Cserkész lelkiségi munkacsoportok találkozója

Nagy örömmel számolok be a hétvégéről, amit a Magyar Cserkészszövetség országos lelkiségi munkacsoportja, a Mustármag meghívására töltöttünk együtt a határon innen és túl működő lelki nevelési munkacsoportok tagjaival.

A péntek esti érkezés után ismerkedés és áhítat volt a program.

A szombat gerincét a teremtettségünkből fakadó emberi méltóság témája adta. Ezt jártuk körül meghívott előadók segítségével elméleti képzésen és sok kreatív gyakorlaton keresztül. Délután lehetőséget kaptunk a lelkiségi különpróbáink* bemutatására. Vacsora után katolikus testvéreink misén vettek részt, ez idő alatt mi, protestánsok egy református lelkész cserkésztestvérünk vezetésével nyitottuk meg az Igét. Ezt kerekasztal beszélgetés követte a hitéleti nevelés cserkészetben betöltött szerepéről, jelentőségéről. A napot vidám tábortűzzel zártuk.

Vasárnap reggel a kiégés megelőzése volt a témánk. A délelőtt a jó gyakorlatok megosztása, erősségeink meghatározása és a stratégiai tervezés jegyében telt.

Nagy öröm és hála van bennünk, amiért ismét megtapasztalhattuk azt a befogadó, egymást nagyra értékelő, támogató közeget, amit a Magyar Cserkészszövetség és a határon túli magyar cserkésszövetségekkel közös szervezet, a Fórum jelent számunkra. Hálát adunk Istennek azért is, hogy nem csak kapunk ettől a közösségtől, hanem mi is tudunk értéket nyújtani benne a többiek számára. Külön öröm, hogy ebben magunk mögött tudhatjuk egyházunk magas szintű támogatását is: a lelkiségi különpróbáink létrehozásához a Transzeurópai Divíziótól kapott támogatásnak pl. kifejezetten feltétele volt, hogy a kidolgozott módszertani anyagainkat megosszuk más felekezetű cserkésztestvéreinkkel.

Köszönjük a Mustármagnak a hétvége megszervezését és színvonalas lebonyolítását. Kérjük Isten gazdag áldását további munkájukra!

Hegyi Marci
a Tábortűz Adventista Cserkészközösség elnöke

www.tabortuz.hu

* A különpróbák a cserkész próbarendszer szabadon választható elemei, amelyek jutalmazzák, ha egy fiatal elmélyed egy adott érdeklődési körben. Az adventista cserkészek már több tucat témát dolgoztak föl a lelkiség területén e célból az adventista identitás, a bibliaismeret és a lelkiség és misszió témakörökben. Ezzel a kezdeményezésükkel úttörőnek számítanak a vallásos értékrendű, vegyes felekezeti hátterű Magyar Cserkésszövetségen belül.