Az agy csodálatos öngyógyító képessége

A fenti címmel került sor a szolnoki életmód klub november 8-i előadására. Ez alkalommal minden szék megtelelt a teremben, nem hiába. Lenyűgöző tényeket tudhattunk meg az agyunkról, erről a „másfél kiló zselés anyagról”, mely a világon a legösszetettebb.

Szókratész és Salamon szerint „amiképpen az ember gondolkodik, olyan ő.” John Eccles (agykutató) pedig azt állítja, hogy „a gondolkodás akár génjeinket is befolyásolhatja.”

Az agyban rejlő potenciált láthatjuk a savantizmus (bizonyos agykárosodással születés) néhány képviselőjén keresztül. Leslie Lemke, akinek mindkét szemét el kellett távolítani, mindenféle dalt képes volt lejátszani, amit valahol hallott. Richard Wawro emlékezetből rajzolt olyan képeket, amelyeket csak egyszer látott. Egy másik férfi pedig egy-egy sétarepülés után tökéletes pontossággal lerajzolt több nagyvárost emlékezetből. Kim Peek (az igazi Esőember) „sétáló enciklopédia” „élő google”, aki rengeteg könyvet olvas – bámulatos képessége van. Egyik oldalt bal szemével, a másikat a jobb szemével 10 másodperc alatt elolvassa, és emlékszik is rájuk, fel is tudja eleveníteni (12 000 könyv). 15 területen géniusz, ezzel szemben nem képes egyedül begombolni az ingét, és hazatalálni a buszmegállóból.

Ahogy a tudomány egyre többet megismer az agy működéséből, azt is megállapították, hogy az ember problémamegoldó kapacitása sokszorosan meghaladja azt a mértéket, amire az élet során valaha szüksége lehet. Ez bizonyítja, hogy Isten nem 70-80 esztendőre tervezte, hanem az örökkévalóságra.

Az agyban hihetetlen öngyógyító képesség rejlik. Ha egy bizonyos feladat elvégzéséhez hiányoznak az agysejtjeink vagy az idegi összeköttetéseink, akkor agyunk képes ezt a hiányt pótolni, csupán megfelelő gondolkodásra van szükség. A döntés mindenkinek a saját kezében van. Sokan ismerjük az Áldott kezek című könyvet és Az aranykezű sebész című filmet, melyek bemutatják, hogyan lett a legrosszabb tanulóból osztályelső, aki világhírű idegsebésszé vált (dr. Ben Carson).

Még nagyon sok érdekességet megtudhattunk az akaraterő gyógyító hatalmáról, az agyban tárolt emlékeinkről, a döntési képességünkről, ennek kihatásairól, és a választási lehetőségeinkről. Két hatalom küzd az elménk feletti uralomért, és a döntésünktől függ, melyiknek adjuk át a hatalmat.

Dr. Penfield megállapítása: „Minden, amire figyelmet fordítunk, eltemetődik az agyban.” Ezzel összevágnak Ellen G. White szavai is: „Amit a gyermek lát és hall, olyan mély nyomot hagy zsenge elméjében, hogy a későbbi körülmények sem tudják teljesen kitörölni belőle… Az ismételt cselekedetek szokássá válnak… ezek pedig maradandó ösvényeket alakítanak ki az agyban.”

Ha évekig nem gyakorolunk egy szokást, akkor sem törlődik ki teljesen. De jó hír, hogy úrrá lehetünk rajtuk, ha olyan új szokásokat alakítunk ki, amelyek erősebbek azoknál, amelyekről le akarunk szokni. Más döntések más ösvényeket alakítanak ki. Mivel minden idegsejt több elágazó szállal rendelkezik (alternatív útvonalak), más utat is választhatunk.

„Saját magunk szőjük sorsunkat, a jót is, a rosszat is, eltéphetetlenül. A legkisebb tett is kitörölhetetlenül nyomot hagy valahol bennünk, akár erényes, akár bűnös tettről legyen szó.”

Végezetül néhány jó tanács:

„Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg!” (Róm 12:21).

„Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, amely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Továbbá atyámfiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dicséret – ezekről gondolkodjatok” (Fil 4:6–8).

„Isten felruházott bennünket a döntés képességével, nekünk pedig használnunk kell ezt a képességet. Nem tudjuk megváltoztatni szívünket. Nem tudjuk uralni gondolatainkat, indítékainkat, érzelmeinket. Nem tudjuk önmagunkat megtisztítani, Isten szolgálatára alkalmassá tenni. De el tudjuk határozni, hogy Istennek szolgálunk, át tudjuk adni neki akaratunkat és akkor Ő munkálni fogja bennünk az akarást és a cselekvést tetszése szerint. Így egész lényünk Krisztus uralma alá kerül. Az akarat helyes gyakorlása által életünk gyökeresen megváltozhat. Ha átengedjük akaratunkat Krisztusnak, a mennyel lépünk szövetségre és fentről kapunk erőt az állhatatossághoz.

A tiszta és nemes élet – a mohóság és a bűnös kívánságok feletti győzelem élete lehetséges mindazok számára, akik gyenge, ingatag emberi akaratukat egyesítik Isten mindenható, rendíthetetlen akaratával” (Ellen G. White: A nagy Orvos lábnyomán, „Munkálkodás az iszákosokért” c. fejezet).

Ócsainé B. Klára

Mit tehetünk az akarat erősítése érdekében?

 • Határozzunk el dolgokat és tartsunk ki elhatározásunk mellett!
 • Foglaljuk írásba!
 • Fejezzünk be minden munkát – ne csapongjunk!
 • Játékok segítségével is fejleszthetjük döntéshozó képességeinket.
 • Vállaljunk fel valamilyen kellemetlen teendőt!
 • Ébredés után rögtön keljünk ki az ágyból!
 • Mindig alaposan, átgondoltan olvassunk!
 • Az akaraterő gyakorlással, önuralommal, önmegtartóztatással is fejleszthető.
 • Kössük össze akaratunkat a mennyei Erőforrással!
 • Éljünk egészséges életet!
 • Váljék szokásunkká, hogy életünket konkrét tervek szerint és ne véletlenszerűen éljük!