Események betöltése

« All Events

  • Ez az event elmúlt.

ASI Magyarország Kongresszus 2017

2017. augusztus 24. - 2017. augusztus 27.

Szeretettel várunk mindenkit az ASI Magyarország Kongresszusára 2017. augusztus 24-27-ig a Dürer Rendezvényházban (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.).
A Kongresszus témája: Fókuszban a teljes tagbevonás – 6000
Misszionárius Magyarországért.A Hetednapi Adventista Egyház Generálkonferenciája elindított egy kezdeményezést: Teljes tagbevonás címmel. Hívunk és várunk minden gyülekezeti tagot és gyülekezetet, hogy csatlakozzanak ehhez a misszióhoz!„A mai világban, ahol több mint 7 milliárd ember hemzseg, még mindig
rengeteg munka vár ránk, hogy elvigyük az embereknek Isten üzenetét. Isten mindnyájunkat hív, hogy részt vegyünk ebben. Nem számít a korod, nemzetiséged, nemed, Isten arra hív, hogy részt vegyél az Ő munkájában. Talán arra hív, hogy misszionárius légy a szomszédaid között, az iskoládban, munkahelyeden, vagy a befolyási körödben.
Akárhol vagy, szüksége van rád az Ő munkájában, hogy megkeresse és megmentse azt, aki elveszett.”- Ted N. C. Wilson.Gyakorlati misszióra várjuk a testvéreket és a gyülekezeteket a
kongresszusra! Frank Fournier aki az OCI alelnöke több mint ötven év szolgálat tapasztalata alapján fog előadásokat tartani Kulcsok a sikerhez címmel. (Mi a siker? Ne a sikert célozd meg! Siker a látszólagos kudarcban. Isten a siker. Ne fáradj el! Az engedelmesség ereje. Gondolkozz el rajta! Kezdj el dolgozni!)Lowell Hargreaves vezetésével az Amazing Facts két misszióiskolát
alapított. Az egyiket a Fülöp–szigeteken (PAFCOE), a másikat Kenyában
(AFCOE Africa) indították útjára. Misszió a végidőben címmel fog
szemináriumot tartani. (Isten aranyláza. Szerelkezz fel  a misszióra!
A Szent Lélek szerepe a misszióban. Missziós hamisítvány. Vezetés a
misszióban. A még erőteljesebb bizonyságtétel. A halál árvasága. A
végidők misszionáriusai)Teresa Hargreaves aki misszióiskolán tanít Kenyában, és édesanyjával
nagy sikerű gyermek evangélizációkat szervez és speciális módszert
alakított ki a gyermekmissziós szolgálatban. 8 részes  szemináriumi
anyag lesz a gyermekek evangélizálásáról. ( Kicsiny Világ – Nagy
eredmények! Erre az időre. Az Ige feltárása – 1. rész. Az Ige
feltárása 2. rész. Lenyűgözni az Igével. Az Ige megerősítése – 1.
rész. Az Ige megerősítése – 2. rész .Táplálás és tanítvánnyá tevés.)
Különösen azok számára lesz
ez fontos akik a gyermektanításban szolgálnak.

Próféciák iránt érdeklődőket Csabai Tamás , Moldován Richárd és Erdődi
Péter előadásaival várjuk egy 8 részes szeminárium a Prófétai
küldetésünk címmel. (Az evangélium és a próféciák -Csabai Tamás.
Pünkösd a próféciákban -Moldován Richárd. White Könyvtár bemutatkozás
– Erdődi Péter. A nagy megbízatás- Jelenések könyve 10. fejezete
Moldován Richárd. Az utolsó Illés (A hármas angyali üzenet) -Erdődi
Péter- Csabai Tamás- Moldován Richárd. Jézus Krisztus a mennyei
szentélyben-Erdődi Péter.) Énokh generáció…- a megfehérített ruhák,
és a meggyógyult szívek Jelenések 7.- 14.-Moldován Richárd- Erdődi
Péter. Isten egyházának szerepe a végidőben-Erdődi Péter.)

A sok közös éneklés mellett SOLI DEO GLORIA zenei tábor kórusa ad
szombaton – augusztus 26-án este 6 órától – koncertet és szolgál
szombat délelőtt is.

Regisztrációs díj: 1500 Ft/nap (a csütörtöki, pénteki és vasárnapi
napokra) összesen: 4500 Ft

A péntek esti és szombati programokra ingyenesen, regisztrációs díj
nélkül is várjuk a testvéreket.

Étkezésre előzetes igény alapján vegán ételt biztosítunk: 1600 Ft /
ebéd,  1000 Ft / vacsora Étkezések: csütörtök ebéd, vacsora, péntek
ebéd, vacsora, szombat ebéd, vacsora, vasárnap ebéd) A teljes
konferenciára: 9.400 Ft A teljes konferencia költsége étkezéssel:
13.900 Ft Regisztráció online az www.asi-hungary.org oldalon. Az
info@asi-hungary.org oldalon lehet a program részleteiről érdeklődni.

Ted N. C. Wilson a Generálkonferencia elnöke felszólít bennünket: „Mi,
akik hiszünk a próféciákban, Krisztus igazságában és az ő közeli
eljövetelében, készek vagyunk-e megújítani Megváltónk iránti
elkötelezettségünket azáltal, hogy követjük példáját, és
figyelmeztetjük a világot és megosztjuk az emberekkel az Ő szeretetét?
Készek vagyunk-e megosztani másokkal a megkülönböztető jellegű,
profetikus hármas angyali üzenetet? Készek vagyunk-e engedni, hogy
Isten felhasználjon a földi történelem utolsó napjaiban arra, hogy
szeretettel és erőteljesen hirdessük Isten megváltásának, szeretetének
és ítéletének utolsó üzenetét?”

„Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok,
jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok,
beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek
hozzám.” (Máté 25:35–36)
Arra bátorítunk, hogy ne csak imádkozzunk az emberekért, hanem tegyünk
is értük valami kézzelfogható dolgot!

,,Istennek kedves, ha a tagok munkálkodnak, s ha őket munkába
állítják. Isten azt kívánja, hogy minden egyes gyülekezeti tag mint az
Ő jobb keze munkálkodjék, s törekedjék szeretetteljes szolgálattal
lelkeket nyerni Krisztusnak…” {Ev 111.2}

,,Mindenki számára akad munka az Úr szőlőjében. Senki se legyen
tétlen. Isten angyalai szüntelen föl és alá járnak, fel a mennybe, le
újra a földre, a könyörület és a figyelmeztetés üzeneteivel. Ezek a
mennyei hírnökök hatnak a gondolkodásra és szívekre. Mindenhol vannak
olyan férfiak és nők, akiknek szíve hajlamos arra, hogy az igazságot
befogadják. ha azok, akik ismerik az igazságot, Isten Lelke
vezetésével hatalmas munkát tudnának elvégezni.” {3T 64.1}

,,Nagyobb lélekmentés csak akkor várható, ha minden egyes gyülekezeti
tag dolgozik. Isten azért adta népének a különböző lelki ajándékokat,
hogy felruházza őket mennyei erővel, és képesítse őket a szolgálat
munkájára és Krisztus testének építésére (Ef 4:11-12). Az érzékelhető
növekedés függ a gyülekezetnek attól a képességétől, hogy mennyire
képes tagjait mozgósítani és a szolgálatra kiképezni.” -Gottfried
Oosterwal.

,,Mindenki számára ki lett rendelve egy bizonyos munka, és senki sem
helyettesíthet mást. Mindenkinek van egy csodálatosan fontos
küldetése, amit nem hanyagolhat el, nem vehet semmibe, ugyanis annak a
betöltése egy lélek boldogságát, elhanyagolása pedig egy olyan
valakinek a lelki nyomorúságát vonja magával, akiért Krisztus meghalt.
(Review and Herald, 1893. december 12.) {ChS 10.4}

,,Egy missziós mozgalom eredményessége közvetlen viszonyban áll azzal
a képességével, amellyel az egész gyülekezetet be tudja vonni a
missziómunkába. Ellen G. White azt a tényt fáradhatatlanul ismételte:
,,Aki Krisztus által új életet nyert, arra lett kiválasztva, hogy
együttmunkálkodjon embertársai megmentésében.” „ Mindnyájan
hasonlóképpen arra lettek elhíva, hogy Isten misszionáriusai
legyenek.” – Gottfried Oosterwal

,,Az Úr ilyen teljesen őszinte embereket szeretne szolgálatában. Ha
bármi lustaság van valamelyiküknél, ha bármi közöny és hanyag
figyelmetlenség azoknál, akik ilyen komoly, választás elé állító
igazságokkal foglalkoznak, az Úr azt akarja, hogy vessék el e
hiányosságokat. Azt akarja, hogy mikor az igazságról szólsz, úgy
viselkedj, mintha magad is hinnéd, s a vallott igazsághoz fogható
lelkesedés és buzgóság lobogna benned.” {2SAT 13.2}

,,Az evangélium győzelme, a számszerű növekedés mértéke, az eredményes
prédikátori tevékenység kapcsolatban van a gyülekezetnek azzal a
képességével, hogy mennyire tudja a tagokat mozgósítani az üzenet
hirdetésében való együttmunkálkodásra.” -Gottfried Oosterwal

,,Mindenki számára van elvégzendő munka, aki Krisztus nevéről
neveztetik. Hajlandó lesz elvégezni? Ha át akarjuk érezni a lelkek
értékét, akkor gyakran kell a Kálvária keresztjére tekintenünk és azon
szemlélnünk a végtelen Isten haldokló Fiát, amint az elveszett
világért adja életét. Néznünk kell Őt és eltöprengeni, hogy mekkora
értéket jelentett neki az ember. Át kell itatódnunk Lelkével. Ami a
szemünk előtt van, és amin gondolkozunk bizonyosan hatással van
lelkünkre és működésbe hoz lelkeket mentő tetteket. Így kerül a
misszionárusi munka megfelelő alapra.” {TSA 42.1}

Összhangban a Hetednapi Adventista Egyház magyar uniójának 2018-as
terveivel szeretnénk a teljes tagbevonás fontosságára minél szélesebb
körben felhívni a testvérek figyelmét.

Részletek

Kezdés:
2017. augusztus 24.
Vége:
2017. augusztus 27.
Esemény kategóriák:
, ,
Esemény címkék:
, ,
Honlap:
www.asi-hungary.org

Helyszín

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.
Ajtósi Dürer sor 19-21.
Budapest, 1146 Magyarország

Szervező

ASI
E-mail:
info@asi-hungary.org
Honlap:
www.asi-hungary.org