Események a szolnoki körzetben

Miután dr. Horváth Balázs testvérünk (Tiszabura háziorvosa) szövetséget kötött az Úrral, október 1-jén feleségével, Teréziával együtt ünnepélyes áldáskérő istentiszteletre hívták a falu közösségét és hittestvéreiket. Id. Csókási Pál lelkész vezette az alkalmat, és a szolnoki gyülekezet képviselői is osztoztak az örömben.

Az Ellen Gould White Életreform klub előadásai folytak tovább, valamint október 8-án a Szolnoki Városi Egészségnapra kivonult az Egészség EXPO csapata. Új frontot is nyitottunk az IKSZ (Iskolai Közösségi Szolgálat) Börzén való részvételével november 9-én, ahol bemutattuk a már 30 éve működő életmód klubbot. Lehetőség nyílt arra, hogy középiskolába járó fiatalokat fogadjunk, akik a kötelező 50 órás közösségi szolgálatot az Egészség Expókon, illetve az előadásainkon való részvétellel teljesíthetik, az Életmóddal az Egészségért Alapítvány keretén belül.

November 4-én nagyon meghitt alkalom volt a gyülekezet életében. Id. Csókási Pál lelkész, a mi „Pali bácsink” ez alkalommal adta át a szolgálatot Soós Róbertnek. A gyülekezet megköszönte a jelenlétét, amely már a csatlakozás előtt elkezdődött a két közösség közötti szeretet és egység munkálásával, és ez azóta is folytatódik. Ifj. Ócsai Imre balesetét követően Jónás Tibor mellett szintén Pali bácsit bízta meg a Tiszavidéki Egyházterület, hogy gondoskodjon a lelkészi feladatok ellátásáról nyár végéig, amíg végleges döntés születik arról, kit helyeznek ide hosszabb távra. „Pali bácsi azok közé tartozik, »akik felismerték az idő alkalmas voltát« (1Krón 12:32/a), így a megfelelő módon pásztorolta a nyájat ebben a nehéz és válságos időszakban, most pedig átadja őket a fiatalabb pásztornak” – fogalmazta meg Csomor Csaba presbiter, a gyülekezet vezetője. Pali bácsi egészen megilletődött, feleségével együtt köszöntük meg szolgálatát, és kifejeztük, hogy ezután is szívesen látjuk őt, és hallgatjuk igehirdetéseit. Délelőtt arról beszélt nekünk, milyen párhuzamokat rejt Izsák feláldozása és Jézus áldozata, és ezen keresztül hogyan ismerhetjük meg az Atyát, és az Ő irántunk való hatalmas szeretetét.

November 11-e szintén különleges nap volt, hiszen a Szentesi Gyülekezet látogatott meg minket. Zenés köszöntésünk után énekekkel, zsoltárokkal és versekkel szolgáltak délelőtt és délután is. Az Igét Kovács László lelkész nyitotta meg. Előrevetítette, mi vár ránk a mennyei otthonban, illetve miben lesz más az új Jeruzsálem, mint ami most vesz körül minket. Felüdítő volt erről gondolkodni. A közös ebéd és az azt követő séta alatt kellemes testvéri beszélgetésekre is alkalmunk nyílt, és megbeszéltük, hogy legközelebb ők várnak minket. „Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak” (Zsolt 133:1).

 

óbkk