JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS
JÚLIUS
|
AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER

ELŐSZÓ

Január - A Lélek eljövetele

1. A LÉLEK ÍGÉRETE
2. A VIGASZTALÓ
3. A LÉLEK TERMÉSZETE: TITOK
4. A BIZONYSÁGTEVŐ LÉLEK
5. KRISZTUS KÉPVISELŐJE
6. A MENNYEI GALAMB
7. LÁTHATATLAN, AKÁR A SZÉL
8. OLAJ AZ EDÉNYEIDBEN
9. A KI NEM FOGYÓ OLAJ
10. A SZÍVÜNKBEN LÉVŐ KOVÁSZ
11. AZ ÉLŐ VÍZBŐL MÁSOKNAK
12. ÉLETADÓ ERŐ
13. A KIRÁLYSÁG "ÚJ BORA"
14. AZ ÉGŐ TŰZ
15. TÜZES NYELVEK
16. AKITŐL AZ ÚJ ÉLET SZÁRMAZIK
17. A KEGYELEM ESŐJE
18. A LÉLEK A MI SEGÍTSÉGÜNK
19. A LÉLEK KÖZBENJÁR ÉRTÜNK
20. A LÉLEK SEGÍT ABBAN, HOGY ISTEN GYERMEKEIVÉ LEGYÜNK
21. A LÉLEK KÖZÖTTÜNK VAN
22. A LÉLEK MEGLÁTOGAT MINKET
23. A LÉLEK SZÓL HOZZÁNK
24. A LÉLEK MEGVILÁGOSÍT
25. A LELKET MEG LEHET SZOMORÍTANI
26. A LÉLEK ELTÁVOZHAT
27. A SZENTLÉLEK ELLENI BŰN
28. NE SZÓLJ A LÉLEK ELLEN!
29. MOST VAN ITT A BŰNBÁNAT IDEJE
30. A LÉLEK TÜRELMESEN VÁR
31. A LÉLEK MÉG MINDIG VÁR

Február - A Lélek átformál

1. ÚJJÁSZÜLETÉS
2. ÜDVÖSSÉGRE KIVÁLASZTVA
3. A LÉLEK TEMPLOMA
4. ISTENI TERMÉSZET RÉSZESEI
5. AGYAG A FAZEKAS KEZÉBEN
6. A SZÁRAZ CSONTOK ÚJJÁÉLEDNEK
7. A LÉLEK ERŐSSÉGE
8. AZ ISTENI KÉPMÁS HELYREÁLLÍTÁSA
9. A MEGVÁLTOZOTT SZÍV
10. MEGSZENTELT AJKAK
11. ELMÉNK MEGÚJULÁSA
12. A MEGFESZÍTETT ÉN
13. MEGVÁLTOZOTT GONDOLATOK
14. MEGVÁLTOZOTT ÍZLÉS
15. A LEGYŐZÖTT INDULAT
16. A MEGTÖRT BÜSZKESÉG
17. A KITAKARÍTOTT HÁZ
18. KRISZTUSI JELLEM
19. KRISZTUS ÉRTELME VAN BENNÜNK
20. BENNE MARADNI
21. ŐT SZEMLÉLVE
22. BETELJESEDVE ŐBENNE
23. BENNE MEGNYUGODVA
24. ÁTVÁLTOZNI AZ Ő KÉPMÁSÁRA
25. EGYÜTTMŰKÖDÉS A LÉLEKKEL
26. MEGSZABADULNI A BŰN ÁTKÁTÓL
27. MEGSZENTELT, DE NEM BŰNTELEN
28. FOLYAMATOS NÖVEKEDÉS
29. LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE A GYŐZELEMIG

Március - Gyümölcstermés a Lélek által

1. SZENT ILLAT
2. AZ ELSŐ GYÜMÖLCS: A BŰNBÁNAT
3. SZERETET
4. ÖRÖM
5. BÉKESSÉG
6. BÉKETŰRÉS
7. SZÍVESSÉG
8. JÓSÁG
9. HIT
10. SZELÍDSÉG
11. MÉRTÉKLETESSÉG
12. ÖNURALOM
13. KEDVESSÉG
14. JÓTÉKONYSÁG
15. MEGELÉGEDETTSÉG
16. HÁLAADÁS
17. HARMÓNIA
18. ÖSSZHANG
19. EGYSÉG
20. TESTVÉRI SZERETET
21. NAGYLELKŰSÉG
22. BŐKEZŰSÉG
23. TISZTASÁG
24. KÜLSŐ KELLEM
25. ENGEDELMESSÉG
26. BIZODALOM
27. ISTENFÉLELEM
28. SZENTSÉG
29. ALÁZATOSSÁG
30. RÁHAGYATKOZÁS
31. KRISZTUSHOZ HASONLÓVÁ VÁLNI

Április - A Lélek vezetése

1. A LÉLEK MEGVILÁGOSÍT
2. A LÉLEK SEGÍTSÉGÉVEL ÉRTHETJÜK CSAK MEG AZ IGAZSÁGOT
3. AHOGYAN A LÉLEK VEZET
4. .LÁBAINKNAK SZÖVÉTNEKE
5. A LELKI ÉLESLÁTÁS KIFEJLESZTÉSE
6. KINCSKERESÉS
7. AZ IGAZSÁG KUTATÁSA
8. MEGISMERNI AZ ISMERETLENT
9. ÁSSUNK MÉLYEBBRE A BÁNYÁBAN!
10. ALÁZATOS SZÍVVEL
11. LEGYÜNK TANÍTHATÓAK!
12. ÜRES EDÉNYEKKEL
13. IMÁDKOZÓ LELKÜLETTEL
14. BÍZZUNK A LÉLEK MEGVILÁGOSÍTÓ EREJÉBEN!
15. HIGGY A LÉLEK VEZETÉSÉBEN!
16. ELMÉLKEDJÜNK ISTEN IGÉJE FELETT!
17. ÖRÖM AZ IGÉBEN
18. AZ IGE MEGSZENTEL
19. A LÉLEK VÉGIGKALAUZOL AZ ÍROTT BIZONYSÁGTÉTELEKEN
20. A LÉLEK NEM AD VILÁGOSSÁGOT AZ IGÉTŐL FÜGGETLENÜL
21. NE TÁMASZKODJUNK SAJÁT KÉPZELŐERŐNKRE!
22. NE VEZESSENEK ÉRZELMEID!
23. NE BÍZZ EMBERI BENYOMÁSOKBAN!
24. EGY TISZTA HANG A HANGOK KÖZÖTT
25. LEGYÜNK KÉSZEK BIZONYSÁGOT TENNI A REMÉNYSÉGÜNKRŐL!
26. A HAMIS TANÍTÁSOK LELEPLEZÉSÉNEK KÉPESSÉGE
27. AZ IGAZSÁG ÉS A TÉVEDÉS MEGKÜLÖNBÖZTETÉSÉNEK KÉPESSÉGE
28. VÁLASSZUK EL AZ IGAZAT A KITALÁLT MESÉTŐL!
29. SZILÁRD ALAPOT VETVE
30. A SZIKLÁRA ÉPÍTS!

Május - A Lélek kísér minket

1. MINDIG VELÜNK VAN
2. A PRÓBÁK IDEJÉN
3. ISTEN A MI PAJZSUNK ÉS ERŐSSÉGÜNK
4. A KÉTSÉGBEESÉS PILLANATAIBAN
5. ISTEN BŰNEINK ELLENÉRE IS SZERET
6. A LEGSÖTÉTEBB ÓRA
7. ...AZ AGGÓDÓ SZÜLŐKET IS
8. A LÉLEK OTT ÁLL A KISGYERMEKEIKET VEZETŐ ANYÁK MELLETT IS
9. VÁLASZ AZ ISTENI SEGÍTSÉGET KÉRŐ IMÁINKRA
10. A CSALÁD MEGSZENTELŐDÉSÉNEK IRÁNYÍTÁSA
11. NAGYON KÖZEL A GYERMEKEKHEZ
12. A LÉLEK SZÍVESEN EGYÜTTMŰKÖDIK A GYERMEKEKKEL
13. ...ISTEN CSALÁDJÁNAK FIATALABB TAGJAIT IS
14. AZ IFJÚSÁG ERŐT KAP A GYŐZELEMHEZ
15. A LÉLEK SEGÍT, HOGY MENNYEI JELLEMET FEJLESSZÜNK KI
16. A DIÁKOK KÖZÖTT IS MUNKÁLKODIK
17. A LÉLEK KÉSZEN ÁLL ARRA, HOGY SEGÍTSE A TANÁROKAT
18. HÁZRÓL HÁZRA MEGY AZ EVANGÉLIUM MUNKÁSAIVAL
19. A HÁZRÓL HÁZRA JÁRÓ HÍVŐ ÁLTAL A LÉLEK MARADANDÓBENYOMÁSOKAT GYAKOROL
20. A KIADÓI SZOLGÁLAT IGAZGATÁSA
21. A KÖNYVEK ÁLTAL IS MUNKÁLKODIK
22. A SZENTLÉLEK EGYÜTT UTAZIK A MISSZIONÁRIUSOKKAL
23. ELOSZLATJA A SÖTÉTSÉGET
24. AZ ÜZENET HÍRNÖKEINEK BÁTORÍTÁSA
25. ALÁZATOS ESZKÖZÖK ÁLTAL DOLGOZIK
26. ÁTADOTT ÉLETŰ FÉRFIAK ÉS NŐK
27. ISTENI SEGÍTSÉG A SAMARITÁNUSI MUNKA VÉGZÉSÉHEZ
28. ISTEN LELKE IRGALOM ÉS KÖNYÖRÜLET ÁLTAL MUNKÁLKODIK
29. KOMOLYAN KELL HIRDETNÜNK AZ UTOLSÓ FIGYELMEZTETÉST
30. KÖZELEG A LÉLEK KITÖLTETÉSÉNEK IDEJE
31. A LÉLEK VÉGLEGES VISSZAVONÁSA

Június - A Lélek irányítása

1. A LEGNAGYOBB MUNKA A FÖLDÖN
2. A VILÁG VILÁGOSSÁGA
3. A FÖLD SÓJA
4. KRISZTUS KÖVETEI
5. A KERESZT BIZONYSÁGTEVŐI
6. EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ISTENI ERŐVEL
7. ISTEN MUNKATÁRSAI
8. ELENGEDHETETLEN AZ EMBER EGYÜTTMŰKÖDÉSE
9. A LELKEK MEGMENTÉSÉNEK ESZKÖZEI
10. ÉRDEMTELEN, DE HASZNOS
11. ISTEN MINDEN EGYHÁZTAGOT MISSZIONÁRIUSNAK HÍV EL
12. ISTEN BÁRKIT KIVÁLASZTHAT ÉS ALKALMASSÁ TEHET
13. HITÜKRŐL MÉG A GYERMEKEK IS BIZONYSÁGOT TEHETNEK
14. GLOBÁLIS MISSZIÓ: A LÉLEK MEGNYITJA AZ AJTÓKAT
15. A VÁROSOK: MEZŐK, MELYEK FEHÉREK AZ ARATÁSRA
16. A SZOMSZÉDSÁG NAGY MUNKATERÜLETE
17. LÉLEKKEL BETÖLTVE
18. HA MEGÉRINT A SZENT TŰZ
19. A LÉLEK ADJA A MEGFELELŐ SZAVAKAT
20. ISTEN SZAVÁT EMBERI HANG KÖZVETÍTI
21. A SZERETET AZ IGAZSÁG LEGJOBB "REKLÁMJA"
22. A TERHEK CSÖKKENTÉSÉNEK ESZKÖZE: KOMOLY MUNKA
23. AZ EMBER MUNKÁJÁT A LÉLEK TESZI HATÉKONNYÁ
24. HAGYATKOZZUNK TELJESEN ISTENRE!
25. A FŐVEZÉR PARANCSAIT KÖVETVE
26. AZ ŐRÖKNEK ÉBREN KELL MARADNIUK
27. AZ EGÉSZ MENNYET ÉRDEKLI A LELKEK MEGMENTÉSE
28. MENNYEI HÍRNÖKÖK VÁRNAK RÁNK
29. NINCS VESZTEGETNI VALÓ IDŐNK
30. IMA A SZENTLÉLEK KITÖLTETÉSÉÉRT

Július - Szentlélek általi ajándék

1. A SOKFÉLESÉGBEN REJLŐ SZÉPSÉG
2. ISTEN SZOLGATÁRSAI
3. AZ ÜDVÖSSÉG KÖZVETÍTŐI
4. ISTEN EREJÉVEL SZOLGÁLNI
5. AZ ISTENTŐL KAPOTT HIT
6. A MUNKÁLKODÓ HIT
7. A PRÉDIKÁLÁS AJÁNDÉKA
8. AZ ÉNEKLÉS AJÁNDÉKA
9. A GYÓGYÍTÁS AJÁNDÉKA
10. A NAGY ORVOS GYÓGYÍTÓ EREJE
11. A GYÓGYÍTÁS AJÁNDÉKA NEM HELYETTESÍTI A KÓRHÁZAKAT
12. NEM MINDEN GYÓGYÍTÁS JÖN A LÉLEKTŐL
13. ISMÉT TÖRTÉNNEK IGAZI CSODÁK
14. A NYELVEK AJÁNDÉKA: FOLYÉKONYAN MÁS NYELVEKEN
15. AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE
16. A NYELVEKNÉL ÉS CSODÁKNÁL FONTOSABB KRISZTUST PRÉDIKÁLNI
17. A KIVÁLÓBB ÚT
18. ISTEN FELHASZNÁLJA A SZERÉNYEBB KÉPESSÉGEKET IS
19. EGYSZERŰ EGYÉNEKET IS FELHASZNÁL A SZOLGÁLATRA
20. NINCS FELSŐBB- VAGY ALSÓBBRENDŰ AJÁNDÉK
21. TÖBB AJÁNDÉK: TÖBB FELELŐSSÉG
22. A FIATALOK ISTEN ÉLŐ CSATORNÁI
23. A NŐK AZ EMBERISÉG JAVÁT SZOLGÁLJÁK
24. AZ ANYÁKAT A GYERMEKNEVELÉSBEN ÁLDJA MEG AZ ISTEN
25. A DIÁKOK BIZONYSÁGTEVÉSRE HIVATTAK EL
26. AKIK HÁZRÓL HÁZRA JÁRVA TESZNEK BIZONYSÁGOT
27. LELKÉSZEK ÉS TANÍTÓK TÖREKEDJENEK AZ EGYSÉGRE
28. MINDEN FÉRFI, NŐ ÉS GYERMEK FELELŐSSÉGGEL TARTOZIK
29. KÉRJETEK AJÁNDÉKOKAT
30. A MEGÍGÉRT VEZETÉS AJÁNDÉKOD FELFEDEZÉSÉRE
31. A LELKI AJÁNDÉKOK IRÁNTI VÁGY

Augusztus - Lélektől indítva

1. AMIT ISTEN IHLETETT
2. SOK RENDBEN ÉS SOKFÉLEKÉPPEN
3. MINDEGYIKÜKET MÁS-MÁS RAGADTA MEG
4. ISTEN ÜZENETE EMBERI NYELVEN
5. ISTEN MEGJELENÉSEI: ISTEN JELENLÉTE AZ EMBEREKNÉL
6. A SUGALMAZÁS KÜLÖNBÖZŐ MÓDJAI: A LÁTNOK
7. A TÖRTÉNETÍRÓ, AKI HASZNÁLJA A VILÁGI FORRÁSOKAT
8. A SZEMTANÚ: BIZONYSÁGTEVÉSRE INDÍTVA
9. A TANÁCSOLÓ: IHLETETT TANÁCSADÁS
10. A VEZETŐ: AZ ELKÖTELEZETTSÉG IGÉNYE
11. AZ ÍRÓ: ISTEN RENDELÉSÉRE
12. AZ AJÁNDÉK ÉRTELME: AZ IGAZSÁG ÉRTELMEZÉSE
13. A BIBLIA IGAZSÁGAI ELŐÁLLNAK
14. AZ ALAPRA ÉPÍTENI
15. TALÁLKOZÁS A FANATIZMUSSAL
16. A FANATIZMUS MEGELŐZÉSE
17. A DOGMATIKAI TÉVEDÉSEK ELKERÜLÉSE
18. FIGYELMEZTETÉS AZ ELJÖVENDŐ CSALÁSOKRA
19. ISTEN TERVE AZ EGYHÁZZAL: A NEVELÉS FELADATA
20. A GYÓGYÍTÓ SZOLGÁLAT
21. A KIADÓI MUNKA
22. SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT
23. AZ EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS SZOLGÁLATA
24. A MISSZIÓMUNKÁK TÁMOGATÁSA
25. TANÁCSOK VEZETŐKNEK
26. MENNYEI TANÁCSOK SZÜLŐK SZÁMÁRA
27. A VÉTKEZŐK GYÁMOLÍTÁSA
28. ÚTMUTATÁSOK FIATALOK SZÁMÁRA
29. VÉGSŐ ÜZENET AZ IFJÚSÁGNAK CÍMEZVE
30. A VÉG ELŐTT
31. A MEGFELELŐ MAGATARTÁS

Szeptember - Szentlélek által felhatalmazva

1. ÉNÓKH
2. NOÉ
3. ÁBRAHÁM
4. JÓZSEF
5. MÓZES
6. JÓZSUÉ
7. DEBORA ÉS BÁRÁK
8. GEDEON
9. SÁMUEL
10. DÁVID
11. SALAMON
12. ILLÉS
13. ELIZEUS
14. ÉSAIÁS
15. JEREMIÁS
16. JÓSIÁS ÉS HULDA
17. DÁNIEL
18. ESZTER
19. EZSDRÁS ÉS NEHÉMIÁS
20. ZOROBÁBEL ÉS ZAKARIÁS
21. KERESZTELŐ JÁNOS
22. JÉZUS URUNK
23. A TANÍTVÁNYOK
24. ISTVÁN
25. FÜLÖP, A DIAKÓNUS
26. DORKÁS
27. PÁL
28. TIMÓTHEUS
29. PRISCILLA ÉS AKVILA: ÖNFENNTARTÓ EVANGÉLIUMI MUNKÁSOK
30. JÁNOS, A KINYILATKOZTATÓ

Október - Készen a Lélek befogadására

1. A LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLET
2. A LEGNAGYOBB AJÁNDÉK
3. TELJES REFORMÁCIÓ
4. SZÍV- ÉS ÖNVIZSGÁLAT
5. EGY AKARATTAL
6. AZ ÖSSZHANG KERESÉSE
7. LELKI SZÜKSÉGLETEINK FELISMERÉSE
8. TEGYÜK FÉLRE AZ ÖNZŐ ÉNT!
9. NYISSUK MEG SZÍVÜNKET!
10. EDÉNYEINK MEGÜRESÍTÉSE
11. SZÉLESRE TÁRT ABLAKOK
12. AZ IGAZSÁG NAPSUGARA MEGTISZTÍTJA A LELKET
13. A MENNYET PÁSZTÁZÓ SZEMEK
14. A SKARLÁTPIROS FEHÉR LESZ
15. A LEVÁLTOTT RUHA
16. AKARATUNK ÁTADÁSA
17. AZ ÉN LEGYŐZÉSE
18. ENGEDELMES LÉLEK
19. ELTÁVOLÍTANI MINDEN AKADÁLYT
20. ENGEDJÜNK A SZENTLÉLEK BEFOLYÁSÁNAK
21. NAGY DOLGOKAT VÁRHATUNK
22. KÉRJÜK AZ Ő ÁLDÁSÁT!
23. BÍZZUNK ÍGÉRETÉBEN
24. ÁLLANDÓ KAPCSOLAT
25. IGAZI MEGBECSÜLÉS
26. MÉG TÖBB IMA
27. MÉG TÖBB ODASZÁNÁS
28. TÖBB ODASZENTELT EMBER
29. TÖBB KÖNYÖRÜLETET!
30. MÉG KOMOLYABB IMA
31. IMA ISTEN NÉPÉÉRT

November - Szentlélekkel betelve

1. ÉBREDÉS PÜNKÖSDKOR
2. A MISSZIÓLELKÜLET KIAPADHATATLAN FORRÁSA
3. EGY ÚJ PÜNKÖSD
4. A LELKI KEGYELEM KÜLÖNLEGES ADOMÁNYA
5. A LÉLEK TELJES KIÁRASZTÁSA
6. NINCS MEGHATÁROZOTT IDŐ
7. IZGATOTTSÁG NÉLKÜL
8. VÁRATLAN UTAKON
9. OLYANOKHOZ, AKIKET NEM VÁRNÁNK
10. AHOGY ISTENNEK TETSZIK
11. EMBERI MESTERKEDÉSEK
12. GYAKRAN VISSZAUTASÍTVA
13. ÓVAKODJ ATTÓL, HOGY ELLENÁLLJ NEKI!
14. NEM ÉRZELEM VAGY ELRAGADTATÁS
15. SEM IZGATOTTSÁG, SEM FELTŰNÉSKELTÉS
16. NE KERESSÜK AZ EREDETISÉGET!
17. NINCS HELYE A RENDETLENSÉGNEK VAGY A FANATIZMUSNAK
18. ISTEN MUNKÁJÁT A NYUGODTSÁG JELLEMZI
19. LELKI FORRADALOM
20. A LÉLEK BÉKÉT ÉS ÖRÖMÖT HOZ
21. ÖRÖMTELI DICSÉRETRE HÍV
22. AZ IGAZI SZERETET BIZONYSÁGAI
23. BŐKEZŰSÉG ÉS JÓAKARAT
24. AZ ELŐÍTÉLET ÉS A FAJGYŰLÖLET FALAI LEOMLANAK
25. ÖNZÉS ÉS TISZTESSÉGTELENSÉG MESSZE ŰZVE
26. A BIZONYSÁGTEVÉS FÉLELME ELSZÁLL
27. SÁTÁN HARAGJA ÉBREN
28. IGAZ ÉS HAMIS ÉBREDÉSI MOZGALMAK
29. ERŐ A MEGPRÓBÁLTATÁS IDEJÉN
30. MOST VAN A FELKÉSZÜLÉS IDEJE

December - Győzelem a Lélek álta

1. LELKI HARC
2. KATONÁK KRISZTUSÉRT
3. VEZÉRÜNK SZOLGÁLATÁBAN
4. A MEGPRÓBÁLTATÁS ÉS AZ ELLENÁLLÁS HASZNOT HOZ
5. AZ ELLENSÉG NEM ADJA MEG MAGÁT KÖNNYEN
6. AZ ELLENSÉG CSELFOGÁSAINAK LELEPLEZÉSE
7. NEM SAJÁT AKARATOM SZERINT
8. AZ IMA MEGERŐSÍT
9. MINDIG VAN EGY NYITOTT AJTÓ
10. NAPONKÉNTI GYŐZELEMRE TÖREKEDJ!
11. MINDEN GYŐZELEM MEGKÖNNYÍTI A KÖVETKEZŐT
12. TERMÉSZETFELETTI ERŐ ÍGÉRETE
13. KÖZELEBB JÉZUSHOZ
14. A GYŐZELEM ÖRÖMET SZEREZ A MENNYBEN
15. NINCS TÖBBÉ LEGYŐZHETETLEN
16. TŰZBŐL KIKAPOTT ÜSZÖG
17. GYŐZELEM A CSATATÉREN
18. ENNI AZ ÉLET FÁJÁRÓL
19. A GYŐZŐK KORONÁJÁT VISELJÜK
20. FEHÉRBE ÖLTÖZVE JÁRUNK VELE
21. NEVÜNK AZ ÉLET KÖNYVÉBEN
22. MEGTART A MEGPRÓBÁLTATÁS IDEJÉN
23. OSZLOP ISTEN TEMPLOMÁBAN
24. HELYET KAPUNK AZ Ő TRÓNJÁN
25. DIADAL KRISZTUS ÁLTAL
26. A BÁRÁNY VÉRE ÁLTAL
27. KÖVESSÜK A PÉLDAKÉPET!
28. A GYŐZELEM BIZTOS
29. A DIADALMAS EGYHÁZ
30. A KIRÁLY ÖRÖKÖSEI
31. A VÉGSŐ DIADAL

FŐOLDAL