Hírek

„Egy hegyen, egy kereszten, egyetlen szent Ember szerzett kegyelmet elveszett embereknek…”

Bibliai Olimpia, 2016. – 2. forduló

2016. május 7-én az ország számos gyülekezetében 141 fiatal újra megmérettetésnek vetette alá biblia-ismeretét. 46 egyéni és 95 csapatversenyző János evangéliuma alapján kapott 10, összesen 60 perc alatt megoldandó feladatot, melyek között a címben szereplő kérdés is szerepelt – más képes, kiegészítős, feleletválasztós, párosítós, eszperente nyelven írt feladattal együtt. 

Minden résztvevő dicséretet érdemel az alapos felkészülés és a szép munka miatt, amit nyújtottatok! A feladatok megoldása sokkal jobb eredményt mutatott, mint tavaly, ami azt jelenti, hogy mindenki komolyan vette a felkészülést! Ezért dicséret jár! Aki nem jutott tovább, ne keseredjen el, mert nem a nyeremény, hanem a tudás a fontos! 

A 2. forduló után eljött a számolás ideje. Az eddig lezajlott két forduló összesített eredménye alapján minden korcsoport első 6 versenyzőjét várjuk szeretettel a döntőben, 2016. november 5-én Budapesten (VIII. ker.), a Golgota utca 3-9-ben. A döntőre Mózes 3. könyvét kell elsajátítani.

(A http://bibliaiolimpia.org webhelyen megtalálhatók a 2016. év első két fordulójának feladatlapjai és megoldásai, a továbbjutók névsorával együtt.)

A Bibliai Olimpia 2016-os döntőjébe továbbjutott egyéni versenyzők és csapatok

Egyéni versenyzők Csapatok Kcs
BIBLIGA 1
Hegyes-Horváth Boglárka ESZDÓREDÓ 1
Juhász Gergő Igazgyöngyök 1
Kovács Gergő Pécsi Palánták 1
Molnár Benjámin SMS 1
Szép-Gergely Zsófia Szivárvány lányok 1
Talmácsi Janka Vásárhely fiai 1
Kőszegi Máté Balatonfüred 2
Man Eszter Csilla Bib-leányok 2
Németh Roland Eben-Ézer 2
Ócsai Eszter Nemesvámosi ifi 2
Varju Benjámin Őszök 2
Zoboki Dávid Trió 2
Czinkota Orsolya Bizottság 3
Kiss Mónika Írástudók 3
Kiss Noémi Jézus gyermekei 3
Kőszegi Zsófia KGB 3
Szabó Szilárd Napkeleti bölcsek 3
Szász Barna Szilárd Pusztai Vándorok 3

(BO16 MCs – ZN)

Gyermeknap és anyák napja a Hévízi Gyülekezetben

Minden év egyik legszebb időszaka a tavasz. Nagyon sok egyházi, nemzeti és nemzetközi ünnep ideje. Szeretjük az ünnepeket, szeretünk ünnepelni. Éppen ezért mindig találunk alkalmat, módot és időt, hogy ezt megtehessük. 

Az anyák napja nálunk mindig egy olyan alkalom, amelyre hetekkel korábban megkezdjük a készülést. A gyülekezet fiataljai és gyermekei szívesen vállalnak feladatot: énekelnek, verset mondanak, zenélnek és természetesen saját kezűleg készítik az ajándékot minden édesanya és nagymama részére. Ilyenkor nem feledkezünk meg az édesapákról sem, számukra különleges ajándékokkal készülünk.

Ebben az évben a hálás felnőttek egy csodálatos gyermeknapi meglepetéssel álltak elő: ők is saját kézzel készített ajándékcsomagokat adtak a fiataloknak, és meghívták őket egy vasárnap délutáni közös kerti partira, ahol együtt játszhattak, beszélgethettek és részt vehettek a finom ételek elkészítésében is.

Nagyszerű hétvége van mögöttünk, sok nevetéssel, énekkel, imával. A együtt töltött idő pedig lehetőséget adott a közösségépítésre is. Hálásak vagyunk a mi Istenünknek, hogy lehetőségünk van ilyen alkalmak szervezésére, hogy a hétköznapok terheit letéve, gondjainkról egy kicsit megfeledkezve együtt ünnepelhetünk.

P. T.

Az angyalokkal együtt ünnepeltünk

Igazán különleges és örömteli szombatban volt része a Gödöllői Gyülekezetnek május 21-én Isaszegen, amikor a helyi gyülekezet tagjaival együtt körzeti napot tartottunk.

A nap fénypontja a délutáni keresztségi alkalom volt, midőn a zsúfolásig telt kápolnában vendégeinkkel együtt tanúi lehettünk a pillanatnak, melyben Orbán Ella szövetséget kötött Megváltójával, Krisztussal, akinek gondviselő jelenlétét és szeretetét életének szép vagy éppen küzdelmekkel teli időszakaiban egyaránt, már eddig is oly sokszor megtapasztalhatta.

Az igehirdetés szolgálatát dr. Szigeti Jenő testvér végezte, aki Ella és a hallgatóság figyelmét Krisztusra mint Hajnalcsillagra, életünk egyedüli biztos pontjára irányította. Az alámerítés szolgálatát a körzet lelkipásztora, Horváth Péter testvér végezte. Az istentiszteletet még meghittebbé tették Ella barátainak, a két gyülekezet tagjainak és vendégeinknek szolgálatai.

Kívánjuk, hogy testvérnőnk Krisztussal és velünk együtt kéz a kézben érjen  mennyei otthonunkba!

KiVi

Föllobbant a Tábortűz

„Ebben a környezetben a gyerekek jól befogadják a lelki dolgokat. A cserkészet kiválóan bizonyította lélekmentő befolyását” (Gyülekezeti kézikönyv. 130. o.).

A Magyar Cserkészszövetség országos küldöttgyűlése az adventista cserkészvezetők kérésére 2016. május 21-én jóváhagyta a Tábortűz Adventista Cserkészközösség létrejöttét. Ezzel az adventista cserkészek most már a szövetség hivatalos lelki közösségeként dolgozhatnak tovább hitük és identitásuk elmélyítésén és az adventista értékek cserkészberkekben való terjesztésén.

Kevesek által ismert hazánkban, hogy az adventista cserkészet (Adventurer & Pathfinder Ministries) már 1950 óta a világegyház hivatalos ifjúsági szolgálata, amely közvetlenül a Generálkonferencia Ifjúsági Szolgálatok Osztálya alá tartozik, és 2,9 millió (!) fiatalt ér el világszerte a 6-16 éves korosztályban.

Az Ifjúsági Evangelizációs Központ (Center for Youth Evangelism), az Andrews Egyetem Lelkészképző Karának kutatóintézete, amelynek feladata, hogy az ifjúsági evangelizációt ösztönző módszereket, erőforrásokat és vezetést fejlesszen és biztosítson, a legutóbbi Adventista Cserkész Világtalálkozóról a Generálkonferenciának készített jelentésében így fogalmazott: „A cserkészet a legerősebb helyi gyülekezeti ifjúsági szolgálat a Hetednapi Adventista Egyházban.”

A Tábortűz Adventista Cserkészközösség egyik fő célja, hogy ez minden gyülekezet számára elérhető valósággá váljon Magyarországon is.

Dr. Hegyi Márton cserkész segédtiszt,
431. Huenergardt János Frigyes Cserkészcsapat

Imaházszentelés Gáborjánban

2016. május 21-én Isten nagy kegyelméből imaházat szentelhettünk az Ő dicsőségére Gáborjánban. Három év alatt testvéri adakozásból, egyházterületi segítséggel és sok Istentől jövő tapasztalattal valósult meg ez az imaház. Áldott legyen érte a mi mennyei Atyánk!

Hegyes-Horváth GézaKözel 130-an gyültünk össze a verőfényes szombaton az új imaházban, amit egy családi házból alakítottunk át. Isten Igéjét Hegyes-Horváth Géza egyházterületi elnök testvér hirdette, majd a felszentelés cselekményét Várhelyi Zoltán területi titkár testvér vezette. Köszöntő beszédet Gáborján polgármestere, Mező Gyula és alpolgármestere, Baranyai Endre mondott. Gyülekezetünk rendívül nagy segítőkészséget és tiszteletet tapasztalt meg a helyi önkormányzat és vezetői részéről az utóbbi időkben.

Énekekkel a Budapestről érkezett fiatalok szolgáltak, Zsilinszki Bálint vezetésével. Verset Labanc Imréné mondott. A szeretetvendégségre a Faluházban került sor.

Délután a Gáborjánban szolgált lelkészek, Ócsai Sándor, Szőllősi Béla, Várhelyi Zoltán, Sztán János, Farkas Attila emlékeztek vissza szolgálati idejük itt töltött szakaszára. Szilasi Zoltán lelkész testvér levélben köszöntötte a gyülekezetet. Szolgálatokkal a környező gyülekezetekből jött testvérek szolgáltak. Az istentisztelet és ez az emlékezetes nap is Hegyes-Horváth Géza testvér igei gondolataival zárult.

Mindenki szívében a hálaadás, az öröm és boldogság érzése uralkodott ezen a napon. A gáborjáni szeretetteljes, családias gyülekezetért, az új imaházért, a sok tapasztalatért, a gyönyörű szombatért egyedül Istené a dicsőség!

F. A.

Katasztrófaelhárítás Miskolcon – Isten vezetésével

ICORE képzés és Regionális ifjúsági hétvége

A május 7-ei szombaton mozgalmas hétvégéje volt a Miskolci Gyülekezetnek. Országos ifjúsági nap, gyülekezeti képzés és Bibliai Olimpia is volt.

A péntek esti szombatkezdő istentiszteleten a céltalanságról, az élet igazi értelméről hallhattunk prédikációt. Célirányosan hívtuk már erre az alkalomra is a gyülekezet barátkozóit, elmaradt tagjait is. Hiszen a kegyelmi idő rövidsége miatt Megváltónk egyre sürgetőbben hív – és hív vissza – mindenkit. Isten Igéjét Kovács-Bíró János testvérünk szólta, a tőle megszokott átélt lelkesedéssel és ugyanakkor mélységes egyszerűséggel.

Másnap már a szombatiskola alkalmával szinte tele lett a gyülekezetünk.

A szombati prédikációk alatt megközelítőleg 280-300 vendég örvendeztetett meg bennünket a jelenlétével. Szinte az egész keleti országrészből érkeztek testvérek, de voltak felvidékiek is, külön örültünk kolozsvári gyülekezet ifjúságának, akik gyönyörű kórusszámaikkal bilincselték le a figyelmünket. Idősebbet és fiatalt is magával ragadó prédikációkat hallhattunk. Lehetett érezni a Lélek jelenlétét a gyülekezeti termekben, átéreztük az idő sürgetését, hitünk törékeny voltát, Istenre utaltságunkat. Igazi hiterősítő volt ez a nap minden jelenlévő számára! A program technikai szempontból történő lebonyolításához Törőcsik Ábel személyében kaptunk segítséget, így ki tudtuk vetíteni a felső termünkben is a prédikációt. Ám még így is voltak testvérek, akik csak az udvaron tudták hallgatni az Igét.

Rövid szünet után kezdődött a délutáni képzés, amikor János a gyülekezetek megújulásáról tanított bennünket. Nemcsak a gyülekezetek fejlődésének kulcsa a nyitottság, de saját magunk üdvösségének is. Aki bezárkózik, kikerül az isteni erőtérből is, az igazi tanítványok mindig át tudták adni az evangélium üzenetét, a kereszténység ezért nem halt ki soha. Ezért lenne fontos, hogy a hallottakat fel tudjuk használni a hitéletünk során, valóban megújítva egyházi és saját életünket is.

A képzés közben a fiatalok a B gyülekezetben beszélgettek Csizmadia Otamo Helivel.

Közben még szintén a B gyülekezetben, Bálint György testvér koordinálásával a Bibliai Olimpia következő fordulójára is sor került.

A nap közös vacsorával zárult. Öröm volt számunkra, hogy a jelenlévők létszáma alig apadt a nap folyamán. Azért imádkozzunk, hogy a hiterősítésnek és a

tanításnak hosszú távú hatása legyen, hogy valóban hozzájáruljon a lelki megújuláshoz!

Mintegy 40 fiatal másnap még meglátogatta a tapolcai barlangfürdőt, amely nem mindennapi, maradandó élményt jelentett.

Meg kell említeni egy tapasztalatot is. Ezt mi – a házigazda gyülekezet – éltük meg. A tervezés során úgy döntöttünk, hogy nem rendelünk ennivalót, hanem mi készítjük el. Előre lehetett tudni, hogy mindez nem kis logisztikai feladat lesz. 300 fővel számoltunk, de mint utólag kiderült, alábecsültük a létszámot. Szombat reggel úgy éreztük, hogy Suhaj Renáta testvérnő és a gyülekezeti bizottság egy kicsit túlvállalta a lehetőségeinket. „Vajon elférünk-e ennyien, s főleg elég lesz-e az ennivaló…?” – vetődött fel egyre több kérdés.

A hitben járó testvérek nyugtatgattak a kenyérszaporítás csodájával. S valóban, mivel az egész gyülekezet apraja-nagyja részt vett az előkészületben, így volt mit megáldania a Gazdának. Példás módon besegített a B gyülekezetünk és a körzeti gyülekezetek is. S azt tapasztaltuk, hogy az áldás ezen a területen sem maradt el. Elég lett az ennivaló, még a nagy létszámban estig maradt testvéreknek sem kellett éhesen hazaindulniuk. Az isteni áldás mellett a szolgálat öröme is hiterősítő volt számunkra!

Köszönet az Úrnak és a résztvevőknek!

Tóth László,
első presbiter

Cserkészvezető találkozó a hódmezővásárhelyi imaházban

Cserkészet – a legerőteljesebb ifjúsági misszió
a Generál Konferencia szerint

Gyönyörű májusi reggelen érkeztek sorra a Csongrád és Békés megyei cserkészvezetők a találkozóra, amelynek házigazdái ezúttal a hódmezővásárhelyi adventista cserkészvezetők voltak.

A Cserkészinduló első versszakára fölkúszott a nemzetiszín zászló, majd közös imádság, Babos Gábor ügyvezető elnök köszöntő szavai és reggeli torna következtek.

Egy diófa árnyékában a délelőttöt a cserkész szakirodalomnak szenteltük, amit áttekintettünk az 1908-as kezdetektől napjainkig, különös tekintettel a legfrissebb kiadványokra, és az abban szereplő, még elfogadásra váró új próbarendszerre.

Az ebéd közösen készített bográcsos paprikás krumpli volt. Elkészítése és elfogyasztása közben egyaránt lehetőség nyílt a kötetlen beszélgetésre.

Délután vendégelőadónk, Vidovich Kálmán cserkésztiszt mutatta be a Magyar Cserkészszövetség nevelési programját kibővíteni hivatott kísérleti különpróbarendszert.

Ezt követően a regionális elnökség kérésére egyházunk sajátosságait mutattuk be a többi felekezethez tartozó cserkésztestvéreinknek, cserkészekhez illő módon játékosan, egy totó formájában. A hol elgondolkodtató, komoly, hol vicces, provokatív válaszlehetőségek nagy sikert arattak, így a visszaellenőrzés rögtön baráti beszélgetéssé változott. A kitöltők Ellen White: A legjobb út című könyvecskéjét kapták jutalmul.

A dél-alföldi cserkészkerület vezetőképzésének helyzetét Bérdi Péter vezetőtiszt foglalta össze.

A találkozó zászlólevonással, imával és az „oszolj!” utáni baráti kézfogásokkal zárult. Természetesen bal kézzel, hiszen az van a szív felől.

„A Magyar Cserkészszövetségben lényegesen nagyobb arányban képviseltetik magukat az adventista cserkészek, mint ami az ország lakosságához viszonyított arányukból következnék. Ez azért örvendetes, hiszen hitüket mélyen és következetesen megélő cserkészekről és vezetőkről van szó, akik számos területen követendő példát tudnak mutatni a nagyobb egyházakhoz tartozóknak is. A hódmezővásárhelyi adventista cserkészet lassan, de biztosan növekszik, és minden feltétel adott, hogy egy-két éven belül hivatalosan is saját lábra álljanak. Így remélhetőleg rövidesen a dél-alföldi cserkészkerület adhat otthont Magyarország negyedik adventista cserkészcsapatának” – nyilatkozta Babos Gábor, a kerület ügyvezető elnöke.

Dr. Hegyi Márton cserkész segédtiszt,
431. Huenergardt János Frigyes Cserkészcsapat

Hírek az Advent Kiadóból

Szeretettel tájékoztatjuk kedves testvéreinket, hogy még a nyár elején megjelenik Haynes: Isten küldött egy embert c. könyve. Másfél évtizede már, hogy megért egymás után több kiadást, de a gyülekezetek érdeklődésére való tekintettel ismét megjelenik. 

Azóta felserdült egy generáció, és a nagyszerű kötet bizonyára ismét nagy érdeklődést fog kiváltani. Bár elsősorban az ifjúságnak szól, minden korosztály számára van mondanivalója. József élete elbeszéléséhez fogható szépségű történet nincs több az emberi világban. A Szentírás nem hallgatja el, milyen hibákat követett el Jákób, az apa – látva ezt a kivételes képességű és többi fiához mérten kivételesen mély hitű fiát – József nevelésénél. Kibontakozik az összes, legfontosabb szereplő: Jákób, Rúben, Benjámin, Júda, valamint az egyiptomi évek előkelőségeinek jelleme. Megláthatjuk, hogy József tisztasága, elvhűsége magasan az összes többi szereplő fölé tornyosul. Az Egyiptom segítségét kereső, korosodó testvéreivel való második találkozásáról pedig a szerző ezt mondja: „méltán sorolhatjuk a történelem legcsodálatosabb jelenetei közé.”

A kötetet Bánfiné Roóz Magda fordította. A szöveget a kiadó újragondozta, és a bibliai idézeteknél figyelembe vettük a jobb érthetőséget és olvashatóságot.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani annak a testvérünknek, aki szívügyének tekintette a könyv ismételt megjelentetését, de nemcsak szorgalmazta, hanem anyagilag lehetővé is tette, hogy a kiadvány megjelenhessen.

A könyv ára 970 Ft lesz.

Egerváriné Kökényes Zsuzsa
kiadóvezető

Fontos határidő: 2016. május 31.

2016. május 31-én lejár a nyári táboraink előre fizet kedvezménye. Aki eddig az időpontig jelentkezik turnusainkra, és befizeti a teljes táborozási díjat, a végösszegből 5% kedvezményt kap.

A SZÉP Kártyákra 2014-ben feltöltött összegek idén május 31-ig használhatók fel. Amennyiben ez nem történik meg, az utalványok elvesznek a tulajdonos számára, és visszakerülnek a munkáltatóhoz. 2015-ben csaknem egymilliárd forinttal történt meg ez. Bózsvai táborhelyünk SZÉP Kártya elfogadóhely. Szeretettel várunk mindenkit Biblia- és életmódtáborainkban! www.bibliataborok.hu

Óné B. Klára

Megújult a Terézvárosi Gyülekezet gyermekiskolája

A jó pár hónapos munkának, egyeztetésnek, újítgatásnak szépen lassan látszik az eredménye. Az „A” gyülekezet 2016-ra megreformálta a gyermekiskoláját. Új csoportok, új tanítók, új programok. Célunk, hogy a gyermekek otthonuknak érezzék a gyülekezetet, felszabadultak legyenek, és ugyanúgy kapjanak szerepet a gyülekezet életében, mint ahogyan a felnőttek vagy az ifjúság. 

Több olyan programot igyekeznek a tanítók szervezni, amellyel az egész gyülekezethez közelebb hozzák a gyermekeket. Nem is olyan régen, az egyik szombat délelőtt a gyerekeké volt a főszerep. A hirdetéstől kezdve az adománygyűjtésen át, a hálaima feladatát is a legkisebbjeink látták el.

Szintén nem olyan régen pedig kicsitől a nagyig, egy előadás keretein belül elmondták, mit jelent számukra a Jó Isten és mennyire szeretik. Erre a kis műsorra, olyan lelkesedéssel és szeretettel készültek, hogy kevés tag volt csupán, akinek nem csaltak könnyeket a szemébe a gyermeki őszinte szavak.

A gyerekek őszinte öröme, amikor a szemükben látszik, hogy jól érzik magukat együtt, és minden szombaton tanulhatnak valami újat, új barátokat szerezhetnek, nagyon nagy örömmel tölt el minden tanítót. De ami igazán élteti a gyermekiskolát az az, amit mi tanulunk a kicsiktől, hiszen az őszinteségük, tisztaságuk, szeretetük sokszor példaértékű lehet számunkra.

Célunk, hogy még jobb, még nagyobb közösséget alakítsunk ki. Minél több gyermekkel, szeretettel várjuk a kislányokat is – ugyanis elfiúsodtunk –, és így nyáron ne csak a foci várjon ránk a réten, hanem a röplabda, tollaslabda is.

Takács Dóra