Hírek

A reformációs éve vége és kezdete – Hitéleti konferencia a DET-en

Tizedik éve minden ősszel „zarándokünnepre” mennek a Dunamelléki Egyházterület tagjai. Az idei Hitéleti konferencia a korábbiakhoz hasonlóan sokféle áldást tartogatott. Reformációs séta, ének-zene, igehirdetések, Bibliai Olimpia döntő és eredményhirdetés, segélykoncert. De ez csak a keret, amit Isten Lelke és a hittestvérek közössége töltött meg örömmel és tartalommal. Az igehirdetések témája, mondhatni „adott” volt a reformáció 500 éves kezdetére utalva: Semper reformanda (állandó megújulás).

Ócsai Tamás unióelnök Péld 4:18 alapján fogalmazta meg üzenetét: „Istennek minden időben voltak emberei, akik készek voltak hatalmas áldozatokat hozni azért, hogy a Szentírás rég elfeledett igazságait újra napvilágra hozzák. A reformáció nem egy történelmi esemény csupán, hanem Krisztus zászlóvivőinek története, akik életüket arra szentelték, hogy a világosság növekedjen. A valdensektől a zarándok atyákon át az adventmozgalom kiteljesedéséig, egészen Krisztus második eljöveteléig szükség van erre a reformációra. Nem mondhatjuk, már befejeződött. »A reformáció e világ történelmének végéig tart. … állandóan új fény sugárzik a Szentírásra, új és új igazságok tárulnak fel« (NK 148.4). A kérdés: Te kész vagy-e belépni Krisztus zászlóvivői, a növekvő világosság hordozói közé?”

Dr. Ősz-Farkas Ernő igehirdetésében a következőkre helyezte a hangsúlyt: „Egy évvel ezelőtt, ezen a helyen elindítottuk a reformációs évet. A rossz hír az, hogy most nem tudjuk befejezni. Amíg marad egyetlen okunk is a megtérésre, nem mondhatunk le a reformációról. A jó hír: a reformációnak nincs vége. Az ajtó nyitva maradt, a hívás még jól hallható. Mi az ami változásra, reformációra késztet? »Azt remélem, hogy az a nap itt van közel, amikor a nagy Isten adventje megjelenik, mert minden forrong, ég, mozogásban van, süllyed, borul, nyög és sóhajt« – Luther Márton elfelejtett szavai ezek. Várta, annyira várta, hogy reformáció lett belőle. Aki vár, aki hisz abban, aki jön, nem marad közömbös, tétlen. A második advent reménysége nélkül nincs reformáció. Jel 21–22-ből megtudhattuk hogyan készül a menyasszony, ki készíti fel, és milyen az a folyó Isten trónjánál, amiből már itt lehet inni. Üzenetünk nem lehet a »béke biztonság« (1Thessz 5:3) üzente. Mint népnek, mely hiszi, hogy Krisztus hamarosan eljön, feladatunk, hogy hirdessük az üzenetet: »Készülj Istened elé« (Ám 4:12). »Emeljük magasra a mércét és hirdessük a harmadik angyal üzenetét, vagyis Isten parancsolatait és Jézus hitét« (2Szem 140.)”. A reformációs évet nem fejezzük be, folytatjuk. »Semper reformanda«, amíg Jézus visszajön.

A hitéleti konferencián a délelőtti istentiszteleten kihirdetett célokra és a délutáni segélykoncerten, a gyermekek étkeztetésével kapcsolatos célokra az alábbi adományok gyűltek össze. Délelőtt: 858 155 Ft, valamint 50 euró és 150 dinár. Délután: 609 910 Ft, valamint 10 (angol) font, 21 euró és 9 lej.

A délelőtti adományt egy speciális egészségügyi misszió költségeire használja fel az egyházterület, amelynek keretében egy mozgó – kamionban vagy buszban berendezett – egészségközpontot alakítunk ki. Ezt a járművet az egyházterület bármelyik körzete igénybe veheti majd. A délutáni segélykoncerten összegyűlt adományokat az ADRA Alapítvány Gyermekétkeztetési programja javára ajánljuk fel. Isten áldása kísérje az adakozókat és az adományokat egyaránt!

A program hanganyagai innen tölthetők le: https://drive.google.com/open?id=0BxFtFRtR6wtjMWxvVkZ3UEwta2s

A videóanyagok itt nézhetők meg (DET Facebook oldal):
DE:
https://www.facebook.com/233662563357737/videos/1546269188763728/

DU: https://www.facebook.com/233662563357737/videos/1550097718380875/

A konferencia délutánján lezajlott Bibliai Olimpia döntőjének eredménye itt tekinthető meg: http://bibliaiolimpia.org/donto/

(KI)

„Mindeddig megsegített minket az Úr” (1Sámuel 7:12)

25 éve alakult meg a Zalegerszegi Adventista Gyülekezet

„Az Úr az én örökségem, mondja az én lelkem, azért benne bízom. Jó az Úr azoknak, akik várják Őt, a léleknek, amely keresi Őt” (JerSir 3:24–25).

A fenti ige szavaival kezdtük meg ünnepélyes istentiszteletünket ez év november 12-én Zalaegerszegen. A körzet gyülekezetei együtt emlékeztek meg a zalaegerszegi közösség 25 évvel ezelőtti megalapításáról. Egyházunk odaadó missziós fáradozásának és Tony Campbell ausztrál lelkész evangelizációs sorozatainak eredménye a nagyszerű kezdet. Akik akkor részt vettek benne, azok ma is ragyogó arccal és könnyes szemekkel emlékeztek Isten kiáradó kegyelmére. Rendkívüli tapasztalatban volt részük a rendszerváltás után 1991/92-ben, amikor egy este három előadást kellett tartani napról napra az érdeklődők nagy száma miatt. Tony a mostani alkalomra küldött egy videóüzenetet, amelyben elmondja, hogy számára is élete meghatározó tapasztalata volt az, ami itt történt. Abban a két évben mintegy 13-an keresztelkedtek meg, és megalakult a gyülekezet a városban.

Testvéreink egy kedves, sok tanulságot felszínre hozó formáját választották a megemlékezésnek, amikor úgy döntöttek, hogy hosszabb időt szánnak mindenre. Fél éve már, hogy szombatonként felelevenítették egy-egy év történéseit, és közben a korábban itt szolgált testvérek mind ellátogattak hozzánk.

Az ünnepi alkalmon jelen voltak a területi vezetők: Ősz-Farkas Ernő, Bihari Csaba és a hat éven át ez év nyárig itt szolgáló lelkész, Kis István is, családjával együtt. A körzet mindhárom gyülekezetének kórusa és egy újonnan alakult ifjúsági zenekar szolgálataikkal tették szebbé az alkalmat. Az elhangzott igehirdetések tanítottak az emlékezés pozitív értékére és buzdítottak arra, hogy éljünk és szolgáljunk ma is az első szeretet hitével és tapasztalatával. Megbecsülése ez azok tapasztalatának, akik részesei voltak mindennek és egyben bátorítása azoknak, akik ma közösségünk tagjai. Örültünk a felhívásnak, hogy a hálás, dicsőítő lelkület teheti áldottá, vonzóvá és eredményessé közösségünket. Megértettük, hogy a problémák helyett a tapasztalatokra és a szabadító Istenre nézve éljük hitéletünket.

Körzetünk egy felemelő, igei és lelki, testvéri szeretetben gazdag szombattal emlékezhetett az elmúlt évtizedekre. A Zalaegerszegi Gyülekezet pedig mindezeken túl jobban elköteleződött egymás és az Úr felé, törekedve arra, hogy mindnyájunk életében beteljesedjen az Ige szava: „Boldog az a szolga, akit az ő Ura, mikor hazajő, munkában talál” (Lk 12:43).

Frend László

Misszió Füzesgyarmat és Szeghalom városában

2017 szeptember 23-án és 30-án adventista irodalommal látogattunk meg két olyan települést országunkban, ahol nincs gyülekezetünk. Összesen 860 darab missziós kiadványt adtunk az emberek kezébe (Van kiút címmel).

Ezeken a napokon ismét meggyőződtem arról, hogy olyan helyeken kell nekünk, adventistáknak hirdetni az örökkévaló evangéliumot, ahol egyházunk nincs jelen. Jó lenne, ha mindannyian felismernénk ennek jelentőségét!

Hálás vagyok Istennek azért, hogy egy olyan kedves segítőm volt ezeken a szombatokon a munkatársam a missziómunkában, aki még nem tagja közösségünknek! Lenne mit tanulnunk tőle! Sok tapasztalatunk volt az emberekkel történt beszélgetésünk során.

Befejezésül engedjetek meg egy kérdést, kedves hittestvéreim, barátaim! Azért járunk a „Ki a sótartóból!” konferenciára, hogy továbbra is a sótartóban maradjunk?! Testvéri szeretettel:

 

Zagyva László

Reformációs séta 2017 Albertirsán

Bár Albertirsa nem tartozik az 500 évvel ezelőtti magyar reformáció központjai közé, Pál apostol elvét követve, Isten evangéliumának ott is szólnia kell, ahol ennek nincsenek több száz éves hagyományai (Róm 15:20–21). Ezért döntöttünk úgy, hogy október 8-án Albertirsán a Mirelite parkban bemutatjuk a város lakosságának a Reformációs séta 2017 nevű programot.

Luther minden kalapácsütésével Isten szeretetéről tett tanúbizonyságot. Kálvin Isten kinyilatkoztatásáról beszélt. Albertirsán is fölhangzott az 1568-as tordai országgyűlés vallásszabadsági törvénye. A gyerekek kipróbálhatták Károli Gáspárral a vizsolyi nyomdagépet. John Wesley-től ismét elhangzott a zavarba ejtő kérdés: „Albertirsa keresztyén város?” A látogatók együtt örülhettek Mary Jones-szal az új Bibliájának. És végül Desmond Doss is bizonyságot tehetett hitéről. Ez az utolsó sátor azért is volt fontos, mert a következő szombaton, október 14-én este a művelődési házban levetítettük A fegyvertelen katona című filmet, melyről akár Desmond Doss sátránál is értesülhettek a járókelők.

Bár nem özönlöttek úgy az emberek az albertirsai Reformációs séta 2017-en, mint a megyeszékhelyeken, még is voltak lelkes hallgatóink, akik miatt érdemes volt bemutatni a programot.

 

-i -s

90 éves a Berettyóújfalui Gyülekezet

2017. szeptember 23-án ünnepi istentiszteletre összegyűlt testvérek töltötték meg a berettyóújfalui adventista imaházat. A körzet hat gyülekezetéből és távolabbról is érkeztek vendégeink, hogy velünk ünnepeljék Isten kegyelmét, mely megtartotta a helyi közösséget közel száz éven keresztül.

1927. szeptember 27-én három testvérnő keresztelkedett meg a Berettyó folyóban, és ekkor alakult meg a helyi gyülekezet, amely a hatvanas években 48 főt is számlált. 1964-ig bérelt helyiségekben tartották az összejöveteleket, amikor is megvásárolták a zsidó hitközségtől a Mártírok u. 4. szám alatti épületet. 2006-ig ez volt az imaháza a gyülekezetnek. Berettyóújfalu Város Önkormányzata egy csere keretében átvette az épületet az egyháztól és egy másikat adott helyette a Csokonai u. 5. szám alatt. A helyi gyülekezet felújította ezt az épületet, és 2013. június 1-én ünnepélyes keretek közt fel is szentelte. Azóta ez a lelki otthona a 17 főt számláló gyülekezetnek.

Erre a 90 évre emlékezett vissza a 100 fős ünneplő gyülekezet a délelőtti istentiszteleten, ahol Ócsai Tamás, a világszéles Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának elnöke prédikált Isten megtartó kegyelméről, és az adventisták küldetéséről, mely tart Jézus Krisztus második visszajöveteléig.

A déli szeretetvendégséget követően a délutáni istentiszteleten a gyülekezetben szolgált lelkipásztorok emlékeztek vissza az itt töltött éveikre, és adták át a távol maradtak üdvözletét és jókívánságait.

A hetednapi adventisták hiszik, hogy küldetésük a világban a Biblia szerinti hetedik nap, az örökérvényű szombat megtartása, valamint Jézus Krisztus második eljövetelének a hirdetése és megélése. A Mindenható Isten áldja meg gyülekezetünk életét és szolgálatát az Ő dicsőségére!

 

F. A.

A nagy Orvos lábnyomában

Jézus Krisztus dicsőségére, keresztségi istentiszteletre gyűlt össze a kicsiny tiszaburai közösség a Szolnoki Gyülekezet támogatásával.

Horváth Balázs testvérünk kötött szövetséget az Úrral 2017. szeptember 24-én. A keresztelés szolgálatát Csókási Pál lelkész testvérünk végezte, és az igei útravalót is tőle hallottuk Mt 3:13–17 alapján.

Hatalmas dolgot tett és tesz az Úr Tiszaburán, ebben a nagyrészt romák lakta faluban, hiszen egyre többen ismerik fel a keresztény értékek fontosságát.

Horváth Balázs testvérünk a falu orvosa, így a hivatása folytán sok embernek adhat jó példát az ő ragaszkodása Krisztushoz.

Jelenleg is többen készülnek és most is jelentkeztek keresztségre, így reményeink szerint hamarosan újra lesz itt ilyen ünnepi alkalom.

 

Jónás Tibor

A nemzetközi ADRA hírei

Menekültekért végzett munka – Banglades

2017 augusztusa óta több mint félmillió rohingya menekült az erőszak elől Mianmarból Bangladesbe. Számos menekülttábor is létesült Bangladesh déli részén: Cox’s Bazar, Unchiprang és Jamtoli térségekben, a menekültek pedig folyamatosan érkeznek, ezért nagy az élelmiszerhiány és szűkösen laknak a rászoruló emberek. Összetákolt sátrakban húzzák meg magukat, a sok esőzés miatt az agyagos talajon szívszorító helyzetben élnek.

A nemzetközi ADRA adományokat gyűjt a megsegítésükre, továbbá élelmet osztottak több alkalommal, több táborban is.

Sok borzalmas élettörténettel is találkoztak az ADRA munkatársai, pl. Samirának (akinek a fotóját mellékeljük) 4 lányát ölték meg, ezek után menekült el kis unokájával szülőföldjéről. A politikai helyzetektől függetlenül, keresztény emberként kérünk benneteket, hogy imáitokban irgalmas szeretettel emlékezzetek meg a nyomorúságban élőkről!

Katasztrófa elhárítás területén végzett munka

Puerto Rico – Az Irma és Maria hurrikán teljes rombolást hagyott maga után. A Puerto Ricó-i ADRA rögtön akcióba lépett. Az Adventista Egyház helyi tagjaival a törmelékek eltávolításán dolgoztak, valamint élelmiszert és vizet osztottak a katasztrófa-sújtotta térségben. További ADRA alkalmazottakat, önkénteseket és folyamatosan segélyeket küldtek, hogy az azonnali szükségleteket enyhítsék.

 

Mexikó – A Mexikói ADRA órákkal a szeptember 19-i, Richter skála szerinti 7,1-es erősségű földrengés után elkezdte a károk enyhítését. Két héten belül ez már a második nagy földrengés volt az országban. Összesen 225 halottat jelentettek és több mint 1000 iskola rongálódott meg, vagy dőlt össze.

A helyi ADRA együttműködik a hatóságokkal és a térségben működő adventista unióval és divízióval, hogy a leghatékonyabb módon, azonnali segítséget nyújtsanak.  Élelmiszerosztással segítenek, és gondoskodnak a kitelepítettek lakhatásáról is.

Lőrincz Melinda
ADRA munkatárs

Gyermek- és családmisszió a kecskeméti körzetben

2017. február 4-én a Kecskeméti Gyülekezet lehetőséget kapott megismerni a Tesz-vesz gyülekezet nevű programot. A képzésen résztvevő gyülekezeti tagok lelkesen láttak hozzá a tesz-vesz alkalmak megtervezésének.

Május 27-én tartottuk az első ilyen istentiszteletünket. 20 tettre kész felnőtt sürgött-forgott, hogy egy maradandó élményt nyújtó gyerek-istentiszteletet készítsen elő a gyülekezet népes gyerekcsapatának (21 fő), a hozzájuk csatlakozó vendéggyerekeknek (10 fő) és szüleiknek. A közel 60 résztvevő megtöltötte a tereket. Jó hangulat jellemezte a tesz-vesz gyülekezeti alkalmat. A nap témája Noé bárkája volt, üzenete pedig az Isten iránti engedelmesség és a gondviselés.

Hálásak vagyunk Istennek, hogy sikerült olyan családokat is elérnünk, akik első alkalommal lépték át a gyülekezet küszöbét, és látható módon jól érezték magukat.

Június utolsó hetében folytattuk a gyerekmissziós alkalmaink sorát egy táborral, amit már több éve megrendez a kecskeméti közösség. Az idei napközis bibliatábor témája Dániel története volt, mottójaként pedig „Ha Isten velünk, oroszlánoktól sem félünk!” mondatot választottuk. A táborban 35 gyerek vett részt, melynek egyharmada nem adventista családból érkezett.

Táborzáró alkalomként szerveztük meg a második Tesz-vesz délutánunkat, melyen az elsőhöz hasonló létszámban jelentek meg gyerekes családok. A vendégek között voltak olyan gyerekek, akik részt vettek a táborban, és erre az alakomra elhozták a szüleiket is, voltak visszatérő vendégeink is, akik az első tesz-vesz délutánunkon is jelen voltak. Egy héttel később az egyik anyuka egy videót osztott meg velünk, amint gyerekei otthon az udvaron sorban állva énekelik a tesz-vesz délutánon tanult éneket. Bízunk benne, hogy ezek által is sikerül maradandó élményt nyújtani ezeknek a gyermekeknek, és így az Isten megismeréséhez is közelebb kerülhetnek.

A kecskeméti körzet egy másik kiemelkedő nyári programja az Erdélyi túratábor volt, ahol minden nap megmásztunk egy-egy csúcsot a Tordai-hasadéktól a Vigyázó csúcsig. A túratábor különlegessége, hogy igazi családos tábor volt, a résztvevők életkora 3 és 70 között lévén, minden korosztály képviseltette magát. A tábori áhítatok keretében egy kevésbé ismert bibliai személy, Barnabás történetét ismertük meg. A közös kirándulások jó alkalmat adtak a beszélgetésre, közösségápolásra, egymásra odafigyelésre, egymás támogatására. Így lehetőségünk volt gyakorlatba ültetni a Barnabás történetéből tanultakat. Hálásak vagyunk Isten gondviseléséért és vezetéséért, melyet a tábor egész ideje alatt megtapasztalhattunk!

ÁrPa

Gyermekbemutató istentisztelet Bucsán

2017. szeptember 16-án Kollár Zoltán és Vargyas Pálma második gyermekét, Elzát mutattuk be az Úrnak a Bucsai Gyülekezetben. Erre az alkalomra több mint negyvenen gyűltünk össze. A helyi gyülekezet erre az ünnepélyes alkalomra átköltözött az új imaházába, amit alig egy hónappal előtte vett meg az egyház.

Istenünk áldása legyen a kicsi Elzán és nővérén, Jankán, és a Bucsai Gyülekezet Istennek szentelt életén és szolgálatán!

 

F. A.

Gyülekezetalapítási, presbiterszentelési és emléktábla-avató istentisztelet Geszten

2017. június 4-én vasárnap többszörös ünnepre gyűlt össze a gyülekezet Geszten. 23 taggal megalakult a Geszti Gyülekezetünk. Közel harminc éves múltjának fénypontja volt ez az alkalom, amit az alapító testvér már nem érhetett meg.

A körzet gyülekezeteiből is érkeztek testvérek, hogy a helyiekkel együtt hálát adjanak  Istennek a több évtizedes vezetésért. Ócsai Tamás egyházelnök testvér szólta Isten bátorító és buzdító Igéjét. A Debrecen-Józsai Gyülekezet kórusa színvonalas, lélekemelő szolgálatai tették emelkedetté az alkalmat. Majd a gyülekezet három tagját id. Rácz Bélát, ifj.Rácz Bélát és Rácz Csabát Hegyes-Horváth Géza területi elnök testvér presbiterré szentelte. Az istentisztelet befejezése után az imaház udvarán Stuber György lelkész testvér idézte fel a Geszti Gyülekezet alakulásának első éveit, majd a Józsai Gyülekezet kórusa énekelt. Az alapító, Cséfán György felesége mondott verset, ez után lelepleztük az emléktáblát, melyet az alapító áldott emlékére helyeztünk az imaház bejárata melletti falra.

Ezt követően szeretetvendégség keretében az összegyűlt testvérek és vendégeink még sokáig tudtak beszélgetni, közösséget ápolni. Áldott legyen Mennyei Atyánk ezért a szép alkalomért!

F. A.