Fókuszban a TELJES TAGBEVONÁS

Az ASI Magyarország Kongresszusa

 

Szeretettel várunk mindenkit az ASI Magyarország Kongresszusára 2017. augusztus 24–27-ig a Dürer Rendezvényházban (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19–21.). A kongresszus témája: „Fókuszban a Teljes tagbevonás – 6000 misszionárius Magyarországért”.

A Hetednapi Adventista Egyház Generálkonferenciája elindított egy kezdeményezést: Teljes tagbevonás címmel. Hívunk és várunk minden gyülekezeti tagot és gyülekezetet, hogy csatlakozzanak ehhez a misszióhoz!

„A mai, több mint 7 milliárd embertől nyüzsgő világban, még mindig rengeteg munka vár ránk, hogy elvigyük az embereknek Isten üzenetét. Isten mindnyájunkat hív, hogy részt vegyünk ebben. Nem számít az életkorod, nemzetiséged, nemed, Isten arra hív, hogy részt vegyél az Ő munkájában. Talán arra hív, hogy misszionárius légy a szomszédaid között, az iskoládban, a munkahelyeden vagy a befolyási körödben. Akárhol vagy, szüksége van rád az Ő munkájában, hogy megkeresse és megmentse azt, aki elveszett.” (Ted N. C. Wilson)

A kongresszuson gyakorlati misszióra várjuk a testvéreket és a gyülekezeteket! Frank Fournier, aki az OCI alelnöke, több mint ötven év szolgálat tapasztalata alapján fog előadásokat tartani „Kulcsok a sikerhez” címmel. (Mi a siker? Ne a sikert célozd meg! Siker a látszólagos kudarcban. Isten a siker. Ne fáradj el! Az engedelmesség ereje. Gondolkozz el rajta! Kezdj el dolgozni!)

Lowell Hargreaves vezetésével az Amazing Facts két misszióiskolát alapított. Az egyiket a Fülöp–szigeteken (PAFCOE), a másikat Kenyában (AFCOE Africa) indították útjára. Misszió a végidőben címmel fog szemináriumot tartani. (Isten aranyláza. Szerelkezz fel a misszióra! A Szentlélek szerepe a misszióban. Missziós hamisítvány. Vezetés a misszióban. A még erőteljesebb bizonyságtétel. A halál árvasága. A végidők misszionáriusai)

Teresa Hargreaves, aki misszióiskolán tanít Kenyában, és édesanyjával nagy sikerű gyermek-evangelizációkat szervez, kialakított egy speciális módszert a gyermekmissziós szolgálatban. Egy nyolcrészes szemináriumi anyag keretén belül mutatja be a gyermekek evangelizálásának szolgálatát. (Kicsiny világ – Nagy eredmények! Erre az időre. Az Ige feltárása – 1. rész.; Az Ige feltárása – 2. rész.; Lenyűgözni az Igével. Az Ige megerősítése – 1. rész.; Az Ige megerősítése – 2. rész.; Táplálás és tanítvánnyá tevés.) Különösen azok számára lesz ez fontos, akik a gyermektanításban szolgálnak.

A próféciák iránt érdeklődőket Csabai Tamás, Moldován Richárd és Erdődi Péter előadásaival várjuk egy 8 részes szemináriumra, „Prófétai küldetésünk” címmel. (Az evangélium és a próféciák – Csabai Tamás; Pünkösd a próféciákban – Moldován Richárd; White Könyvtár bemutatkozás – Erdődi Péter; A nagy megbízatás [Jelenések könyve 10. fejezete] – Moldován Richárd; Az utolsó Illés [A hármas angyali üzenet] – Erdődi Péter, Csabai Tamás, Moldován Richárd; Jézus Krisztus a mennyei szentélyben – Erdődi Péter; Énokh-generáció… [A megfehérített ruhák és a meggyógyult szívek – Jelenések 7–14.] – Moldován Richárd, Erdődi Péter; Isten egyházának szerepe a végidőben – Erdődi Péter.)

A sok közös éneklés mellett a SOLI DEO GLORIA zenei tábor kórusa ad szombaton  (augusztus 26-án) este 18.00 órától koncertet és szolgál szombat délelőtt is.

Regisztrációs díj: 1500 Ft/nap (a csütörtöki, pénteki és vasárnapi napokra) összesen: 4500 Ft.

A péntek esti és szombati programokra ingyenesen, regisztrációs díj nélkül is várjuk a testvéreket.

Étkezésre előzetes igény alapján vegán ételt biztosítunk: 1600 Ft/ebéd,  1000 Ft/vacsora Étkezések: csütörtök – ebéd, vacsora; péntek – ebéd, vacsora; szombat – ebéd, vacsora; vasárnap – ebéd. A teljes konferenciára az étkezési költség 9400 Ft. A teljes konferencia költsége étkezéssel: 13 900 Ft. Regisztráció online az www.asi-hungary.org oldalon. Az info@asi-hungary.org oldalon lehet a program részleteiről érdeklődni.

Ted N. C. Wilson, a Generálkonferencia elnöke felszólít bennünket: „Mi, akik hiszünk a próféciákban, Krisztus igazságában és az Ő közeli eljövetelében, készek vagyunk-e megújítani Megváltónk iránti elkötelezettségünket azáltal, hogy követjük példáját, figyelmeztetjük a világot és megosztjuk az emberekkel az Ő szeretetét? Készek vagyunk-e megosztani másokkal a megkülönböztető jellegű, profetikus hármas angyali üzenetet? Készek vagyunk-e engedni, hogy Isten felhasználjon a földi történelem utolsó napjaiban arra, hogy szeretettel és erőteljesen hirdessük Isten megváltásának, szeretetének és ítéletének utolsó üzenetét?”

„Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám” (Mt 25:35–36).

Arra bátorítunk, hogy ne csak imádkozzunk az emberekért, hanem tegyünk is értük valami kézzelfogható dolgot!

,,Istennek kedves, ha a tagok munkálkodnak, s ha őket munkába állítják. Isten azt kívánja, hogy minden egyes gyülekezeti tag mint az Ő jobb keze munkálkodjék, s törekedjék szeretetteljes szolgálattal lelkeket nyerni Krisztusnak…” {Ev 111.2}

,,Mindenki számára akad munka az Úr szőlőjében. Senki se legyen tétlen. Isten angyalai szüntelen föl és alá járnak, fel a mennybe, le újra a földre, a könyörület és a figyelmeztetés üzeneteivel. Ezek a mennyei hírnökök hatnak a gondolkodásra és szívekre. Mindenhol vannak olyan férfiak és nők, akiknek szíve hajlamos arra, hogy az igazságot befogadják. Ha azok, akik ismerik az igazságot, Isten Lelke vezetésével hatalmas munkát tudnának elvégezni.” {3T 64.1}

,,Nagyobb lélekmentés csak akkor várható, ha minden egyes gyülekezeti tag dolgozik. Isten azért adta népének a különböző lelki ajándékokat, hogy felruházza őket mennyei erővel, és képesítse őket a szolgálat munkájára és Krisztus testének építésére (Ef 4:11–12). Az érzékelhető növekedés függ a gyülekezetnek attól a képességétől, hogy mennyire képes tagjait mozgósítani és a szolgálatra kiképezni.” (Gottfried Oosterwal)

,,Mindenki számára ki lett rendelve egy bizonyos munka, és senki sem helyettesíthet mást. Mindenkinek van egy csodálatosan fontos küldetése, amit nem hanyagolhat el, nem vehet semmibe, ugyanis annak a betöltése egy lélek boldogságát, elhanyagolása pedig egy olyan valakinek a lelki nyomorúságát vonja magával, akiért Krisztus meghalt” (Review and Herald, 1893. december 12.). {ChS 10.4}

,,Egy missziós mozgalom eredményessége közvetlen viszonyban áll azzal a képességével, amellyel az egész gyülekezetet be tudja vonni a missziómunkába. Ellen G. White fáradhatatlanul ismételte azt a tényt, mely szerint »aki Krisztus által új életet nyert, arra lett kiválasztva, hogy együtt munkálkodjon embertársai megmentésében.« Mindnyájan hasonlóképpen arra lettek elhíva, hogy Isten misszionáriusai legyenek.” (Gottfried Oosterwal)

,,Az Úr ilyen teljesen őszinte embereket szeretne [látni] szolgálatában. Ha bármi lustaság van valamelyiküknél, ha bármi közöny és hanyag figyelmetlenség azoknál, akik ilyen komoly, választás elé állító igazságokkal foglalkoznak, az Úr azt akarja, hogy vessék el e hiányosságokat. Azt akarja, hogy mikor az igazságról szólsz, úgy viselkedj, mintha magad is hinnéd, s a vallott igazsághoz fogható lelkesedés és buzgóság lobogna benned.” {2SAT 13.2}

,,Az evangélium győzelme, a számszerű növekedés mértéke, az eredményes prédikátori tevékenység kapcsolatban van a gyülekezetnek azzal a képességével, hogy mennyire tudja a tagokat mozgósítani az üzenet hirdetésében való együtt munkálkodásra.” (Gottfried Oosterwal)

,,Mindenki számára van elvégzendő munka, aki Krisztus nevéről neveztetik. Hajlandó lesz elvégezni? Ha át akarjuk érezni a lelkek értékét, akkor tekintsünk gyakran a Golgota keresztjére, és  szemléljük a végtelen Isten haldokló Fiát, amint életét adja az elveszett világért. Őt kell szemlélünk azon elmélkedve, hogy mekkora értéket jelentett számára az ember. Át kell itatódnunk Lelkével. Ami a szemünk előtt van, és amin gondolkozunk, bizonyosan hatással van lelkünkre, és lélekmentő tetteket eredményez. Így kerül a misszionáriusi munka megfelelő alapra.” {TSA 42.1}

A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának 2018-as terveivel összhangban szeretnénk minél szélesebb körben felhívni a testvérek figyelmét a Teljes tagbevonás fontosságára.

 

Csengei Károly