Hírek

Egyéves a Tábortűz Adventista Cserkészközösség

A Tábortűz 2016. május 21-én jött létre a Magyar Cserkészszövetség Országos Küldöttgyűlése egyhangú döntésével. Az eltelt egy év összefoglalója következik.

A 14 évnél idősebb cserkészeknek és barátaiknak negyedéves rendszerességgel találkozókat kezdtünk szervezni Tábortűz cserkész szombat néven, ahol kreatív módon élhetik meg hitüket, mélyülhetnek el a bibliai igazságok ismeretében és növekedhetnek a missziós lelkületben. Amint arról az AdventInfo előző számában beszámoltunk, az elsőre március végén került sor, a következő pünkösdkor lesz.

A Tábortűz egyik fő célja az adventista identitás kialakulásának támogatása a vele kapcsolatba kerülő fiatalokban. Egyházunkban világviszonylatban ennek leghatékonyabb eszköze a cserkészet, amelynek angol nyelvű nevelési programja általános és vallásos elemeket egyaránt tartalmaz. Az utóbbiak honosításával ún. különpróbákat tervezünk kidolgozni, amelyek a Tábortűzhöz és rajtunk keresztül az egyházhoz tartozás legfőbb gyakorlati megtapasztalásai lennének a gyerekek számára. Mivel a témák között nemcsak speciálisan adventisták, hanem felekezettől függetlenül használhatók is vannak (pl. bibliai régészet), a különpróba-választék növelésével egyúttal a Magyar Cserkészszövetség egészének is tervezünk szolgálni. Ennek azonban még csak az előkészítési fázisában tartunk.

Hálásak vagyunk, amiért a Magyar Unió, az egyházterületek és az ASI évek óta támogatják csapataink működését, elsősorban a táborozást. Ezenfelül további forrásokat próbálunk teremteni a Tábortűz tevékenységeinek finanszírozására.

A lelki közösségek, ill. egyházaik tanácskozási jogú tagokat delegálhatnak a Szövetség legfontosabb testületeibe. Ennek kapcsán:

– Kassai Csaba, uniós cserkészvezető, részt vett az Országos Vezetőtiszti Testület és az Országos Vezetőképzési Testület ülésén, és tagja lett a próbarendszer munkacsoportnak.

– Csizmadia Róbert uniótitkárként képviselte Egyházunkat az Országos Küldöttgyűlésen.

– Dr. Hegyi Márton a Tábortűz elnökeként tagja lett az Országos Tanácsnak.

Március 26-án került sor a Tábortűz Vezetői Tanács első gyűlésére, ahol a fentiek megtárgyalásán túl elhatároztuk, hogy a nem adventista cserkésztestvéreink számára a szombatünneplésről és a tiszta étkezésről, amikkel kapcsolatban sok kérdés merül föl, egy írásos összefoglalót készítünk és adunk át a szövetség számára, segítve ezzel egymás hitének megértését, ezáltal a jobb együttműködést.

Dr. Hegyi Márton

Kétszeres öröm Lovasberényben

Május 6-án szombaton, Istennek hála, két ünnepély is volt gyülekezetünkben. Délelőtt gyermekbemutatóra került sor. A Fugert házaspár: Eszter és Bence hozta el harmadik gyermeküket, Franciskát, Isten színe elé bemutatni és felajánlani őt. Szép szolgálatok, vers-ének-kórus után fogadalom hangzott el, úgy a szülők, mint a gyülekezet részéről. Ezután következett a felajánló ima, melyben Nagy Imre, a gyülekezet presbitere kérte Isten áldását Franciskára, a családra és a jelenlévőkre.

Délután anyák napi ünnepély volt, melyre a község lakóit is meghívtuk, így a vendégekkel együtt hallhattuk a gyermekek, fiatalok színes műsorát, mindezekhez vers- és énekszolgálatok kapcsolódtak. Isten Igéjét Gyűrűs Istvánné (Pannika) lelkész testvérünk nyitotta meg, hangsúlyozva az anya szerepének fontosságát, Mózes történetén keresztül. Majd az édesanyák, nagymamák meghatottan vették át a virágot és a kis kézműves emléket azoktól, akiknek ők nagyon fontosak. Egy közös fotó zárta a programot, megőrizve a nap emlékét.

Nagy Nikolett

Mark Finley Budapesten

A Generálkonferencia családi, női és gyermek konferenciát tartott a Budapesti Kongresszusi Központban, amelynek záró napjára, május 14-re meghívták a magyarországi testvéreket is. A program lehetővé tette, hogy délután Mark Finley testvér, a Generálkonferencia elnökének személyes tanácsadója 11 év után újból ellátogasson a Terézvárosi Gyülekezetbe, ahová szép emlékek fűzik, hiszen sokakat keresztelt itt. Egy nap állt rendelkezésre, hogy a közösséget erről az eseményről értesítsük, ami a mai digitális korban nem volt túl nehéz, így az imaterem teljesen megtelt délutánra. 

Finley testvér felidézte az 1989-es, történelmi és hitéleti fordulatot jelző evangelizációs sorozatát, amikor az óriási érdeklődés miatt kétszer is meg kellett ismételni az előadásokat. Megemlítette azt is, hogyan járult hozzá egy rock koncert Isten országának terjedéséhez.

Majd Mt 16:13–20 verseinek bátorító gondolataiból kiindulva szólt világegyházunk mai missziós eredményeiről. Kínában például legalább 400 000 adventista testvérünk él. Ott található a világon a legnagyobb hetednapi adventista gyülekezet, mintegy 6 000 taggal, amit egy lelkésznő alapított és vezet. A ruandai népirtás tragikus történetéből kiemelte az egyik áldozat személyes tapasztalatát, ami azt példázza, hogy a megbocsátás mindig döntés eredménye, és gyógyító hatású úgy az áldozatra nézve, mint arra, aki fájdalmat okozott neki.

Prédikációjában végigvezette azt a gondolatot, hogy Krisztus kijelentette: Ő az a szikla, amelyre egyházát felépíti, amin a pokol kapui sem vesznek diadalmat! Az Úr garantálja világszéles műve célba érkezését, védi egyházát, aminek erősítése minden gyülekezeti tag felelőssége. Ma az egység fenntartása Isten egyházában is hatalmas kihívás. Mark Finley gondolatai megerősítőek, bátorítóak, szolgálatra késztetőek voltak. Hálásak vagyunk az Úrnak ezért az alakomért!

A Terézvárosi Gyülekezet vendégekkel kibővült kórusának gyönyörű szolgálata emelte a délutáni alkalom fényét, amiért ezúton is köszönetet mondunk.

Zarka Péter

Rézfúvósok Gáborjánban

2017. május 13-án körzeti ünnepélyt tartottunk Gáborjánban. Sok testvérre számítottunk, ezért a faluházat kértük el az önkormányzattól, amit térítésmentesen meg is kaptunk. 

A kisgyülekezetekből álló körzetből közel nyolcvanan gyűltünk össze, hogy hallgassuk vendégeink, az Adventi Rézfúvós Kamaraegyüttes Istenhez emelő zenei szolgálatait. Molnár Miklós lelkész, a zenekar vezetője szólta Isten Igéjét délelőtt és délután. Közös szeretetvendégséget is tartottunk. A délután folyamán lehetett kérni kedves énekeket, amiket a zenekar mindannyiunk örömére megszólaltatott. Valamikor régen, a Körmösdpusztai Gyülekezetnek volt zenekara ezen a vidéken évtizedekkel ezelőtt.

Lélekben felemelkedve vettünk egymástól búcsút a nap végén. Istenünk áldja meg a zenekar tagjainak életét, szolgálatát, és körzetünk gyülekezeteit!

FA

Szolnoki programok

A gyülekezet számára nem kis megrázkódtatást jelentett a lelkészünk, ifj. Ócsai Imre hirtelen elvesztése, azonban a missziómunka mégsem állt meg, csak rövid időre szünetelt. A közösen lefektetett tervek nagy részét testvéri összefogással meg tudtuk valósítani.

Januárra terveztük az életmód klub előadói apparátusának kibővítését a lelkésszel és feleségével, utóbbi februártól rendszeresen tartott havonta egy-egy előadást, új témákkal színesítve a programot. Dr. Horváth Balázs tiszaburai háziorvos is rendszeresen segít tisztán látni az életmód ellentmondásokkal tűzdelt világában, hogy a hallgatók megértsék a helyes út szépségét. Alkalmanként 20-30 látogatónk van. Néhány testvér részt vett a szegedi ATUNA rendezvényen is, így megerősítve a régi alapokat, és az egészségügyi misszió szerepét mai világunkban. Május 9-én, hosszú idő óta először volt ételbemutató és kóstoló, ahol a hallgatókat egy különleges, új gasztronómiai világba kalauzoltuk. Zöld turmixot készítettünk, melynek számos egészségvédő hatásáról már több alkalommal beszélgettünk, majd mandulatejet és nyers gyümölcslevest, és egészséges kókuszgolyót cukor- és zsiradékmentesen. A zöld turmixból egy csepp sem maradt, és többen eldöntötték, hogy bevezetik ezt a különös, zöld színű ételt az étrendjükbe, hogy ezzel is segítsék a közérzetük, emésztési problémáik és vérképük javulását. Már készülünk a klub 30 éves évfordulójának megünneplésére is.

Az Egészség EXPO is haladt tovább. A szolnoki Feminális Fesztiválon volt lehetőségünk kivonulni a 8 alapelves panelekkel és az egészségfelmérő tesztekkel február 25–26-án. Nagyon jól sikerült az alkalom. A hangos, vad zene okozta kellemetlen körülményeket ellensúlyozta az érdeklődés, mely az eddigi legnagyobb volt, a másfél nap alatt mintegy 50 fő. Egy-két ember kivételével mindenki végigment a nyolc állomáson, és az utolsó, hit és bizalom témánál mély beszélgetésekre nyílt lehetőség. Olyan komoly ajándékokat is elfogadtak itt, mint A nagy küzdelem című könyv és a Biblia.

A fegyvertelen katona című filmet  Szolnokon csak nagyon rövid ideig vetítette a TISZApART Mozi december végén, máshol pedig műsorra sem tűzték. A gyülekezet ezért szervezett külön vetítést április 9-én a jelzett moziban. Mintegy 120 néző töltötte meg a külön kibérelt termet, sok vendég érkezett. Nemcsak filmélményben volt részük, hanem többeket segített ez az alkalom abban is, hogy az adventista kollégákat, ismerősöket ezentúl pozitívan ítélje meg, és ne érje őket hátrány, megvetés a hitük miatt. Folytatásként a dokumentumfilm levetítését is tervezzük a gyülekezetben.

A Bibliai Olimpiára is beneveztünk a tavalyi egy csapat után idén néggyel. Több alkalommal készültünk közösen, és közben nemcsak a bibliai ismereteink, hanem a baráti, testvéri kapcsolataink is erősödhettek. Hálásak vagyunk a közösségért, a tapasztalatokért és a továbbjutókért. Bízunk abban, hogy Isten különösképpen munkálkodik a Bibliát komolyan tanulmányozó fiatalok életében, és rajtuk keresztül is segíti a megújulást a gyülekezetekben, hogy készen legyünk Jézus visszajövetelére, és másokat is Őhozzá vihessünk.

-óbkk-

Tiszaburai szolgálatok

A Szolnoki Gyülekezet misszióterületén, Tiszaburán is zajlik tovább az élet. A gyülekezet presbiterei és néhány lelkes testvér minden csütörtökön tartja tovább a bibliaórákat, egyre nagyobb érdeklődéssel. Mióta a szerdai gyermekfoglalkozások is újra beindultak, egyre több gyermek is megjelenik a csütörtöki és szombati alkalmakon is.

A helyi közösségépítés szempontjából a legnagyobb lépés talán az volt, hogy március 24-én a Gyermek Egészségügyi EXPÓ-val ellátogattunk a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által fenntartott Tiszaburai Általános Iskolába. A harmadik és negyedik évfolyamból mintegy 50 diák vett részt az alkalmon. A nyolc állomáson testvéreink segítették a gyerekeket, hogy játékosan megismerjék az egészséges életmód alapelveit. A csoportokat az oktatók mellett a helyi gyülekezetbe járók is segítették. Nemcsak jót játszhattak és ismereteket szerezhettek, hanem valamennyi állomáson várta őket egy-egy apró meglepetés (labda, lufi, alma, víz, ízletes multivitamin stb.) Élményekkel és izgalmakkal teli két órát tölthettünk együtt, és várhatóan máskor is ellátogatunk majd az iskolába.

Helyi testvéreink, Tyukodi Csaba testvér és felesége, Klaudia fáradhatatlanul munkálkodnak: minden szerdán gyermekek seregét tanítják Jézus követésére. Az iskolában tett látogatásunk óta megemelkedett a résztvevők száma (30-60 fő). A bibliai történeteken túl éneklés, sport-, kézműves foglalkozások és játék is van, végül mindenkit tele hassal engednek haza. Alkalmanként a gyermekek is kapnak ruha- és cipőadományokat, de a szükség jóval meghaladja a lehetőségeinket. Több tehetséges gyermek is van Tiszaburán, az ő előrehaladásukat is szeretnénk támogatni gyülekezetünk folyamatos jelenlétével.

Több alkalommal volt tartós élelmiszer- és ruhaosztás a felnőttek között is az ADRÁ-nak, a szolnoki gyülekezetnek és más testvéreknek köszönhetően. A településen élők nagy ínségben szenvednek mind fizikai, mind lelki téren. Sokan nyitottak, bizonyos mértékű hittel is rendelkeznek, nagyon igénylik a jelenlétet és a pásztorolást. Segíteni szeretnénk azt, hogy ne csak ebben az életben reménykedjenek, hanem új céljuk legyen: az örök élet. Örömmel tapasztaljuk Isten áldását a misszióban, és bízunk a további vezetésében!

-óbkk-

Zenei napok Szolnokon

Abban a megtiszteltetésben volt részünk április 22-én és 23-án, hogy az Adventi Rézfúvós Kamaraegyüttes (továbbiakban ARK) meglátogatott minket. Már a szombatiskola előtt megérkeztek, azután zsúfolásig megtelt a gyülekezet testvérekkel, muzsikával és szeretettel. A lelki gondolatokat id. Csókási Pál nyugalmazott lelkésznek köszönhettük. A közös ebédet egy kis városnéző séta követte a Tiszavirág hídig, majd a délutáni órán még több zenében volt részünk, kívánság szerint játszottak énekeket, s közben Molnár Miklós lelkész, a zenekar vezetője röviden bemutatta az együttest, mely 22 éves múltra tekint vissza, s jelenleg erőteljesen zajlik az utánpótlás nevelése (a csapat fele fiatal és gyermek). Este már Kunszentmártonban adtak koncertet, majd a szolnoki testvérek vendégszeretetét élvezve térhettek nyugovóra.

Április 23-án, vasárnap délelőtt egy Reptár (Repülő Múzeum) látogatást szerveztünk az ARK tagjainak néhány helyi testvérrel együtt. Eközben szorgalmas kezek készítették a közös ebédet a gyülekezetben. A délután már a szolgálatról szólt: a Szolnoki Galéria mellett, a Tiszavirág híd lábánál a zenekar flashmobbal (villámcsődület) hívta fel a járókelők figyelmét az esti segélykoncertre, s közben a meghívókat is osztogattuk. A segélykoncertről a helyi média is beszámolt (Rádió- és tévéinterjú), ennek is köszönhetően több, mint 80 vendége volt az alkalomnak, a 21 zenészen túl. A hangverseny túlnyomó részében az ARK szerepelt, de helyi zenészek is bekapcsolódtak: Abonyi Kürtegyüttes, Csáki Kálmán kürttanár és két növendéke, Nagy Dávid kürtművész. Molnár Miklós lelki mondanivalóval töltötte ki az önálló darabok közötti szüneteket, majd elérkezett az est legszomorúbb része: röviden megemlítette az esemény egyik főszervezőjét, ifj. Ócsai Imrét, aki tagja volt a zenekarnak (a helyét egy üres szék jelezte). Az ő emlékére, és a feltámadás reménységével szólalt meg ezután Charpentier Te Deum (Téged Isten dicsérünk) című műve is az összevont zenekartól. A volt zsinagógában zárásként a zsidó himnusz dallamára íródott Tüzed, Uram Jézus című ének csendült fel, ahol a gyülekezet 10 fős kis kórusa és az összevont zenekar mellett az egész hallgatóság énekelt: „Jön az örök hon már, közeledik Ő, mennyei honba hazavinni jő. Röpke pillanat, míg tart a keserű, Jézus elém jön, örök a derű.” Nagyon szép, meghitt alkalom volt. Az érkezéskor minden résztvevő talált a székén három GLOW füzetet, majd lehetőségük volt a végén valamennyiből vinni. Több „Jézushoz vezető út” és „Lesz-e holnapunk” című ajándékkönyv is gazdára talált. Bízunk benne, hogy ezek a kiadványok sokak szívében munkálkodnak tovább.

A segélykoncerten összegyűlt adományokat (több, mint 60 000 Ft) a Szolnok Segít program számára ajánlottuk fel, mivel ők ismerik a leginkább rászoruló helyi családokat. Hat családot tudtunk támogatni a befolyt összegekből tartós élelmiszerekkel, tisztító- és tisztálkodószerekkel, valamint termelő testvéreinknek köszönhetően gyümölccsel és zöldséggel is. A Szolnok TV az adományátadásról is beszámolt. Hisszük, hogy Isten ezáltal is segíti, hogy a jó hír tovább terjedjen ebben a nagyvárosban is, és még többen megismerjék Őt, és döntsenek mellette.

-óbkk-

Mini FJK Szolnokon

Az első Szolnoki Mini FJK február 24–26-ig került megrendezésre. Szeretett előző lelkészünk, Ócsai Imi kedvenc témája volt a bennünk élő Krisztus, amit nagyon fontosnak tartott megérteni a gyakorlati életünkben is, ezért még ő kezdte el szervezni ezt az alkalmat. 

Előadóink Sebastian Matula és Erdődi Péter voltak. A szolnoki fiatalokat is beleértve 40-en regisztráltak az eseményre, ám a szombati napot már több mint 100-an ünnepelhettük együtt a gyülekezettel. A fiatalok a gyülekezeti tagoknál voltak elszállásolva, hogy ezzel is erősítsük a testvéri kapcsolatok szorosabbra fűződését, valamint a vendégszeretet gyakorlását.

A hétvége témája a „Növekedés Krisztusban” volt, ezen belül is az idők jeleiről, az utolsó generációról gondolkodtunk. Lehetőség volt kérdések feltételére és közös megbeszélésére is, amik főleg a végidőhöz kapcsolódtak. Hisszük, hogy az alkalom minden résztvevő számára adott valamit, és a jövőben még sok hasonló rendezvény lebonyolítását tervezzük. A szolnoki fiatalok köszönik a sok segítséget a gyülekezetnek, akik nélkül nem lehetett volna ilyen szép ez a hétvége, de legnagyobb hála és köszönet Istenünknek, hogy megáldotta ezt az alkalmat.

Május 13-án a szolnoki fiatalság egy részével Kunszentmártonra látogattunk. A kis gyülekezetet teljesen feltöltöttük. Az ottani testvérek szombatját különböző ének- és zeneszolgálatokkal igyekeztünk szebbé tenni. A közös ebéd után a délután hátralevő része sétával, énekléssel és beszélgetéssel telt. A jövőben sok ilyen közös alkalmat tervezünk még.

Horváth Rita és Lukács Vanda

Adventista Egészségtudományi Napok (ATUNA) Beszámoló – összegzés

2017. április 28–május 1. között Szegeden, a Hetednapi Adventista Egészségügyi Szolgálatok Osztályának (ESZO) szervezésében tudományos konferencia zajlott „Régi alapok, új bizonyítékok” címmel. 200 regisztrált részvevőhöz, szombaton még közel 500 fő csatlakozott. Ez volt az ötödik Egészségtudományi Konferencia.

Orvosképzés az egyetemen

Pénteken délelőtt a Szegedi Orvostudományi Egyetemen akkreditált orvosképzés keretében prof. dr. Gary Frazer, a Loma Linda Egyetem kutatóorvosa és dr. Peter Landless, a Generálkonferencia (GK) ESZO vezetője tartottak előadást az adventista életmódkutatásról, amit 96 000 adventistán végeztek a Loma Linda Egyetemen, 10 éven át. Az egyetem részéről dr. habil. Paulik Edit és dr. Szabó Andrea tartottak előadást a magyarországi táplálkozási szokásokról, illetve az életmódbetegségekről. A képzésen orvosok, gyógyszerészek, egyetemi oktatók és hallgatók vettek részt. A képzést dr. Gáspár Róbert koordinálta. Dr. Gary Frazer délután találkozott az egyetem közegészségügyi tanszékének szakembereivel.

Előadók

Péntek este az ATUNA hivatalos megnyitójától kezdve további előadókat is köszönthettünk a fentieken kívül: dr. Fred Hardinge és dr. Zeno Charles – Marcel, a GK helyettes egészségügyi vezetői, valamint dr. Torben Bergland, a Transzeurópai Divízió egészségi vezetője.

A szekció-előadásokat 35 magyar szakember tartotta.

Adventista orvosok tanácskozása

Szombat este külön találkozó volt a magyar adventista orvosok részére, ahol dr. Dan Nicolae-val, a Marosménesi Központ vezetőjével egy magyarországi életmódközpont szakmai vezetéséről tanácskoztak. Az Érdligeti ingatlan, az OCI (adventista életmódközpontok egyesülete) és a DET támogatásával az egyház tulajdonába kerül, ahol az Unióbizottság döntése alapján, egy egyházi alapítású szervezet fogja működtetni az életmódközpontot, orvosigazgatóval az élén.

Miért a régi alapok?

Ha házat építünk, tudjuk, hogy egy idő után fel kell újítani. A felújítás nem érinti az alapot. Ha mégis, akkor jobb lebontani és újat építeni.

Egyházunk alapító atyái több mint 150 évvel ezelőtt letették az adventista egészségi üzenet alapját. Nem tévedtek. Most már bizonyossággal kijelenthetjük, nemcsak a hitre alapozva, hogy merész állításaik nem voltak túlzások. A dohány, az alkohol egészségtelen – még mindig. Az alapvetően növényi alapú étrend, a napi mozgás és a többi megfogalmazott alapelv időtállónak bizonyult.

Az Adventista Egyház nem állt meg az elődök mondatainak ismétlésénél. Az alapok maradtak, de itt vannak az új, tudományos bizonyítékok. Mindkettő lényeges. Az alapok és az új, alapokat erősítő tudományos bizonyítékok nélkül minden áramlat elsodorhat.

Az egészségőrzés divat lett és üzlet. Ahhoz, hogy bárki is figyelmet és rést találjon a „piacon”, egyre radikálisabb, misztikusabb elméletet kell kitalálnia. Mivel az egészségőrzés elkötelezettjei vagyunk, az ajtót könnyen nyitva felejthetjük, ha figyelmen kívül hagyjuk a józan ész és a tudomány érveit. Az Adventista Egyház a bizonyítékokon alapuló orvoslást támogatja, amely összhangban van a kinyilatkoztatott alapelvekkel.

Az őskeresztényeknek az első században 3 irányzattal kellett szembenézniük:

 • A görögök szerint a test erőit rongálni dicséretes, mert hamarabb kiszabadul belőle a halhatatlan lélek. A test csak csomagolópapír.
 • A gnosztikusok szerint csak a lelki élet fontos, a test nem használ semmit. A test nélküli lelkiséget képviselték. Ma ezt így fogalmaznánk meg: az egészséggel foglalkozni nem „lelki”, ezért inkább hagyjuk; amúgy is megdicsőült testünk lesz, valamiben meg kell halni.
 • Az aszkéták szerint a test sanyargatása az igazi lelkiség. Ők a „mindentől való tartózkodást” hirdették (1Tim 4), mert ez vezet üdvösséghez.

2000 évvel később még mindig kísérti a keresztényeket ez a 3 irányzat – rongálás, közömbösség vagy radikalizmus. Az Egészségtudományos Napok célkitűzése volt igei és tudományos alapokon irányt mutatni. Visszaterelni az alapokhoz és megerősíteni a falakat új bizonyítékokkal.

Azok az előadók, akik világszélesen látják ezeket a kérdéseket, megbízható, hiteles módon tudtak ebben segíteni.

Mivel maradtunk?

 1. Nemcsak információkat kaptunk a kérdésekre, hanem példát keresztény lelkületből is. Peter Landless szerint nemcsak Magyarországon vannak közösséget megosztó kérdések. A válaszok megfogalmazásánál sokkal fontosabb, hogy Krisztus megmentő szeretete nyilvánvaló legyen. Nekünk jobban kell szeretni az embert, mint az egészségi alapelveket. Jézus megérintette a poklost, így gyógyította meg, holott a higiéniai törvények szerint tilos volt. Nem engedhetjük meg, hogy az üdvösség szempontjából perifériás témák kössék le a figyelmünket és egymás ellen fordítsanak. Nem tudjuk magunkat beeni a mennybe, de ki tudjuk magunkat enni onnan azzal a lelkülettel, ahogy képviseljük – mondta Landless.
 2. Két alkalommal is nyílt FÓRUM volt, ahol előzetesen, írásban megfogalmazott kérdésekre kaphattunk választ. Meglepően sok kérdés érkezett (több mint negyven). A fórum koordinátora az egy témakörbe tartozó kérdéseket csoportosítva, összegezve tette fel. Így sem jutott idő minden kérdésre. Többnyire azok maradtak ki, amelyekre a most újból megjelent Egészségügyi Szolgálatok Kézikönyvében választ kaphatunk. A beérkezett kérdések szó szerint begépelve az eszo.adventista.hu oldalon olvashatók, és még néhány napig elérhetők lesznek.
 3. Fred Harding megfogalmazása szerint a rosszul képviselt egészségügyi üzenet nem „health reform” hanem „health deform”. Az extrém sportok vonzóak, de sokan életüket vesztik. A szélsőségek itt is veszélyesek. Az anatómiai, alapvető fiziológiai ismeretek hiánya, az előítéletek, szűrő nélkül alkalmazott divatos irányzatok, összefüggésből kiragadott tanácsok követése többet árt, mint amennyit segíthet.
 4. Nemcsak a táplálkozásra kell figyelnünk. A kialvatlanság fizikai hatása megegyezik az alkoholfogyasztás hatásával. A kiegyensúlyozottság az egészség titka.
 5. Az egészségi üzenet továbbadása nem evangelizációkhoz ragasztott alkalomszerű mankó, hanem maraton. Nem néhány hetes kampány, hanem hosszú távú kapcsolatokra épít. Ézsaiás 58 szellemében alkalmat ad bemutatni, milyen Isten, és bizonyságot tenni az Ő hatalmáról. A változás ereje Krisztusban van. Az egészség üzenete jó alkalom szemléltetni, hogy Jézus kézzel fogható változást tud hozni az életünkbe.
 6. A különböző témák megközelítésében a BECSÜLETESSÉG nagy hangsúlyt kapott. Nem becsületes, ha egy számunkra fontos irányzat védelmében kiválogatjuk a tanulmányok közül azt, ami minket igazol, a többi kutatást pedig nem vesszük figyelembe. Jó példa volt erre Peter Landless alkoholról szóló előadása. Nem kell letagadni például, hogy az alkoholnak van jótékony hatása is (szorongásoldó; a vörös borban vannak fitokemikáliák, amik jótékonyak lehetnek a szív és érrendszeri betegségekben). Ettől még minden okunk megvan absztinensnek lenni, mert nem akarunk olyan „oldószert”, aminek a mellékhatása függőség, baleset, családon belüli erőszak és az agysejtek pusztulása. Ugyanazok a fitokemikáliák a szőlőben és a mustban is megtalálhatók. Másik példa: nem kell letagadni, hogy szükségünk van kívülről bevitt B12-re; ettől még a teremtéstörténet megállja a helyét. Isten, a Biblia, E. G. White nem szorul arra, hogy kétes tudományos értékű forrásokkal igazoljuk. A megfogalmazott alapelvek megállnak a saját lábukon a Kína-tanulmány, a New Age, és a radikális elméletek ún. bizonyítékai nélkül is. Az egészségügyi üzenetünk hitelességéhez hozzátartozik a bizonyítékok becsületes kezelése.
 7. Ezen a hétvégén az alázat is hangsúlyt kapott. Ebben az egyházban nincsenek guruk. Testületek, világszeles felhatalmazással működő szakmai bizottságok fogalmaznak meg ajánlásokat. Isten nem itt vagy ott vezet egy-egy csoportot. (Lásd EGW – Az apostolok története c. könyv.) Nem jelent ki semmit egy életmód-tanácsadónak vagy egy szanatóriumnak úgy, hogy elrejti azt az Ő világszéles népe elől. Jó volt hallani néha egy vezető kutatóorvos szájából azt a választ is, hogy „nem tudom”, „ezt még nem kutattuk”, vagy csak laboratóriumi körülmények között vizsgáltuk, élő szervezetnél nem (pl. a fekete csokoládéval kapcsolatos kutatásnál). Tévedhetünk-e abban, amit képviselünk? Igen, de mindig a népünk oldalán (E. G. White megfogalmazása szerint).
 8. A táplálkozás nem lehet vita és megosztó kérdés. A Generálkonferencia Táplálkozási Tanácsa a mértékletes lakto-ovo-vegetáriánus étrendet javasolja, de teljes mértékben támogatja a vegán étrendet is úgy az életmódterápiában, mint a mindennapi gyakorlatban, kiegyensúlyozott formában alkalmazva, a hiánybetegségek kockázataira odafigyelve (pl. B12, kalcium, D-vitamin). Az egyház soha nem tette és nem is fogja a tagság vagy a lelkiség próbakövévé tenni a táplálkozást. Az egyházban mindenkinek lehetősége van a hitalapelvek keretein belül, a saját lelkiismerete, meggyőződése, anyagi helyzete vagy gasztronómiai kultúrája szerint megválasztani, hogy melyik irányzatot követi. Az egyház közös étkezésein, a GK állásfoglalásának értelmében, a vegetáriánus étrendet gyakoroljuk/szemléltetjük, és mellőzzük a húst.

Vélemények

A szerkesztőséghez eljutott írásos vélemények:

„Nagy öröm és megtiszteltetés volt számomra, hogy Szegeden részt vehettem a világszínvonalúan szervezett Egészségügyi Konferencián. Köszönöm Jézusnak, a Nagy Orvosnak, egyházamnak és gyülekezetemnek, hogy megtapasztalhattam a Szentlélek gyógyítását, tanítását és éltető erejét. Nagy élmény volt számomra testvéreim hiteles küldetésének, előadásának és szolgálatának megismerése. Köszönöm, hogy „Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm” (Róm 14:17). Arnold Zoltán, Nemesvámos

„Nagyon tetszett, hogy nem csak egy előadó volt és nem csak egy ember fordította őket. A szekciók is nagyon jók voltak; legérdekesebbnek Csizmadia Péter előadását találtam, de a többiekre sem lehet panasz. A szállás nagyon szuper volt. Az ételek ízlettek, bár kicsit elfogytak, amire odaértünk. Egyetlenegy negatívumot tudok megemlíteni, az pedig a kevés mozgási lehetőség. A koleszben sem engedték, hogy pingpongozzunk a tornateremben. De összességében nekem nagyon tetszett”. Kalocsai Luca (16 éves), Veszprém

„Nagyon jó tapasztalataim vannak azokkal a képzésekkel és konferenciákkal, amelyeken eddig alkalmam volt részt venni az egyházban. A szegedi ATUNA Konferencia ezeket a jó tapasztalataimat több szempontból is tovább erősítette:

 • Sokan jöttek el, és jó volt viszontlátni a régen látott arcokat, valamint új ismeretségeket kötni – ez minden ilyen rendezvény áldása.
 • A mostani előadókat is nagy felkészültség, szakmai jártasság jellemezte, ugyanakkor nagyon közvetlen emberi magatartás és kifejezetten jó humor is. Nagyon tetszett, hogy teljesen közérthetően tudtak tudományos kérdéseket elénk tárni, és egyaránt otthonosan mozogtak a tudomány és a Biblia/bizonyságtételek területén.
 • Kiegyensúlyozott álláspontot képviseltek:
  • Bátorították azokat, akik az életmód/étrend reformja tekintetében már messzebb jutottak, de felhívták a figyelmüket arra, hogy igyekezzenek ezen belül a kiegyensúlyozottságra;
  • ugyanakkor óvták őket attól is, hogy a személyes meggyőződésüket mások számára is mércévé tegyék. Ennek kapcsán beszéltek arról is, hogy anyagi vagy egyéb körülmények miatt a világ nem minden pontján valósítható meg a vegán, vagy akár vegetáriánus étrend, ezért az egyház ezt nem teszi és nem teheti normává. Beszéltek azonban az előnyeiről, és hogy mire kell vigyáznia annak, aki ilyen étrendet követ.
  • Elmondták, hogy jó, ha valaki szereti és szívén viseli az egészségügyi üzenetet és annak hirdetését, sőt mindvégig kifejezetten erre bátorítottak, ugyanakkor arra is figyelmeztettek, hogy az embereket még az egészségügyi üzenetnél is jobban kell szeretni.
 • A szekciókban is felkészült, hozzáértő előadóktól hallhattunk rövid előadásokat egyes témakörökben, méghozzá közérthetően, adott esetben sok illusztrációval.
 • Külön lelkészi szekció is volt, ahol a szolgálattal kapcsolatos kérdésekről, kihívásokról esett szó, nyíltan, őszintén.
 • Ha már egészségügyi konferencia volt – de ettől függetlenül is – mindenképpen említésre méltó, hogy nagyon finom ételeket is fogyaszthattunk: külön vegán, illetve vegetáriánus menü keretében, amiért elismerés illeti a szervezőket, és az ételek készítőit is.” Stramszki István, lelkész

„Nagyszerű, hosszú hétvégét tölthetett Szegeden az, aki kíváncsi volt az 5. ATUNA-ra. A szervezők, akik a napfény városába csalogattak bennünket, csak ideig-óráig tudták a Napot előcsalogatni. Ezenkívül mindent megtettek, hogy jól érezze magát a vendég. Kellemes, jól felszerelt szálláshelyeket kaptunk, amik karnyújtásnyira voltak az előadás színhelyétől, a gyülekezettől és az étkezdétől is. Reggelente jól indult a nap, mivel a gyülekezetnél kaptunk reggelit. Bőséges volt, lehetett választani vegán és vegetáriánus között. A kiszolgáló testvérek mosolyát és kedvességét mindkét csoport élvezhette. 

Az előadások minőségét fémjelezte, hogy kiürült a Generálkonferencia ESZO osztálya, mert mindenki eljött. Az ebéd és a vacsora is finom és egészséges volt.

A szekciókban érdekes előadások hangzottak el. Azt sajnáltuk, hogy míg három helyen zajlottak a szekció-előadások – a tudomány mai állása szerint mi csak egy helyen tudtunk lenni. Jó volt megtapasztalni, hogy komoly tudású emberek, komoly témákról is tudnak felszabadultan és közérthetően beszélni.

Az érdeklődést és a jó légkört az is jellemzi, hogy szombaton a 700 fős egyetemi előadóterem zsúfolásig megtelt, és a program végén, az utolsó előadáson is telt ház volt. 

Biztos, hogy mindenki vitt magával egy nagy adag élményt, tapasztalatot, ismeretet.

Bennem felébredt, hogy megújultan használjam az evangelizációban közös kincsünket, az egészségügyi üzenetet.” Gyürüs István, lelkész

„Háziorvosként vettem részt az ATUNA-n Szegeden. Mivel 18 éve itt végeztem, nagy öröm volt kedves egyetemi városomba visszajönni. A helyszín, a szervezés, a program, az étkeztetés stb. magas színvonalú volt, köszönet érte minden szervezőnek. A világegyház egészségügyi vezetőit egy helyen látni és hallani – főleg a kerekasztal beszélgetések alkalmával – igen felemelő volt, mély hála töltött el. 

Kiegyensúlyozott, mértékletes és tudományosan megalapozott irányvonalat képviseltek, amire nagy szükség van a szélsőségek elkerülése érdekében. A szekciók változatosak, színesek, érdekesek voltak, bizonyították, hogy mennyi értékes szakember dolgozik az egészségügyben, akik egyházunk tagjai is. 

A szakmai értékeken túl azonban legjobban a konferencia lelkisége tetszett. A Szentlélek vezetése által éreztük az áldást, szeretetet, megértést, nyitottságot, elfogadást, mindezt jó hangulatban, sok humorral fűszerezve. Mély, személyes beszélgetésekre is volt lehetőség. 

Az a vágyam, hogy amit itt szakmailag és lelkileg megtapasztaltunk, az járja át az életünket! Újult erővel tudjunk szolgálni munkahelyeinken, gyülekezetünkben, az egészségügyi missziómunkában mások javára, Isten dicsőségére!” dr. Szemenyei Gabriella, Orosháza

A szervezők nevében köszönjük a véleményeket. Tudatában vagyunk annak, hogy nem sikerült minden igényt kielégíteni. Minden észrevételt alázattal fogadtunk, a jövőre nézve sokat segítenek.

Köszönet a helyi gyülekezetnek, az előadóknak és a sok-sok önkéntesnek mindazért, amit tettek a konferenciáért.

Isten tegye hasznossá számukra a tanultakat!

Dr. Ősz-Farkas Ernő
ESZO vezető

Fontos információ:  A REK-nél megrendelhető 4 DVD-n a mintegy 50 db előadás, kép és hanganyag formájában.

Zenei istentisztelet Újbudán

Különleges és egyben csodálatos alkalomban volt részünk április 22-én, amikor Bede Róbert, Mészáros Levente és a Nagyváradi Gyülekezet férfikórusa Verebi László lelkészük vezetésével koncertet adott a  Szent Imre Gimnáziumban délelőtt, majd délután a Szüret utcai gyülekezetben.

A gimnáziumban Simon Zsolt lelkészünk köszöntötte a vendégeket. Az igei gondolatok is a zenére épültek Neh 12:7–8 versei alapján.

Költemény, kórusszolgálatok, duettek és szólók hangoztak el. Interjút is hallhattunk Bede Róberttel, aki megvallotta Istenbe vetett hitét és háláját. Róbert Őt dicsőítve énekel mindenkor, hiszen neki tulajdonítja az erőt, képességet!

Délután is folytatódott a dicsőítés gyülekezetünkben. Verebi László lelkész tolmácsolta Isten üzenetét Zsolt 137:1–4 versei alapján.

Szeretetvendégségben sem volt hiány, testi táplálékunk is igazán bőséges volt, hála testvéreink áldozatkész szolgálatának!

Az Úr különös gondviselését tapasztalhattuk meg ennek a programnak a létrejöttében. Köszönjük lelkészünknek, Simon Zsoltnak és Bereczki Csaba testvérnek, valamint a gyülekezet bizottságának, hogy támogatták ennek az alkalomnak a megszervezését. Énekeljük hát a hit énekét mi is mindenkor! Istenné a dicsőség és a hála!

Kovács Zsuzsa