Bejegyzés

Ifjúsági nap Hódmezővásárhelyen

Ismét megrendezésre került a hagyományos hódmezővásárhelyi ifjúsági nap 2019. június 29-én, szombaton. A nap témája „A felelősségvállalás” volt. A délelőtti istentiszteleti alkalmon Istent dicsőítő szolgálatok után Palotás Kristóf tolmácsolta nekünk Isten Igéjét. Kristóf beszélt arról, hogy milyen sok olyan láncot hordunk magunkkal, amiket könnyen el tudunk szakítani, mert az erőnk megvan hozzá, de azt hisszük, megkötöz bennünket. Ha ezeket a láncokat elszakítjuk, képesek vagyunk felelősséget vállalni és jót cselekedni, Istent szolgálni. Beszélt arról, hogy szabadságra hívattunk el, ami azt jelenti, hogy nem a könnyebb utat, hanem Isten útját választjuk.

Az ebédet kellemes társaságban, a helyi gyülekezetben fogyasztottuk el. Köszönjük a vendégszeretetet!

Ebéd után Kerekasztal-beszélgetést hallgattunk. A beszélgetés témája: „Korlátok, határok, elvárások a kapcsolatainkban”. A beszélgetés vezetője Kovács Dániel, a résztvevők Csúcs András, Farkasné Rajki Melinda, Palotás Kristóf, Polgárné Papp Katalin. Megemlítették Dani beszélgetőtársai azt, hogy napjainkban az elvárások mennyire negatív jelentéstöbblettel bővültek. Beszéltek arról, hogy önmagunkat az embereken, a kapcsolatokon keresztül ismerjük meg. A beszélgetésben lelkesen vett részt a csapat többi tagja, online kérdések feltevésével.

A következő program új helyszínen került megrendezésre. Együtt kisétáltunk egy helyi parkba, ahol leültünk és 3 ismerkedős játéklehetőség közül választhattunk. A néhány óra játékot és sok nevetést követően visszasétáltunk a gyülekezetbe, ahol rövid várakozás után megérkezett vacsorára a pizza. A vacsorát követően közösségi és társasjátékok, valamint tartalmas beszélgetések tették színessé esténket. Isten áldását megtapasztaltuk a közösségi programokban, az istentiszteleti alkalmakon, a beszélgetésekben és az éneklésben is. Köszönjük a Hódmezővásárhelyi Gyülekezet befogadó szeretetét, áldozatos munkáját, szervezését!

 

Jónás Katalin

Időzavar Hódmezővásárhelyen

Nagy sikert aratott a 23. Hódmezővásárhelyi Ifjúsági Nap a környékbeli ifjak körében. Száz fölötti létszámban vettek részt rajta a többnyire Csongrád és Békés megyei fiatalok, de a határon túlról is érkeztek, hogy erről a sokakat érintő témáról (az időzavarról) gondolkozhassunk együtt.

A vendég előadónk ezúttal Horváth Gábor (lelkész, addiktológus) volt, aki most járt nálunk először, és egy igen érdekes témával készült. Gábor szenvedélybetegekkel foglalkozik, olyanokkal, akik ugyan vágynak rá, hogy valamely rendszeresen folytatott káros tevékenységüket elhagyják, mégis erősebb a belső késztetés, hogy azt újra és újra megtegyék. Elmondta, hogy nemcsak az alkoholra és a dohányra kell gondolni, hanem például sokak életéből rengeteg órát elvesz a televízióval és a játékokkal eltöltött idő, illetve ráismerhettünk, hogy köztünk is vannak olyanok, akik jóval több időt töltenek el a közösségi médiával, mint amennyit helyesnek tartanak. Megtudhattuk továbbá, hogy a fiatalok körében nagy százalékban elterjedt az internetes szexuális tartalmak „fogyasztása”, aminek elsősorban az az oka, hogy bárki könnyedén hozzáférhet a végtelen mennyiségű pornográf anyaghoz. Ennek elkerülésére nagy figyelmet kell fordítanunk szülőként. A függőségeink nemcsak az életünket, egészségünket károsítják meg, hanem a legtöbb időnket is elveszik.

Az ifinap programjában volt lehetőség más fiatalokkal (és a régebb óta fiatalokkal) is beszélgetni, ismeretségeket kötni egy közösen elfogyasztott ebéd mellett. A programot nagyban színesítették a vendégek szolgálatai is, amelyekből nem volt hiány. A délutáni istentisztelet után a helyi gyülekezet épületében láttuk vendégül a sokaságot, akiknek – a nap egyik témájához, az internetfüggőséghez kapcsolódva – egy számítógép és internet nélkül játszott netes játékkal, egy kör Honfoglalóval készültünk. Ezt követően a már-már éhező fiatalság a nap zárásaként ismét jó társaságban fogyaszthatott el egy-egy szelet pizzát.

Az ifinapot gazdagon megáldotta Isten, mindenki jól érezhette magát és sokat tanulhatott. Legközelebb ősszel kerül megrendezésre ez az alkalom, amelyre sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

 

Szabó Gábor

Először hazánkban: Gyülekezeti cserkész szombat

A világegyház minden szeptemberben kijelöl egy szombatot arra, hogy a helyi gyülekezetekhez kötődő cserkészek megmutathassák magukat az imaház falain belül. Ez a gyülekezeti cserkész szombat. Hazánkban eddig nem volt hagyománya, de ez most megváltozott: Hódmezővásárhelyen sor került az elsőre.

„Bár a cserkészet világviszonylatban egyházunk második legtöbb személyt elérő missziója, természetközeli jellegénél fogva jellemzően nem az imaház falain belül, nem a gyülekezeti tagok szeme előtt zajlik. A gyülekezeti cserkész szombat alapgondolata abból fakad, hogy a missziónak ezt az ágát legalább évente egyszer tegyük kézzelfoghatóvá a helyi gyülekezetek számára” – foglalta össze dr. Hegyi Márton, a Tábortűz Adventista Cserkészközösség elnöke.

Más szombatokhoz képest első pillantásra szembeötlő különbség, hogy az istentiszteletek szolgálattevői valamennyien egyenruhás cserkészek, és a széksorokban is szép számmal látunk ismerősöket cserkészegyenruhában.

A hódmezővásárhelyi alkalmat különlegessé tette, hogy a délelőtti istentisztelet keretében a Magyar Unió cserkészvezetője, Kassai Csaba vezetői megbízatásokat adott át. A most induló őrsök élére 2-2 fiatalt, a három őrsnyire duzzadó Vásárhely környéki csapatrész élére az eddigi őrsöt vezető 2 felnőtt vezetőt nevezte ki. Jelvényeket is adott át, amelyeket a fiatalok a Bibliai olimpián elért országos helyezéseikkel érdemeltek ki.

A délutáni istentisztelet során a gyülekezet tagjai egy totó formájában ismerhettek meg cserkészettel kapcsolatos érdekességeket, majd megnézhették a Hód őrs elmúlt 4 évét bemutató videót.

Az istentisztelet után az új őrsvezetők által előkészített és vezetett változatos program vette kezdetét. Volt benne tájékozódás térkép alapján, városismeret, videokészítés, éneklés, erdei tábortűz… Az alkalmat házi készítésű pizza-vacsora zárta.

 

H. M.

„..és szül fiat, és annak nevét Immánuelnek nevezik, ami azt jelenti: Velünk az Isten”

A Békés-Csongrád megyei Kórus tagjaiként Pörneki Attila vezetésével lelkesen vállaltuk fel a szolgálatot, mely szerint Gyulán 2016. december 10-én, Orosházán december 17-én és Hódmezővásárhelyen december 23-án a szeretet ünnepére való készülődésben üzenetünket, a Jézus születése fölötti örömünket adtuk át mindazoknak, akik adventváró hangversenyükre ellátogattak. 

A Csendes éj, Örvendj világ, Mária, tudtad-e? és a többi sok-sok karácsonyi dallam, szavalat, hangszeres szolgálat lelkileg felkészítette a hallgatóságot az igei gondolatok befogadására, melyeket Gyulán és Orosházán Palotás Kristóf lelkész, Hódmezővásárhelyen Kovácsné Bokor Sarolta lelkésznő hirdetett.

A Ige hirdetői Jézus születésének – ami köztudott, hogy nem is decemberben történt – körülményeit fedték fel. Jézus nagyságához méltó volt a pásztorok őszinte imádata, a bölcsek tiszta szívű hódolata. Isten Fia testet öltött, de mivel nem volt számára hely előkelőbb környezetben, egy jászolban született meg. És a földön új időszámítás kezdődött: értelem érkezett az értelmetlenségbe, rend a kaotikus összevisszaságba, remény a reménytelenségbe.

Jézus születésének misztériuma megérintette a hallgatóság szívét. Lélekemelő pillanatok voltak ezek. Sikerült vendégeink karácsonyra való készülődését szebbé tenni, ennek igazi értelmet adni, megértetni valamit Isten nagyságából, ráébreszteni őket, hogy keressék Istent.

Ugyanakkor nekünk is áldásban volt részünk: szolgálatunk során mi magunk is mélyebben megérthettük Jézus megtestesülésének titkát. A három színhelyen megrendezett áhítat ajándék volt számunkra is, s karácsonyra történő készülődésünk rendkívül értékes pillanataiként raktározhattuk el mi is őket.

Schiller Alíz

Jézus élete festménykiállítás Hódmezővásárhelyen

Örömmel fogadtuk a hírt Hódmezővásárhelyen, hogy a megyeszékhelyek mellett mi is lehetőséget kaptunk a Jézus élete festménykiállítás megrendezésére. Az Emlékpont galériája volt a helyszín. A festmények szállítását és a kiállítás szervezését Matula Péter vitte a vállán. Az ottani vezetőség nagy szeretettel segített a hozzá kapcsolódó előadás-sorozat és rajzpályázat szervezésében és lebonyolításában. 

Meglepetést okoztunk azzal, hogy az előre bekészített székek megteltek, és pótszékeket is kellett kérni, hála a jó Istennek! A hallgatóság soraiban a képzőművészet felől érdeklődőkön kívül a rajzoló gyerekek hozzátartozói is jelen voltak. Az előadások témái Jézus életének különböző vetületeit taglalták. Például Jézus és a betegek, Jézus és a politika, Jézus és a nők, Jézus és a gyerekek…; összesen 10 előadás volt. Az előadók a környéken élő lelkészek és presbiterek, igehirdetők voltak.

Hálásak vagyunk a jó Istennek a lehetőségért, hogy ismertté tehettük az Ő nevét a városban, és megajándékozhattuk a rajzpályázaton résztvevő 135 gyereket Bibliával. Köszönjük a szponzorok segítségét, akik az ajándékozáshoz hozzájárultak. Kívánjuk, hogy ez a program még sok helyszínre eljusson és áldására legyen a résztvevőknek!

Kovácsné Bokor Sarolta

Cserkészvezető találkozó a hódmezővásárhelyi imaházban

Cserkészet – a legerőteljesebb ifjúsági misszió
a Generál Konferencia szerint

Gyönyörű májusi reggelen érkeztek sorra a Csongrád és Békés megyei cserkészvezetők a találkozóra, amelynek házigazdái ezúttal a hódmezővásárhelyi adventista cserkészvezetők voltak.

A Cserkészinduló első versszakára fölkúszott a nemzetiszín zászló, majd közös imádság, Babos Gábor ügyvezető elnök köszöntő szavai és reggeli torna következtek.

Egy diófa árnyékában a délelőttöt a cserkész szakirodalomnak szenteltük, amit áttekintettünk az 1908-as kezdetektől napjainkig, különös tekintettel a legfrissebb kiadványokra, és az abban szereplő, még elfogadásra váró új próbarendszerre.

Az ebéd közösen készített bográcsos paprikás krumpli volt. Elkészítése és elfogyasztása közben egyaránt lehetőség nyílt a kötetlen beszélgetésre.

Délután vendégelőadónk, Vidovich Kálmán cserkésztiszt mutatta be a Magyar Cserkészszövetség nevelési programját kibővíteni hivatott kísérleti különpróbarendszert.

Ezt követően a regionális elnökség kérésére egyházunk sajátosságait mutattuk be a többi felekezethez tartozó cserkésztestvéreinknek, cserkészekhez illő módon játékosan, egy totó formájában. A hol elgondolkodtató, komoly, hol vicces, provokatív válaszlehetőségek nagy sikert arattak, így a visszaellenőrzés rögtön baráti beszélgetéssé változott. A kitöltők Ellen White: A legjobb út című könyvecskéjét kapták jutalmul.

A dél-alföldi cserkészkerület vezetőképzésének helyzetét Bérdi Péter vezetőtiszt foglalta össze.

A találkozó zászlólevonással, imával és az „oszolj!” utáni baráti kézfogásokkal zárult. Természetesen bal kézzel, hiszen az van a szív felől.

„A Magyar Cserkészszövetségben lényegesen nagyobb arányban képviseltetik magukat az adventista cserkészek, mint ami az ország lakosságához viszonyított arányukból következnék. Ez azért örvendetes, hiszen hitüket mélyen és következetesen megélő cserkészekről és vezetőkről van szó, akik számos területen követendő példát tudnak mutatni a nagyobb egyházakhoz tartozóknak is. A hódmezővásárhelyi adventista cserkészet lassan, de biztosan növekszik, és minden feltétel adott, hogy egy-két éven belül hivatalosan is saját lábra álljanak. Így remélhetőleg rövidesen a dél-alföldi cserkészkerület adhat otthont Magyarország negyedik adventista cserkészcsapatának” – nyilatkozta Babos Gábor, a kerület ügyvezető elnöke.

Dr. Hegyi Márton cserkész segédtiszt,
431. Huenergardt János Frigyes Cserkészcsapat