Bejegyzés

Rézfúvós adventi koncert Kunszentmártonban

Immáron harmadszor csendültek fel jól ismert és kevésbé ismert dallamok az Adventi Rézfúvós Kamaraegyüttes előadásában a kunszentmártoni Bartók Béla Teremben 2017. december 8-án este. A zenekart és a közönséget a Hetednapi Adventista Egyház lelkésze, Soós Róbert köszöntötte.

A hangversenyen a népszerű karácsonyi énekek mellett klasszikus, Istent dicsőítő zeneműveket hallhattunk, köztük egy részletet Händel Messiásából. A zenekar Kodály Zoltán halálának 50. évfordulójáról is megemlékezett a szerző dalaival. A koncert egy pontján a közönség is bekapcsolódhatott a műsorba két gyönyörű dal eléneklésével. Az egyes műsorszámok között Molnár Miklós, a zenekar vezetője beszélt azok keletkezési körülményeiről, mondanivalójáról.

A hangverseny végén Fazekas János, a város alpolgármestere megköszönte a színvonalas előadást, és átvette a három DVD-t, melyet a zenekar a Városi Könyvtárnak hozott ajándékba.

Ajándékot a résztvevők is vihettek magukkal, a helyi adventista gyülekezet által felajánlott könyvek közül választhattak.

A rendezvényen befolyt összeget az önkormányzat szociális ügyeinek ellátására, a nehéz helyzetben élő emberek, családok megsegítésére ajánlottuk fel. Köszönet mindazoknak, akik e nemes ügy támogatásához anyagilag is hozzájárultak.

 

Kézsmárkiné Szabó Ildikó

Iskolások látogatása a csengeri adventista imaházban

Csenger városa Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a román határtól nem túl messze  található. A település kiemelt helyett kapott a megyében, hiszen a város vezetése Makovecz Imre Kossuth-díjas építészt és tervező csoportját hívta meg a belvárosban található közintézmények épületeinek tervezésére. Ebbe a projektbe kapcsolódott be egyházunk is. A belvárostól kissé távolabb eső telken épült fel Makovecz Imre építész tervei alapján az egyház kápolnája.

Idén november 20-án lett volna Makovecz Imre 82 éves. Ebből az alkalomból látogatták meg a helyi általános iskola tanulói az adventista kápolnát, így emlékezve meg a magyar organikus építészet legismertebb képviselőjéről. Az épületet Mezei Rózsa Szilvia, szórványgyülekezetünk vezetője mutatta be a felső tagozatos diákoknak és az őket kísérő tanároknak.

Az épület egyik érdekessége a bejárati és a hátsó rész nyílászáróinak kialakítása. Ezek egy lombos fát formázó ablakok, amelyek az élet fáját jelképezik. Az építmény négy sarkán lévő bástya és a kápolna belsejében látható 6 óriási tartóoszlop Isten erkölcsi törvényét mintázza. Az előbbiek az Isten és ember közötti parancsolatok, míg az utóbbiak az ember és ember közötti kapcsolat jelképei.

A tanulók így egy rövid bibliaismereti órán képet kaphattak hitünkről is. Kívánjuk, hogy ez a kis helyi közösség épüljön olyan szép lelki épületté, mint amilyen szép maga a kápolna épülete is!

 

Várhelyi Zoltán

 

Adventi Játszóház Szabadkígyóson

Gyerekzsivajtól volt hangos december 2-án délután a helyi Művelődési Ház Szabadkígyóson, ahol közel negyven nem adventista gyermek és szüleik jöttek el rendezvényünkre, az Adventi Játszóházba. Az adventi időszakra szervezett gyermekprogram kézműves foglalkozást és egy színvonalas bábelőadást foglalt magába.

A nyolc kézműves állomáson a gyerekek örömmel készítették el a feladatokat; ügyesen vágtak, ragasztottak, színeztek, díszítettek. Kisebb ajándékcsomaggal kedveskedtünk nekik, melyet örömmel fogadtak. A felnőttek könyveinkből és kiadványainkból választhattak. Sokan voltak, akik éltek a lehetőséggel, és nem egy, hanem két-három könyvet is elvittek.

A Csodakönyv című bábelőadást a medgyesegyházi Mosoly Bábcsoport remek produkciójában nézhették végig a vendégek. A bábjáték a gyermekek számára érthető módon mutatta be Jézus születését, és a Biblia olvasására biztatott. A műsor hanganyagát és hozzá egy foglalkoztató füzetet szintén ajándékba kapott minden család.

Örömünkre szolgált vendégeink pozitív visszajelzése, miszerint szeretnének ehhez hasonló rendezvényen részt venni máskor is.

 

CsSzE

Ünnepélyes szombatok Polgáron

2017. szeptember 23-án hálaadó istentiszteleten gyűltünk össze. A szokásos őszi hálaadásra elhoztuk a föld terméseit, amivel a jó Isten a különböző természeti károk ellenére gazdagon megáldott. Kettős volt a hálaadás, mert nemcsak a föld terméséért volt okunk köszönetet mondani, hanem a megszépült imaházért is. Régi vágyunk volt, hogy az Isten házához méltó körülmények között dicsőítsük Istent és fogadjuk a vendégeket. Ez a vágyunk beteljesült, már a szépen felújított helyen tarthattuk meg ezt az ünnepséget. Isten áldása legyen mindazok életén és szolgálatán, akik nagylelkű adományaikkal, fizikai munkájukkal és hő imájukkal hozzájárultak a felújításhoz. Az igehirdetés szolgálatát Bálint György testvér végezte. Az esős idő ellenére szép számmal voltunk jelen, kedves, távoli helyekről érkezett, vendég testvérekkel, akik költeményekkel, ének és zene szolgálatokkal tették még színesebbé, ünnepélyesebbé ezt az alkalmat, ahol Isten angyalai is szívesen időztek.

Ezt követő szombaton, szeptember 30-án idősek napja ünnepélyünkre a józsai kórust hívtuk meg vendégszolgálatra. A sok, drága fiatal testvérünk fogadásánál szívünk nagy boldogsággal telt meg. Az igehirdetést Szőllősi Árpád testvér végezte. A kórus szolgálatát felesége, Szőllősiné Évike vezette. A zongorakísérettel felcsendülő gyönyörű énekek, zenei és versszolgálatok felüdítették mindnyájunk szívét. A menny előízét éreztük.

Hálásak vagyunk a jó Istennek, hogy mindkét alkalommal a városból meghívott vendégek is ellátogattak hozzánk. Ezeken a szombatokon szeretetvendégséget is élvezhettünk a vendégeinkkel és testvéreinkkel.

Monori Lajosné és Bokor Ferencné

Kinyitva termők

Október 25-26-án, első alkalommal került megrendezésre a ReményPont Közösségi Iroda szervezésében a „Köszönet és Hálaadás Napok” program. Az iroda munkatársainak nem titkolt célja a hagyományteremtő szándék. Naponta – kimondva vagy kimondatlanul – kérések, elvárások, óhajok tucatja fogalmazódik meg bennünk vagy hagyja el a szánkat; viszont a köszönetnyilvánításra már nehezen szorítunk időt és alkalmat. Számvetést leggyakrabban kerek évfordulókon, egy naptári év elmúltával készítünk, de jellemző időszak még a számvetésre a betakarítási periódus is.

Fergeteges szín- és formakavalkád fogadta október végén a ReményPont Közösségi Irodába betérő érdeklődőket és az előtte elhaladó járókelőket egyaránt. A kerttel rendelkező, vagy mezőgazdasági munkát végző debreceni lakosok napról napra megtapasztalhatták az elmúlt hónapokban akár egy-egy tő zöldség vagy egy nagyobb ültetvény szemet és szívet gyönyörködtető fejlődését.

Hálateltek azonban nem csak a termésekért lehetünk. Köszönetet lehet mondani a kitartó munkával szerzett bevételért, egy kapcsolat megerősödéséért, lelki fejlődésért, rég várt lehetőségekért. A Közösségi Irodában 11 vendég interjú nyilatkozatban számolt be arról, hogy a hétköznapokon miért hálásak barátnak, segítőknek és a jó Istennek. A Közösségi Iroda előtt elhaladó villamos is lassított valamelyest ezeken az őszi napokon, így több utasnak volt lehetősége visszafordulni és megpillantani a csodálatos kiállítást.

Jó néha egy kicsit lassítani és visszatekinteni, majd számba venni, hogy az elmúlt hónapokban kinek miért tartozunk köszönettel és hálával.

 

KBE

A hála emlékkövei és emléksziklái

Hálaadó istentisztelet és idősek napja volt 2017. október 11-én Debrecenben, a Fazekas Mihály utcai imaházban. Az év közben számba vett áldásokat most ünnepélyes keretek között is megköszönhették a jelenlévők. Ehhez a különleges alkalomhoz felemelő hangulatot teremtettek az ének-zenei szolgálatok, a költemények és zsoltárok. A szószék előtt, őszi termésekkel gazdagon megterített asztal hirdette a jó Isten gondoskodó szeretetét. Bár nem mindenki tudta saját termésekkel gazdagítani a pompás kiállítást, a szívünk polcain sorakozó gyümölcsökért mindannyian hálásak lehettünk. A munkalehetőségért, az erőét, a jó közérzetért, segítő barátokért.

Ezen a különleges szombaton Szilasi Zoltán lelkész igehirdetésének alapgondolata 1Sám 7:12 volt. Szolgálatát követően az idősek köszöntése következett, vagyis azoké a testvéreké, akik korábbi éveikre visszatekintve több „emlékkövet, kavicsot vagy sziklát” tudhatnak maguk mögött. Idősebb testvéreinknek a közösség ajándékcsomaggal kedveskedett, így köszönve meg eddigi munkájukat, példamutatásukat.

KBE

Ki a sótartóból! – Missziótalálkozó Debrecenben

A Tiszavidéki Egyházterület immár harmadjára szervezte meg a „Ki a sótartóból!” Missziótalálkozót Debrecenben 2017. október 28-án, több mint 600 résztvevővel.

A Tiszavidéki Egyházterület vezetése célul tűzte ki a gyülekezetek misszióra való motiválását és képzését. Meg vagyunk győződve róla, hogy Isten különleges népe vagyunk az utolsó időben, akikre különleges küldetést bízott, hogy embereket vezessünk el az Istennel való szoros közösségre, és felkészítsük a világot Jézus Krisztus dicsőséges eljövetelére. Isten nemcsak feladatot bízott egyházára, hanem csodálatos ígéreteket is tett, hogy a Szentlélek különleges jelenlétével és hatalmával fogja megtámogatni népét.

Szabó László testvérünk volt az előadónk, aki nem felejtett el bennünket, és aki szívügyének tartja a magyarországi munka támogatását. Szombaton három prédikációban vezetett el Isten jelenlétébe és mutatott rá küldetésünk fontosságára és arra, hogy ebben a megváltozott világban, hogyan érhetjük el az evangélium üzenetével embertársainkat. Ezt megelőzően három nap alatt tíz előadásban képezte a Tiszavidéki Egyházterület lelkészkarát a misszió végzésére.

Örülünk annak, hogy ilyen sok gyülekezeti tag viseli szívén az Úr művét és szeretné megtalálni a helyét Isten munkájában. Őket szeretnénk segíteni további hasonló alkalmakkal és minden lehetséges eszközzel. Hálásak vagyunk azért a kiváltságért, hogy aktív részesei lehetünk azoknak az eseményeknek, amelyek siettetik Jézus Krisztus mielőbbi dicsőséges visszatérését.

 

Hegyes Géza

 

Misszió Füzesgyarmat és Szeghalom városában

2017 szeptember 23-án és 30-án adventista irodalommal látogattunk meg két olyan települést országunkban, ahol nincs gyülekezetünk. Összesen 860 darab missziós kiadványt adtunk az emberek kezébe (Van kiút címmel).

Ezeken a napokon ismét meggyőződtem arról, hogy olyan helyeken kell nekünk, adventistáknak hirdetni az örökkévaló evangéliumot, ahol egyházunk nincs jelen. Jó lenne, ha mindannyian felismernénk ennek jelentőségét!

Hálás vagyok Istennek azért, hogy egy olyan kedves segítőm volt ezeken a szombatokon a munkatársam a missziómunkában, aki még nem tagja közösségünknek! Lenne mit tanulnunk tőle! Sok tapasztalatunk volt az emberekkel történt beszélgetésünk során.

Befejezésül engedjetek meg egy kérdést, kedves hittestvéreim, barátaim! Azért járunk a „Ki a sótartóból!” konferenciára, hogy továbbra is a sótartóban maradjunk?! Testvéri szeretettel:

 

Zagyva László

90 éves a Berettyóújfalui Gyülekezet

2017. szeptember 23-án ünnepi istentiszteletre összegyűlt testvérek töltötték meg a berettyóújfalui adventista imaházat. A körzet hat gyülekezetéből és távolabbról is érkeztek vendégeink, hogy velünk ünnepeljék Isten kegyelmét, mely megtartotta a helyi közösséget közel száz éven keresztül.

1927. szeptember 27-én három testvérnő keresztelkedett meg a Berettyó folyóban, és ekkor alakult meg a helyi gyülekezet, amely a hatvanas években 48 főt is számlált. 1964-ig bérelt helyiségekben tartották az összejöveteleket, amikor is megvásárolták a zsidó hitközségtől a Mártírok u. 4. szám alatti épületet. 2006-ig ez volt az imaháza a gyülekezetnek. Berettyóújfalu Város Önkormányzata egy csere keretében átvette az épületet az egyháztól és egy másikat adott helyette a Csokonai u. 5. szám alatt. A helyi gyülekezet felújította ezt az épületet, és 2013. június 1-én ünnepélyes keretek közt fel is szentelte. Azóta ez a lelki otthona a 17 főt számláló gyülekezetnek.

Erre a 90 évre emlékezett vissza a 100 fős ünneplő gyülekezet a délelőtti istentiszteleten, ahol Ócsai Tamás, a világszéles Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának elnöke prédikált Isten megtartó kegyelméről, és az adventisták küldetéséről, mely tart Jézus Krisztus második visszajöveteléig.

A déli szeretetvendégséget követően a délutáni istentiszteleten a gyülekezetben szolgált lelkipásztorok emlékeztek vissza az itt töltött éveikre, és adták át a távol maradtak üdvözletét és jókívánságait.

A hetednapi adventisták hiszik, hogy küldetésük a világban a Biblia szerinti hetedik nap, az örökérvényű szombat megtartása, valamint Jézus Krisztus második eljövetelének a hirdetése és megélése. A Mindenható Isten áldja meg gyülekezetünk életét és szolgálatát az Ő dicsőségére!

 

F. A.

Gyermekbemutató istentisztelet Bucsán

2017. szeptember 16-án Kollár Zoltán és Vargyas Pálma második gyermekét, Elzát mutattuk be az Úrnak a Bucsai Gyülekezetben. Erre az alkalomra több mint negyvenen gyűltünk össze. A helyi gyülekezet erre az ünnepélyes alkalomra átköltözött az új imaházába, amit alig egy hónappal előtte vett meg az egyház.

Istenünk áldása legyen a kicsi Elzán és nővérén, Jankán, és a Bucsai Gyülekezet Istennek szentelt életén és szolgálatán!

 

F. A.