Bejegyzés

ADRA Europe Fórum

Budapest, 2018. október 22–25.

 

Az ADRA Europe csúcstalálkozó Budapesten került megszervezésre az európai ADRA irodák vezetői számára október végén. A rendezvényen részt vett az ADRA International elnöke, Jonathan Duffy, és két alelnöke is. A megnyitón az utóbbi hónapokban munkába állt új vezetőkért imádkoztak, Isten áldását kérve családjaikra és szolgálatukra, majd előadásokkal és csoportos egyeztetésekkel folytatódott a program. A legfontosabb témák a nemzetközi hálózat-adta lehetőségek még jobb kihasználása, új lehetőségek keresése az együttműködésre és új forrásteremtő eszközök használata volt. A rendezvény folyamán lehetőség volt a kapcsolatépítésre is, így szóbeli megállapodás alapján a magyar ADRA Iroda további egyeztetéseket folytat majd a balkáni országokkal, valamint az osztrák, cseh, szlovák és a román ADRA irodák vezetőivel is.

ADRA Alapítvány

Együttműködés a békési Szent Lázár Alapítvánnyal

Az elmúlt hetekben megkeresést kaptunk Békésről, a Szent Lázár Alapítványtól. Az ADRA Alapítvány a korábbi években is sikeresen támogatta más szervezetek projektjeit – többek között a fent említett szervezettel is volt már közös akciónk. Az igények és szükségek egyeztetése után, jelenlegi raktárkészletünkből ismét támogatni tudtuk a szervezetet. Az átadott segélyáru egy részét három helyi óvodába, illetve egy bölcsődébe vitték el, ahol mind a gyermekek, mind a dolgozók részesülhettek az adományokból.

ADRA Alapítvány

Szállítmány érkezése

Norvégiából, a Romaniahjelpen segélyszervezet adományaként beérkezett az új cipőket, fényvisszaverő mellényeket, használt ruhákat és cipőket tartalmazó segélyszállítmány. Várjuk azoknak a gyülekezeteknek a jelentkezését, akik a környezetükben segélyezési programokat szeretnének megvalósítani.

Ezúton is köszönjük a lelkes önkéntesek fáradságos munkáját! Hálásak vagyunk azon testvéreknek, akik a kamion lepakolásánál oly sokat segítettek, cipeltek, pakoltak és idejüket  is felajánlották az egyházunk segélyszervezetének szolgálatára – így is támogatva az ADRA munkáját, mellyel Istenünk szeretetét igyekszünk bemutatni.

A mellékelt fotók a norvég segélyszállítmány beérkezésekor, illetve lepakolásakor készültek.

Kérjük, hogy az ADRA tevékenységéhez köthető programok szervezésénél, annak kezdeti fázisában vegyétek fel a kapcsolatot az ADRA ügyvezetőjével e-mailben (cd@adra.hu) vagy telefonon (06-30/269-5689).

 

Lőrincz Melinda

ADRA munkatárs

Segélyezési program

Október elején a szerb ADRA részére vittünk ki szállítmányt, melynek átadásával egy, a nemzetközi ADRA támogatásával megvalósult segélyezési programot sikerült  lezárni.

Új, minőségi polár takarókat, lábbeliket, szeretetcsomagokat (melyeknek tartalma: higiéniai termékek, apró játékok, ceruza- és színes ceruzakészletek, füzetek) adományoztunk, a szerb testvérszervezet pedig örömmel fogadta, hisz nagyszabású programjaik vannak, ahol mindezeket a tételeket jó és nemes célokra tudják felhasználni.

Visszajelzésükben megfogalmazták, hogy a magyar ADRA segélye a lehető legjobbkor érkezett hozzájuk! Hálásak vagyunk Istenünknek az együtt-szolgálás lehetőségéért!

 

Lőrincz Melinda

ADRA munkatárs

 

Közhasznú munkaprogramok támogatása

Az elmúlt hónapokban – több településen – a Polgármesteri Hivatalok által működtetett közhasznú munkaprogramokat új, jó minőségű munkaruhákkal tudtuk támogatni.

A támogatott települések: Bózsva, Abaújvár, Tiszabura, Nyíri, Telkibánya, Füzérkomlós, melyeknek polgármesterei és közhasznú munkaprogram-vezetői köszönettel és hálásan fogadták a hasznos  adományokat. Elmondták, hogy ezen támogatással az ADRA nagy szükséget elégített ki, mivel a hivatalok nem, vagy csak részben tudnak munkaruhát biztosítani. Továbbá, készséggel vállalták, hogy a hivatal épületében jól látható helyre kifüggesztik a Hetednapi Adventista Egyház segélyszervezete, az ADRA Alapítvány támogatására vonatkozó A4-es méretű tájékoztatást.

A munkaruhákat a norvég partnerszervezettől, a Romaniahjelpen segélyszervezettől kaptuk, melynek ezúton is köszönjük együttműködésüket és hasznos adományaikat.

A mellékelt fotók a telkibányai munkaruhák átadásakor készültek.

 

Sitkei Zoltán

ügyvezető igazgató
ADRA Alapítvány

Felhívás!

Adományt gyűjtünk Hangyás Lili gyógykezelésére, mivel a sugárterápia, a  gyógyszerek és az utókezelések anyagilag is nagyon megterhelik a családot.

Az adományokat az OTP Bank Nyrt. 11707024-20425539-es számú bankszámlaszámra várjuk „Veled vagyunk, Lili!” megjegyzéssel.

Közös imával is támogassuk úgy Lilit a gyógyulás folyamatában, mint szüleit is a mindennapi küzdelmekben!

 

ADRA Iroda

Balkán+ találkozó Belgrádban

Október 1-jén és 2-án a szerb ADRA szervezésében egy olyan találkozóra került sor, melyet a Balkán országok irodáinak szerveztek, és amelyre meghívást kaptak a szomszédos országok munkatársai is. A találkozó témája a régió országainak együttműködése volt, melynek két fő vonulata a vészhelyzetekben történő együttműködés, illetve a közös programok megvalósítása, források használata. Ezenkívül lehetőség volt a szerb ADRA munkájába betekinteni: menekültek számára létrehozott közösségi központot látogattak meg a résztvevők, valamint megismerkedhettek a helyi iroda munkatársaival is.

A közös munkát érintő felajánlások mellett a jövőre vonatkozóan konkrét cselekvési lépéseket fektettek le a résztvevők. A magyar ADRA felajánlása esetleges vészhelyzetekre egyrészt a speciális mentésben történő részvétel szakemberekkel és felszereléssel, valamint szárítógépek, illetve a katasztrófa utáni átmeneti időszakban használható Aqua Boxok voltak.

A határon átnyúló együttműködések különféle formáinak lehetőségét folyamatos pályázatfigyeléssel szeretnék elősegíteni a csoport tagjai, élve az Európai Unió és egyéb források  adta lehetőségek felhasználásával.

 

Sitkei Zoltán
ADRA Alapítvány
ügyvezető igazgató

Forgatás a tiszaburai szolgálattevőkkel

A nyár folyamán megkeresett bennünket az MTVA Vallási Főszerkesztőség  szerkesztő-riportere, jelezve, hogy hitéleti tevékenységet szeretne velünk forgatni, illetve kérte, hogy javasoljunk olyan személyeket, akik szolgálnak a közösségekért, akik elmondanák személyes megtérésük történetét.

Több lehetőség közül a TV-stáb a tiszaburai missziómunkát választotta bemutatni, így, az egyeztetések után szeptember 12-én a helyszínre kísértük őket.

A településen heti rendszerességgel megtartott gyermekfoglalkozások vezetőivel: Tyukodi Csaba testvérünkkel és feleségével, Tyukodiné Gecse Klaudia testvérnőnkkel, továbbá a bibliamunkásként dolgozó Rinkó Sándor testvérünkkel készítettek interjút.

Csaba elmondta, hogy mennyire hálás, hogy Urunk életben tartotta őt egy szörnyű autóbaleset után, amikor csak 1% esélye volt a túlélésre.

Isteni csoda, hogy a teljes felépülés megtörtént, és testvérünk határozott célja az, hogy önkéntes szolgálata áldás legyen a környezetében élő embertársai számára, ezért ennek megfelelően végzi szolgálatát és éli a mindennapjait.

Sándor testvérünk kihangsúlyozta az istenfélelem jelentését mint Istenhez való ragaszkodást, és megemlített néhány tapasztalatot, melyeket a településen végzett szolgálata során átélt.

A Duna Televízióban szeptember 30-án sugárzott „A sokszínű vallás” adásának műsora megtekinthető az ADRA Hungary Facebook oldalán, és fent van a www.mediaklikk.hu honlapon.

A Tiszaburai Gyülekezet által felkarolt gyermekek és fiatalok – akik a heti gyermekfoglalkozások rendszeres látogatói – részt vettek az idei ADRA humanitárius élménytáborban is, ahol még közelebb kerültek a Mindenhatóhoz, és megtapasztalhatták gondviselő Istenünk szeretetét.

 

Lőrincz Melinda
ADRA munkatárs

Mentési gyakorlat Mályiban

Az ADRA különleges szolgálati területein sem telt eseménytelenül a nyár, hiszen az ADRA Alapítvány részéről 2 fő vett részt különleges mentési gyakorlaton a miskolci Neptun Búvárklub meghívására. A gyakorlat folyamán a szervezők eltűnt személyek felkutatására kitalált feladatokkal látták el a csapatokat, amelyek kutyákkal romterületen és nyílt terepen, illetve műszaki mentés és búvártevékenység során tanulhattak új technikákat, cserélhettek tapasztalatokat. A gyakorlaton részt vett az Alapítvány stratégiai partnere, a Kelet-Magyarországi Speciális Mentő Egyesület is, a feladatokat az ADRA munkatársai velük egy csapatban végezték.

 

Sitkei Zoltán
ügyvezető igazgató
ADRA Alapítvány

Segítségnyújtás

„Mert a szegények mindenkor veletek lesznek, és amikor csak akarjátok, jót tehettek velük; de én nem leszek mindenkor veletek.” (Márk 14:7)

A Kisvárdai Gyülekezet egyik egyedülálló, idősebb tagjának nagy szüksége volt az ADRA anyagi segítségére, mivel a főleg kisnyugdíjasokból álló, 14 tagú gyülekezet nem tudta a szükséget kielégíteni a saját anyagi- és erőforrásaiból.

A testvérnő Kisvárdától 30 km-re, egy régi házban lakik. Nyár elején, a segítségkérés beérkezésekor több helyen beázott a tető,  a házfal lábazatának vakolata folyamatosan, egyre inkább elvált a faltól (lásd a mellékelt képeket).

A magyar ADRA támogatók segítségével egy bizonyos összeget tudott elkülöníteni a legfontosabb felújítási munkálatokra, így nyár végére megtörtént a legfontosabb javítás, mely biztosítja, hogy a ház falai nem áznak át majd ősszel, a gyakoribb és hevesebb esőzés idején.

A támogatott testvérnő nagyon hálás a kapott segítségért, köszönetnyilvánítását ezúton tolmácsoljuk az adományozók felé.

 

Lőrincz Melinda

ADRA munkatárs