Hírek

Az Adventista Teológiai Főiskola felvételi tájékoztatója a 2017/2018-as tanévre

Teológia alapszak

Képzésünkre azok jelentkezését várjuk, akik Isten iránti elkötelezettséggel és hivatástudattal teológus, vagy lelkipásztori szolgálatra készülnek, vagy a Biblia tanulmányozásához tudományos ismereteket szeretnének gyűjteni. Az alapképzés hároméves: nappali vagy levelező formában.

A záróvizsgát tett hallgatók teológus diplomát (BA) kapnak.

A jelentkezés feltételei: Jelentkezési lap, melyhez az alábbi dokumentumokat is csatolni kell:

 • Érettségi bizonyítvány másolata
 • Önéletrajz
 • Lelkészi és gyülekezeti ajánlás (csak azoknak, akik tagjai a Hetednapi Adventista Egyháznak)

A felvételi vizsga írásban és szóban történik:

 • Írásbeli felvételi teszt (60 perc): Mózes 2. könyvéből és Márk evangéliumából
 • Szóbeli felvételi vizsga: Mózes 2. könyvéből és Márk evangéliumából

Jelentkezési határidő: 2017. június 15.

A felvételi vizsga helye és időpontja:

ADVENTISTA TEOLÓGIAI FŐISKOLA, 2119 Pécel, Ráday u. 12.

2016. június 25. (vasárnap) de. 10 órától.

Szakirányú továbbképzések

Felsőfokú diplomával rendelkezők számára az alábbi szakirányú továbbképzéseket hirdetjük meg:

 • adventista lelkipásztori asszisztens,
 • családi életre nevelés,
 • életmód-tanácsadó,
 • hitoktató.

Jelentkezési határidő: 2017. július 30.

További részletek és a jelentkezési lap letölthető a főiskola honlapjáról (www.atf.adventista.hu ), vagy a Tanulmányi Hivataltól igényelhető (cím: 2119 Pécel, Ráday u. 12; telefon: 28/547-295; e-mail: atf@adventista.hu).

ATF

Professzori kinevezések az Adventista Teológiai Főiskolán

Az Adventista Teológiai Főiskola Szenátusa tavaly ősszel határozott arról, hogy pályázatot ír ki egyetemi tanári munkaköri címek elnyerése céljából rendszeres teológiai és egyháztörténeti tudománykörökben. A kiírt pályázatra három személy jelentkezett, akik közül ketten feleltek meg annak a szigorú feltételrendszernek, amit a Nemzeti Felsőoktatási Törvény, valamint a vonatkozó intézményi szabályozások (Szervezeti és Munkaügyi Szabályzat, Foglalkoztatási Követelményrendszer) a professzori cím megszerzéséhez előírnak. Miután az ATF Szenátusa és Igazgatótanácsa külön-külön is alaposan megvizsgálták a beérkező pályázatokat, olyan döntést hoztak, hogy az intézmény két főiskolai tanárának pályázati anyagait terjesztik fel az Emberi Erőforrások Minisztériumának illetékes főosztályára. Ennek eredményeként Balog Zoltán miniszter úr javaslattételét követően Áder János köztársasági elnök úr 2017. április 1-jei hatállyal dr. Szilvási Józsefet és dr. Tonhaizer Tibort egyetemi tanárokká nevezte ki. 

Prof. dr. Szilvási József

Prof. dr. Szilvási József hittudományi egyetemi oklevelét a Debreceni Református Teológiai Akadémián szerezte 1996-ban. 2008-ban a teológiai tudományok doktorává (PhD) avatták a Károli Gáspár Református Egyetemen. 2001–2009 között Ruandában teljesített jelentős szakmai tapasztalatokat eredményező iskolateremtő szolgálatot a Közép-afrikai Adventista Egyetem rektoraként, hazaérkezése után pedig az Adventista Teológiai Főiskola rektora, valamint a Rendszeres Teológiai Tanszék vezetője lett.

Prof. dr. Tonhaizer Tibor

Prof. dr. Tonhaizer Tibor 1999-ben végzett a Kossuth Lajos Tudományegyetem BTK történelem-filozófia szakán. Teológiai (MA) oklevelét 2012-ben vehette át az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. A Debreceni Egyetemen a történelemtudományok tudománykörben (vallás- és egyháztörténet) szerzett tudományos (PhD) fokozatot 2002-ben, majd habilitációs címet 2016-ban. Korábban a Sola Scriptura Teológiai Főiskola rektor-helyettese volt, és éveken át a Debreceni Egyetem óraadó oktatójaként is tevékenykedett. Jelenleg az Adventista Teológiai Főiskola rektor-helyettese, valamint az Egyháztörténeti Tanszék vezetője.

Mindkét tanárunk jelentős oktatói tapasztalattal, valamint publikációs teljesítménnyel rendelkezik. Intézményünk vezető testületei komolyan hisznek abban, hogy ezek a kinevezések hatékonyan fogják szolgálni az ATF további fejlődését mind az elemi erővel sürgető utánpótlás nevelés, mind pedig ezzel összefüggésben az indítási engedélyre váró teológia mesterszak professzionális szintű működtetése szempontjából.

Sok áldást kívánunk az újonnan kinevezett egyetemi tanáraink életére és szolgálatára!

Adventista Teológiai Főiskola

40 éves az Advent Kamarazenekar

Március 11-én a Terézvárosi Gyülekezetben emlékeztünk meg az Advent Kamarazenekar megalakulásának 40. évfordulójáról. A zenekar nem új kezdeményezés volt, hanem folytatása annak a szolgálatnak, amelyet előttünk testvéreink folyamatosan életben tartottak: az istentiszteleten és a gyülekezet falain kívüli bizonyságtétel zene útján. 

A zenekar tagjai kezdetben középiskolában, főiskolán és a Zeneakadémián tanultak, hozzájuk csatlakoztak zenét szerető testvérek és sokan ismerőseink közül. Az előadott művek között voltak gyülekezeti énekeink, ezek feldolgozásai, továbbá gyöngyszemek a klasszikus zene világából. Uniónk rendezvényein folyamatosan részt vettünk, kórustalálkozóknak, zenei táboroknak rendszeres résztvevői voltunk. Az ATF Egyházzenei Tanfolyamán több testvérünk tanított különböző tantárgyakat, hogy gyülekezeteinket segítsünk zenei szolgálatukban. Európa számos országában megfordultunk, az egyik legjelentősebb esemény volt 1995-ben a hollandiai Generálkonferencia, ahol az unió által küldött énekkarral együtt a magyar küldöttség nyitotta meg a konferenciát. Ezen kívül még tíz alkalommal volt lehetőségünk a konferencia rendezésében zenei szolgálatra.

A március 11-ei ünnepélyes istentiszteleteken minden zenei szolgálatot zenekarunk látott el. Délelőtt a közös énekeken túl három művet szólaltattunk meg:

 • Corelli: Templomi szonáta Op. 1. Nr 10.
 • Az Énekeskönyv Bizottság az új énekeskönyvbe előkészítette a Ti égiek kezdetű éneket, amely a Seventh-day Adventist Hymnal lapjain olvasható. Ezt az éneket mutatta be a zenekar, a gyülekezet is ez alkalommal tanulhatta meg.
 • Egy gyülekezeti énekünket – Ha szívemben (Hitünk énekei, 267) – zenekari feldolgozásban hallhattunk.

Pörneki Attila testvér, a Zenei Osztály vezetője hirdetett Igét, Aktív várakozás címmel. Elmondta, hogy a jelek teljesedése sürgetőleg hat; időszerű Mk 13:33 verse: Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok! Ne elégedjünk meg azzal, hogy ismerjük Isten üzenetét. Felhívás hangzott el, hogy minden tag kapcsolódjon be a munkába. Ez a zenei szolgálatot is érinti: ügyelnünk kell, hogy soha ne adjunk fel a méltóság és fennköltség kiváló elveiből, amelyek Krisztus második eljövetelére a népet felkészítő üzenetünket jellemzik. A hallgatót vezesse Jézushoz, aki az út, az igazság és az élet. Minden előadás gondosan szervezett, megtervezett legyen.

Délben a zenekart gazdagon terített asztallal várta a gyülekezet.

A délutáni istentiszteleten néhány diával futottunk végig az eltelt negyven esztendőn. A felcsendülő művek voltak: Vivaldi: Il cardellino; J. S. Bach: d-moll kettősverseny, BWV 1060, 1. tétel; Mért ne zengném én az Istent – Reményi Attila feldolgozásában.

Pörneki testvér igehirdetésében 2Kor 3:2–5 és 17–18 versei alapján szólt arról, hogy bármit teszünk, mindent hálaadással és Isten dicsőségére tegyünk. Urunk tervet készített. Ezt a tervet könnyű megérteni, de nem könnyű megvalósítani. Ha követjük ezt a tervet, otthonunkban, az iskolában, munkahelyünkön életünk gyümölcsöző lesz.

Hálásak lehetünk Megváltónknak ezért a szép napért. Törekedjünk arra, hogy Isten dicsőségét zenei szolgálatunk is visszatükrözze.

Az istentiszteletek a Terézvárosi Gyülekezet honlapján megtekinthetők.

Fekete István

Bibliai Szabadegyetem Ózdon

Nagy örömünkre, kis városunkban is megrendezésre került a Bibliai Szabadegyetem. Hálásak vagyunk Istennek ezért a lehetőségért. Február 6-án indult az első félév, és május 29-ig tart. Meghirdettük a helyi televízióban, újságban, plakátokat készítettünk, és személyes meghívások is történtek (pl. egyházakban, iskolákban). 

Az előadások a Városi Művelődési Központ egyik termében zajlanak, szép környezetben, minden hétfőn 17.00 órától. A hallgatóság létszáma 35-40 körül mozog.

Örülünk annak, hogy ezzel a programmal újabb embereket sikerült elérni a városban.  Látszik az érdeklődés, mindig vannak kérdések, amikből kitűnik, hogy a hallgatóság otthon is sűrűn forgatja a Bibliát. Reméljük, hogy a Szentírás mélyebb megismerése tovább vezeti őket az úton, ami Isten országába vezet.

Raffainé Dr. Darmai Zsuzsanna

Ésszerű hit – Lelkiség a XXI. században

Értékteremtő Konferencia, 2017

Március 24–26. között került megrendezésre Budapesten az idei Értékteremtő Konferencia a Dunamelléki Egyházterület és a Magyar Unió Ifjúsági Osztálya szervezésében. A konferencia főelőadója Tihomir Lazic, a Transzeurópai Divízió Ifjúsági Osztálya keretében a fiatal felnőttekért végez szolgálatot. Előadásaiban fantasztikus egyszerűséggel vezette be a résztvevőket a konferencia témájának a mélységeibe személyes, Istennel szerzett tapasztalatain keresztül. 

A programot felemelővé tette Isten dicsőítése a Célkereszt és az 8in1 együttesek vezetésével. Az egy évvel ezelőtt elindított „Szólj bele a vezetésbe!” programrészlet keretében a résztvevő fiataloknak lehetőségük volt csoportokban beszélgetni olyan aktuális kérdésekről, mint fiatalok és a vezetés, forma és tartalom, lelkiségi stílusirányzatok, generációs különbségek, nők helye az egyházban, társadalmi szerepvállalás stb.

Az esti alkalmak sokszínű lehetőségei voltak a közösségépítésnek: társasjátékok, beszélgetések, közös éneklés. Vasárnap lehetőség nyílt betekintést nyerni ötletes, motiváló, embertársainkat segítő prjektekbe rövid előadásokon keresztül. Hisszük, hogy ezen a hétvégén Isten nemcsak élményt, közösséget, hanem értéket is adott nekünk.

A konferencián elhangzott előadások megtekinthetőek a https://goo.gl/Bcshbc linken.

Ömböli Dávid és Szenes Eszter

Összefogással a pozitív változásokért

A Fülöp-szigetek északkeleti részén, Casiguran településen és környékén nagy szükség van tiszta folyóvízre és kulturált illemhelyek kialakítására. Ennek megvalósítását a helyi ADRA Iroda szervezésében koordinált számos adománygyűjtési akció kíséri. A projektet „YOUMANYTY” programnak nevezték el, melyet többféleképpen lehet támogatni. 

Ilyen alkalmak például a segélykoncertek is, melyeket híres előadók közreműködésével szerveznek meg. A belépőjegyek árából befolyt összegekből négy illemhely kialakítását, két fürdőhelyiség létrehozását és egy vízcső építését szeretné megvalósítani a helyi szervezet vezetősége a lelkes csapatával közösen, konkrétan Brgy, Cozo és Casiguran településeken.

A térségben dolgozó szakembereknek további nagy kihívás a gyermekágyi- és a csecsemőhalálozások csökkentése. Ebből a célból a helyi ADRA további programokat szervez San Jose-ban, a fővárostól északra, egy érdekes kertészkedési-képzési programmal. Az „Ölelés” elnevezésű program permakultúrát és természetes kertészkedési módszereket tanít, azzal a céllal, hogy a helyiek egészséges és tápláló élelmiszerhez jussanak. A konyhakerti projekt előzetes számítások szerint rendkívül pozitív változást fog eredményezni a helyi lakosság, de kiemelten a nők és gyermekek egészséges fejlődésében, erőnlétük javításában.

Lőrincz Melinda
ADRA munkatárs

Országos tisztviselőképzés – ADRA szekció

Az ADRA világába kalauzoltuk el a látogatókat a 2017. március 5-én, Pécelen megtartott tisztviselőképzés alkalmával. A résztvevőket és érdeklődőket Zohán Tünde, az ADRA ügyvezető igazgatója köszöntötte, és dióhéjban ismertette az ADRA munkáját, majd Pappné Szigeti Gyopár, aki már régóta lelkes ADRA önkéntes, részletesen beszélt az országunk gyermekvédelmi intézeteiben és a nevelőszülői hálózatokban nevelkedő gyermekekről, a gyermekekkel kapcsolatban megtapasztalt örömökről, nehézségekről, és a szolgálat során felmerülő problémákról. 

Szó volt az ADRA tábor lényegéről, fontosságáról, hiszen a fentebb említett nehéz sorsú gyermekek és fiatalok, valamint a mélyszegénységben élők, soha nem nyaralnak, nem mozdulnak ki a településről, ahol laknak. A tábor részvevői között volt olyan 16 éves lány, aki soha nem kapott tortát a szülinapjára, és sokuknak a lakóhelyükhöz lévő legközelebbi városba csak akkor van lehetőségük elmenni, amikor szakorvoshoz kell fordulniuk.

A szekció további részeként a katasztrófavédelemről és katasztrófa-elhárításról tartott előadást a KMSME (Kelet-Magyarországi Speciális Mentő Egyesület) alelnöke, Balogh Zsolt. Az ADRA Alapítvány hosszú évek óta együttműködik a fent említett egyesülettel a dunai-, illetve a tiszai árvíz-védekezési munkálatokban.

Lőrincz Melinda
ADRA munkatárs

Dr. Szigeti Jenő professzort Életmű díjjal tüntették ki

A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniója dr. Szigeti Jenő professzornak 50 éves szakmai munkássága elismeréseként Életmű díjat adományozott Budapesten, 2017. február 25-én, szombaton a Terézvárosi Gyülekezetben. 

Ócsai Tamás, a Magyar Unió elnöke szívélyesen köszöntötte a különleges istentisztelet díszvendégét, dr. Jan Paulsen testvért, a Generálkonferencia korábbi elnökét, aki igehirdetésében Ef 6:10–13 verse alapján kiemelte, mennyire fontos a lelki fegyverzet felöltése, a Szentírás naponkénti tanulmányozása, a teljes tagbevonás a misszióban, az összetartás és az egység Isten egyházában. „Ellen G. White szavait szeretném idézni: »Tartsatok össze! Tartsatok össze! Tartsatok össze!«” – hangsúlyozta Paulsen testvér. A fordítás szolgálatát Zarka Péter, a helyi gyülekezet lelkésze végezte.

Paulsen testvér a lelkészkarnak tartott előadásokat az ünnepélyt követő vasárnap.

Professzor Szigeti Jenő hatalmas publikációs listával rendelkezik, több mint száz könyvet írt, több ezer cikke jelent meg különböző tudományos folyóiratokban. Alapítója az Adventista Teológiai Főiskolának, nemzedékek tanultak tőle, a magyar lelkészkar nagy része a tanítványa volt. Több ezer előadást tartott hazánkban és a Magyarországgal szomszédos országokban (Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna), valamint a külhoni magyaroknak, még az Amerikai Egyesült Államokban is.

Szigeti Jenő (80 éves) jelenleg is tanít a péceli Adventista Teológiai Főiskolán, valamint a PAX Televízióban a szombatiskolai tanulmányokat hétről hétre egyórás műsorban mutatja be közel százezer néző előtt. Továbbá a Hatoscsatorna Televízió Vallás és Kultúra műsorában dr. Tokics Imre lelkész-főiskolai tanár állandó vendége Szigeti Jenő, ahol beszélgetős műsorban közismert, magas beosztású egyházi személyiségekkel folytatnak párbeszédet a hitről, a vallásról és a kultúráról.

Az Életmű díjat Csizmadia Róbert, a Magyar Unió titkára adta át, megköszönve Szigeti testvérnek az évtizedek óta tartó áldozatos és magas színvonalú munkáját: „a Hetednapi Adventista Egyház érdekében kifejtett lelkészi, oktatói és egyházvezetői tevékenységéért, ötvenéves szakmai munkásságának elismeréseként.”

Ezután dr. Paulsen testvér köszöntötte az ünnepelt professzort. „Gratulálok Szigeti Testvér! Mi éveken át együtt dolgoztunk, amikor a divízió elnöke voltam, te pedig tíz évig a Magyar Unió elnöke (1984–1994). Úgy ismertelek meg, mint akinek a tudásánál nagyobb a szerénysége. Isten áldása legyen veled életed további részében is!”

Szigeti Jenő meghatódottan köszönte meg a kitüntetést: „Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az egész életemet az Úr művében tölthettem el. Istennek dolgoztam érettetek és veletek, s ez nem érdem, hanem kiváltság.”

A különleges eseményen egy kisfilmen keresztül bemutatták Szigeti Jenő életútját. Elhangzottak zeneszámok, vers, énekduett és a Központi Gyülekezet kórusának szolgálata, az ötszáz főt befogadó imateremben.

„Dr. Szigeti Jenő szolgálatával hűségesen képviselte az egyház hitét és munkálta annak jó hírnevét és elismertségét. »Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam« (2Tim 4:7)” – olvashatjuk a kitüntetésen.

A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniója – melynek jelenleg 5270 tagja van és 118 gyülekezete – történelme során első alkalommal adományozott Életmű díjat, és ezt Szigeti Jenő professzor kapta meg.

Szigeti Jenő professzor Isten Hídembere – aki Hinni Tanít!

(TIT)

Gyermekbemutató Gyömrőn

2017. március 11-én szép szombatra ébredtünk. A nap ragyogóan sütött, és a szívünk is örült, mert gyülekezetünkben újabb kisbaba született. 

Horváth Alinka és Horváth Sándor harmadik gyermekét, Hannát mutattuk be az Úrnak dr. Szilvási András lelkész testvér vezetésével.  A terem csordultig megtelt közelről, távolról érkező vendégekkel. A gyülekezet énekkara is készült szép programmal. Az Istentől megáldott alkalmat szeretetvendégség követte, ahol tovább erősödhetett a közösség.

Kísérje áldás Hanna életét, és a többi kisgyermek életét is, hogy majd ama napon hiánytalanul ott lehessünk Isten országában.

(stiv)

„Cserkész, fel a fejjel!”

A Michnay László Cserkészcsapat 25 éves jubileuma

Idén ünnepeli tevékenysége megkezdésnek 25. évfordulóját az 1942. sz. Michnay László Cserkészcsapat. A negyed évszázad emlékeinek felelevenítése céljából rendezvényt szervezünk 2017 pünkösdjére azok számára, akik jelenleg tagjai vagy valaha aktív tagjai voltak közösségünknek, hozzájárultak csapatunk létrejöttéhez, velünk táboroztak, illetve valamilyen módon kapcsolatba kerültek velünk. A június 2–4. között Hajdúhadházon megrendezésre kerülő rendezvényre várjuk még a Magyar Cserkészszövetség és a Hetednapi Adventista Egyház képviselőit is.

A csapat létrejötte annak köszönhető, hogy az 1989-es rendszerváltás környéki időszakban a cserkészmozgalom magyarországi újraindulásának hulláma magával ragadott néhány útkereső adventista fiatalt is. Hamarosan a budapesti Terézvárosi Gyülekezetben megalakult a 431. sz. Huenergardt F. János Cserkészcsapat. Vezetői – elsősorban Háló Tibor és Papp Román irányításával – célul tűzték ki, hogy a cserkészetben rejlő nagyszerű missziós lehetőséget megismertetik az adventista egyház magyarországi gyülekezeteivel. Az ő felhívásukra reagáltak a hajdúhadházi fiatalok közül is, és bekapcsolódtak abba a képzésbe, melynek során elkezdték a cserkészismeretek elsajátítását – először levelező formában. A következő évben, 1991 nyarán tizenhat cserkészvezető-jelölt vett részt Cserhátszentiván közelében a Hármas-forrásnál a Magyar Cserkésszövetség égisze alatt megrendezett őrsvezetőképző táborban, melyet Háló Tibor vezetett. A résztvevők között volt Hamerszki Judit, Rácz Sándor Béla és Szabó József is a hajdúhadházi gyülekezetből. A képzés megalapozta az adventista cserkészet jövőjét. Ennek köszönhetően hamarosan néhány másik cserkészcsapat mellett 1992-ben a Michnay Lászlóról elnevezett cserkészcsapat is megkezdte működését az ifjúságért. Első csapattáborunkat 1993-ban tartottuk Gönc mellett, a Vizesi-kúti tisztáson, melyet azóta további 23 nomád nyári táborozás követett.

A 25 éve megkezdett gyermek- és ifjúságnevelő munka rengeteg közös élménnyel gazdagított minket, számtalan életre szóló barátság köttetett. A pünkösdre tervezett jubileumi emlékprogram célja, hogy közösen elelevenítsük fel emlékeinket és együtt örülhessünk a közös programoknak.

Szeretettel várunk mindenkit, aki valamilyen módon részese volt csapatunk életének ebben a huszonöt évben, illetve azokat is, akik érdeklődnek programunk iránt. Jegyezzétek föl naptáratokba: 2017. június 2–4, Hajdúhadház. Gyertek el hozzánk – újra!

A Michnay László Cserkészcsapat vezetősége