1. fejezet

Gyermekségem
Egy baleset
Nevelésem

2. fejezet

Megtérésem
Ifjúkori benyomások
Megindulás hit által
A tehertől megszabadulva
Új élet
Csatlakozás a methodistákhoz

3. fejezet

Küzdelem a kételkedés ellen
Adventmozgalom Portlandban
A megszetelődés nehézségei
Az örökös gyötrelem tana

4. fejezet

Nyilvános működésem kezdete
Álom a templomról és a bárányról
Egy álom, melyben Jézust láttam
Baráti rokonszenv és tanácsok
Első nyilvános imám
Látomás az atya szeretetéről
Bizonyosságot tenni
Tevékenységem az ifjúságért

5. fejezet

Kilépek a gyülekezetből
Különbség a hitpontokon
Krisztus visszajövetelének reménye
Utolsó bizonyságtételem az osztályösszejövetelen
Az adventi üzenet terjesztése
A halhatatlanság kérdése
A lelkész látogatása
Gyülekezeti kihallgatás
Az 1843-1844-i csalódás
Összejövetelek a Beethoven teremben
Brown testvér figyelmeztetése
A boldog várakozás
A zavar napjai
Számítási hiba
Új reménység
Hitünk próbája
Az előkészület ideje
Elmúlt az idő
Első látomásom

6. fejezet

Felhívás az utazásra
A testvérek bátorítása
Félelem a fennhéjázástól
Hivők között Maine-ban

7. fejezet

Ima meghallgatások

8. fejezet

A munka New Hampshire-ben
Morse testvér bátorítása
Az igazi Isten félelem hiánya
Lelki magnetizmus
Összejövetel Collier testvérnél
Tan: hogy már nem tudunk bűnözni
Igazi megszentelődés

9. fejezet

Találkozás a fanatizmussal
Hamis alázatosság
A munkától való tartózkodás tanának gyümölcsei
A munka méltósága
Egy nehéz próba
Intés a hűségre
Az isteni jóváhagyás pecsétje
A múlt tanai

10. fejezet

Az Úr szombatja

11. fejezet

Házasság és együttmunka
Megerősödés a hitben
Komoly és hathatós ima
Munka Massachusett-ben
Látomás a mennyei szentélyről

12. fejezet

Küzdelem a szegénységgel
Első látogatás Connecticut-ban
Összejövetel Rocky Hill-ben
Pénzkeresés, hogy New York állam nyugati részét meglátogassuk

13. fejezet

Tevékenységünk nyugat New York-ban 1848-ban
Összejövetel Bolney-ben
Látogatás Snow testvérnél Hannibál-ban
Összejövetel Port Gipson-ban
Látogatás Harris testvérnél
Látogatás Abbey testvérnél Broock Field-ban

14. fejezet

Látomás az elpecsételésről

15. fejezet

Az isteni előrelátás bátorító végzései
Collius Gilbert gyógyulása
Temple testvérnő gyógyulása
Hastings Leonard családja
Költözködés Connecticut-ba
Élővíz... egy álom

16. fejezet

Kiadó munka kezdete
A "The Present Truth" cimű lap
Látogatás Maine államban
Hitben előre
Letelepedünk Oswego-ban

17. fejezet

A szétszórt nyáj látogatása
Camden-ben
Vermont-ban
A csüggedéstől megszabadulva
Kelet Kanadában
Összejövetel Johnson-ban
Visszatérés New York-ba

18. fejezet

A kiadói munka felújítása
Sátán akadályozó tevékenysége
Győzni hit által
A Review and Herald folyóirat
Költözködés Spring-be

19. fejezet

Rochester-ben
Harmon Róbert halála
Célegyenest előre
A nyomda vezetőjének megtérése
White Natan és Anna

20. fejezet

Előrehaladás nehézségek között
Első látogatás Michigan-ban
Írás és utazás
A betegségtől megmentve
Utazás Michigan-be és Wisconsin-ba
Visszatérés Rochester-be
White Anna halála

21. fejezet

Költözködés Michigan-be
Vígasztaló ígéretek
Életünk sorsa megváltozik

22. fejezet

Tevékenység közép-nyugaton 1856-58
Győzelem Waukon-ban
Látomás Lovett Growe-ban
A "Spritual Gift" cimű könyv első kötetének írása

23. fejezet

Személyes próbák
Fáradozások a kiadói mű megalapítására
Szülői gondok
Elveszítjük a gyermekeinket

24. fejezet

Küzdelem a betegség ellen
White Jakab betegsége
Tartózkodásunk Danswille-ben

Az ima és az áldás ideje

25. fejezet

Küzdelem és győzelem
Tevékenység Wright-ban
Greenville-ben
Látogatás Battle Creek-ben
Ragaszkodás Istenhez

26. fejezet

Új Anglia gyülekezeteiben
Mine-ban
Ébredési üsszejövetelek Washington-ban
Vertmond-ban és New York-ban
Visszatérés Michigan-be

27. fejezet

Az elveszettek visszanyerése
Egy bátorító álom
Látogatási a michigan-i gyülekezetekben
Betegápolás
Ébredési összejövetelek Greenville-ben
Az elveszett juhok
Úton Battle Creek-be
Generálkonferencia 1868-ban

28. fejezet

Vándorlás keskeny ösvényen

29. fejezet

Teherhordozás
Egy ünnepélyes álom

30. fejezet

Misszómunka

31. fejezet

További tervek

32. fejezet

Az egész világon
Különös előkészület
Az isteni előrelátás megnyilatkozik
Mindenütt a vizek mellé vetni
Iratok több nyelven
Drága lelkek aratása

33. fejezet

Iratterjesztés

34. fejezet

Nyilvános munka 1877-ben
Különleges összejövetel a kollégiumi tanulók részére
Mértékletességi összejövetelek
Az indiai táborban
Hitben előre menni
Keleti táborösszejövetelek
Visszatérés Michigan-be és Californiá-ba

35. fejezet

Látogatás Oregon-ban
Az utazás
Különös érdekű összejövetelek
Egy istentisztelet a börtönben
A visszatérés

36. fejezet

Államról államra
Colorado-ban
Új angilai konferencia
Összejövetel Maine-ban
Battle Creek-ben

Táborösszejövetel Cansasban
Látogatás Tezas-ban

37. fejezet

Látomás az ígéretről
Vizsgálat és kísértés ideje
Felhívás teherhordozókért
White Jakab halála
Állhatatosság a szenvedésben
Személyes elmélkedések
A lélekmentésben nyugalmat találva
Munkálkodás az ifjúságért

38. fejezet

Az egészség helyreállítása

39. fejezet

Írás és igehírdetés
Látogatás Battle Creek-ben
Az engedelmesség útja
Utazás az aratásra
Isten önkéntes misszionáriusai
Az önfeláldozás példája
A munkáskar szaporítása
A bibliai igazságban való hit megerősítése
Az 1883-as generalkonferencia
Befejező munkák keleten

40. fejezet

Munkálatok Közép- Európában
"Impprimerie Polyglotte"
Kiadóhivatal sok országban
Iratok eladása
Könyvevangélisták kiképzése
Fejlődés hű szolgálat által
Látogatás Olaszországban

41. fejezet

Munkálatok Nagy Britannia-ban és Skandináviá-ban
Átadás, bátorság, bizalom
Oszlik a sötétség

42. fejezet

Megerősödött bízalom
Indítványok a központosítással kapcsolatban
Indítványok a tervek megváltzoztatására
Az indítványozott módosítások formai megfogalmazása
Egy különös választmányi tárgyalás
A szombati istentisztelet

43. fejezet

Világi tervek követésének veszélye

44. fejezet

A Csendes-Óceánon keresztül
Az utazás
Az ausztráliai konferenciai ülés
Az iskola érdekeinek megfontolása
Betegség és a tervek módosítása
Az ausztráliai biblia-iskola megnyítása
Gyengeséggel körülvéve
Áttekintés tapasztalatáról
Az 1893-ban tartott ausztráliai konfrencia
Tevékenység Új Seelandban

45. fejezet

Az első ausztráliai táborösszejövetel

46. fejezet

Az angondale-i iskola
Munka és nevelés
Alkalmas telek keresése
Egy ipari kisérlet
Egy szép álom
Afrikai barátok segítsége
Az első épület felállítása
Újabb próbája a hitnek
Célok
Missziómunka a legnamagsabb kiképzés
A föld megérett az aratásra
Nevelési terv a misszióterületek részére
Évek múltán

47. fejezet

Délen keresztül az 1901-es konferenciára
A befolyás és kiképzés központjai
Különleges alkalmak délen
Kiképzés nevelőintézetekben
Önkéntes misszionáriusok
Újjászervezés

48. fejezet

Az ország fővárosában
Battle Creektől keletre
Új hely keresése
Kedvező hely Takoma parkban
Egy lépést előre
A bátorítás szavai
Keljetek fel és építsetek

49. fejezet

Dél-Californiaban

50. fejezet

A san francisco-i földrengés
Megtorló ítélet
A városok bedolgozása kívül eső központokból
A rombolás jelenetei
Intések és figyelmeztetések
Felhívás bűnbánatra

51. fejezet

Az 1909-es generálkonferencia
Egy reprezentatív összejövetel
A városi tevékenység
Különös erőfeszítések Új Angliában
Külföldi küldöttségek
Háborúság a népek között
Fontos tanácsok

52. fejezet

Utolsó munkái
Személyes munka
Az üzenet pioneerjai
Tiszta hangot a trombitának
Könyvkézirat munkák
Egy komoly ünnepélyes felszólítás

53. fejezet

Az utolsó betegség

54. fejezet

Temetkezési ünnepély Elmshavenben

55. fejezet

Emlékünnepély Richmondban

56. fejezet

Temetés Battle Creekben
A tabernákulumban
Sírnál


FŐOLDAL