltó találkozott. Mindazáltal Jézus, a vádak ellenére, mégis ezt tudta mondani: „Atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek.”

Életmóddal az egészségért

Az Ellen Gould White Életreform Klub programjai folynak tovább keddenként 17 órakor. Új előadóként köszönthettük Gulyás Judit egészségtan tanárt, aki a Stressz tűrése és kezelése témát boncolgatta. További előadóink: dr. Horváth Balázs háziorvos (Idős korban fiatalon), dr. Horváth József ny. orvos, aki a Boldog Élet családi magazinba több cikket is írt (Egy idős orvos a gyógyító életpálya hétköznapjairól), Soós Róbert és Soósné Jeszták Andrea életmód tanácsadók (A tartós fogyás titkai, A depresszió lefegyverzése).

Segítő kezek egy gyermekotthonban

Egy külvárosi gyermekotthont látogatott meg a Budapest-Terézvárosi Gyülekezet több tagja két novemberi vasárnap.

A lelkes csapat már reggel hétkor megérkezett, hogy segítsen kifesteni az árvaházat. Az első alkalommal a gyermekek nem voltak jelen, zavartalanul tudtunk haladni, így is egész késő délutánig maradtunk. A férfiak kifestették a szobákat és előszobákat, a testvérnők pedig a rendrakásban és a konyhában segédkeztek.