Bejegyzés

Meghívás biblikus konferenciára

„A Római levél értelmezése az ortodox teológiában, a reneszánszban, a reformáció korában és a mai bibliatudományban” címmel rendezték meg a 28. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciát augusztus 28. és 30. között.

Egyházunkat ezúttal Kormos Erik képviselte, aki Pál apostol újszövetségi iratainak magyarázata és a farizeusok írásértelmezése között mutatott ki párhuzamot.

A konferencián több, neves külföldi előadó tartott érdekes előadást angol, német és magyar nyelven. Nem ritka, hogy a külföldiek magyarul a belföldiek pedig – a nemzetköziséget hangsúlyozva – angol vagy német nyelven tartották előadásiakat.

Minden előadás szerkesztett változata egy konferenciakötetben fog megjelenni 2018-ban, a következő konferencia idejére.

Hála Istennek ezért a nagyszerű lehetőségért!

 

-s -k

Adventista Egészségtudományi Napok (ATUNA) Beszámoló – összegzés

2017. április 28–május 1. között Szegeden, a Hetednapi Adventista Egészségügyi Szolgálatok Osztályának (ESZO) szervezésében tudományos konferencia zajlott „Régi alapok, új bizonyítékok” címmel. 200 regisztrált részvevőhöz, szombaton még közel 500 fő csatlakozott. Ez volt az ötödik Egészségtudományi Konferencia.

Orvosképzés az egyetemen

Pénteken délelőtt a Szegedi Orvostudományi Egyetemen akkreditált orvosképzés keretében prof. dr. Gary Frazer, a Loma Linda Egyetem kutatóorvosa és dr. Peter Landless, a Generálkonferencia (GK) ESZO vezetője tartottak előadást az adventista életmódkutatásról, amit 96 000 adventistán végeztek a Loma Linda Egyetemen, 10 éven át. Az egyetem részéről dr. habil. Paulik Edit és dr. Szabó Andrea tartottak előadást a magyarországi táplálkozási szokásokról, illetve az életmódbetegségekről. A képzésen orvosok, gyógyszerészek, egyetemi oktatók és hallgatók vettek részt. A képzést dr. Gáspár Róbert koordinálta. Dr. Gary Frazer délután találkozott az egyetem közegészségügyi tanszékének szakembereivel.

Előadók

Péntek este az ATUNA hivatalos megnyitójától kezdve további előadókat is köszönthettünk a fentieken kívül: dr. Fred Hardinge és dr. Zeno Charles – Marcel, a GK helyettes egészségügyi vezetői, valamint dr. Torben Bergland, a Transzeurópai Divízió egészségi vezetője.

A szekció-előadásokat 35 magyar szakember tartotta.

Adventista orvosok tanácskozása

Szombat este külön találkozó volt a magyar adventista orvosok részére, ahol dr. Dan Nicolae-val, a Marosménesi Központ vezetőjével egy magyarországi életmódközpont szakmai vezetéséről tanácskoztak. Az Érdligeti ingatlan, az OCI (adventista életmódközpontok egyesülete) és a DET támogatásával az egyház tulajdonába kerül, ahol az Unióbizottság döntése alapján, egy egyházi alapítású szervezet fogja működtetni az életmódközpontot, orvosigazgatóval az élén.

Miért a régi alapok?

Ha házat építünk, tudjuk, hogy egy idő után fel kell újítani. A felújítás nem érinti az alapot. Ha mégis, akkor jobb lebontani és újat építeni.

Egyházunk alapító atyái több mint 150 évvel ezelőtt letették az adventista egészségi üzenet alapját. Nem tévedtek. Most már bizonyossággal kijelenthetjük, nemcsak a hitre alapozva, hogy merész állításaik nem voltak túlzások. A dohány, az alkohol egészségtelen – még mindig. Az alapvetően növényi alapú étrend, a napi mozgás és a többi megfogalmazott alapelv időtállónak bizonyult.

Az Adventista Egyház nem állt meg az elődök mondatainak ismétlésénél. Az alapok maradtak, de itt vannak az új, tudományos bizonyítékok. Mindkettő lényeges. Az alapok és az új, alapokat erősítő tudományos bizonyítékok nélkül minden áramlat elsodorhat.

Az egészségőrzés divat lett és üzlet. Ahhoz, hogy bárki is figyelmet és rést találjon a „piacon”, egyre radikálisabb, misztikusabb elméletet kell kitalálnia. Mivel az egészségőrzés elkötelezettjei vagyunk, az ajtót könnyen nyitva felejthetjük, ha figyelmen kívül hagyjuk a józan ész és a tudomány érveit. Az Adventista Egyház a bizonyítékokon alapuló orvoslást támogatja, amely összhangban van a kinyilatkoztatott alapelvekkel.

Az őskeresztényeknek az első században 3 irányzattal kellett szembenézniük:

 • A görögök szerint a test erőit rongálni dicséretes, mert hamarabb kiszabadul belőle a halhatatlan lélek. A test csak csomagolópapír.
 • A gnosztikusok szerint csak a lelki élet fontos, a test nem használ semmit. A test nélküli lelkiséget képviselték. Ma ezt így fogalmaznánk meg: az egészséggel foglalkozni nem „lelki”, ezért inkább hagyjuk; amúgy is megdicsőült testünk lesz, valamiben meg kell halni.
 • Az aszkéták szerint a test sanyargatása az igazi lelkiség. Ők a „mindentől való tartózkodást” hirdették (1Tim 4), mert ez vezet üdvösséghez.

2000 évvel később még mindig kísérti a keresztényeket ez a 3 irányzat – rongálás, közömbösség vagy radikalizmus. Az Egészségtudományos Napok célkitűzése volt igei és tudományos alapokon irányt mutatni. Visszaterelni az alapokhoz és megerősíteni a falakat új bizonyítékokkal.

Azok az előadók, akik világszélesen látják ezeket a kérdéseket, megbízható, hiteles módon tudtak ebben segíteni.

Mivel maradtunk?

 1. Nemcsak információkat kaptunk a kérdésekre, hanem példát keresztény lelkületből is. Peter Landless szerint nemcsak Magyarországon vannak közösséget megosztó kérdések. A válaszok megfogalmazásánál sokkal fontosabb, hogy Krisztus megmentő szeretete nyilvánvaló legyen. Nekünk jobban kell szeretni az embert, mint az egészségi alapelveket. Jézus megérintette a poklost, így gyógyította meg, holott a higiéniai törvények szerint tilos volt. Nem engedhetjük meg, hogy az üdvösség szempontjából perifériás témák kössék le a figyelmünket és egymás ellen fordítsanak. Nem tudjuk magunkat beeni a mennybe, de ki tudjuk magunkat enni onnan azzal a lelkülettel, ahogy képviseljük – mondta Landless.
 2. Két alkalommal is nyílt FÓRUM volt, ahol előzetesen, írásban megfogalmazott kérdésekre kaphattunk választ. Meglepően sok kérdés érkezett (több mint negyven). A fórum koordinátora az egy témakörbe tartozó kérdéseket csoportosítva, összegezve tette fel. Így sem jutott idő minden kérdésre. Többnyire azok maradtak ki, amelyekre a most újból megjelent Egészségügyi Szolgálatok Kézikönyvében választ kaphatunk. A beérkezett kérdések szó szerint begépelve az eszo.adventista.hu oldalon olvashatók, és még néhány napig elérhetők lesznek.
 3. Fred Harding megfogalmazása szerint a rosszul képviselt egészségügyi üzenet nem „health reform” hanem „health deform”. Az extrém sportok vonzóak, de sokan életüket vesztik. A szélsőségek itt is veszélyesek. Az anatómiai, alapvető fiziológiai ismeretek hiánya, az előítéletek, szűrő nélkül alkalmazott divatos irányzatok, összefüggésből kiragadott tanácsok követése többet árt, mint amennyit segíthet.
 4. Nemcsak a táplálkozásra kell figyelnünk. A kialvatlanság fizikai hatása megegyezik az alkoholfogyasztás hatásával. A kiegyensúlyozottság az egészség titka.
 5. Az egészségi üzenet továbbadása nem evangelizációkhoz ragasztott alkalomszerű mankó, hanem maraton. Nem néhány hetes kampány, hanem hosszú távú kapcsolatokra épít. Ézsaiás 58 szellemében alkalmat ad bemutatni, milyen Isten, és bizonyságot tenni az Ő hatalmáról. A változás ereje Krisztusban van. Az egészség üzenete jó alkalom szemléltetni, hogy Jézus kézzel fogható változást tud hozni az életünkbe.
 6. A különböző témák megközelítésében a BECSÜLETESSÉG nagy hangsúlyt kapott. Nem becsületes, ha egy számunkra fontos irányzat védelmében kiválogatjuk a tanulmányok közül azt, ami minket igazol, a többi kutatást pedig nem vesszük figyelembe. Jó példa volt erre Peter Landless alkoholról szóló előadása. Nem kell letagadni például, hogy az alkoholnak van jótékony hatása is (szorongásoldó; a vörös borban vannak fitokemikáliák, amik jótékonyak lehetnek a szív és érrendszeri betegségekben). Ettől még minden okunk megvan absztinensnek lenni, mert nem akarunk olyan „oldószert”, aminek a mellékhatása függőség, baleset, családon belüli erőszak és az agysejtek pusztulása. Ugyanazok a fitokemikáliák a szőlőben és a mustban is megtalálhatók. Másik példa: nem kell letagadni, hogy szükségünk van kívülről bevitt B12-re; ettől még a teremtéstörténet megállja a helyét. Isten, a Biblia, E. G. White nem szorul arra, hogy kétes tudományos értékű forrásokkal igazoljuk. A megfogalmazott alapelvek megállnak a saját lábukon a Kína-tanulmány, a New Age, és a radikális elméletek ún. bizonyítékai nélkül is. Az egészségügyi üzenetünk hitelességéhez hozzátartozik a bizonyítékok becsületes kezelése.
 7. Ezen a hétvégén az alázat is hangsúlyt kapott. Ebben az egyházban nincsenek guruk. Testületek, világszeles felhatalmazással működő szakmai bizottságok fogalmaznak meg ajánlásokat. Isten nem itt vagy ott vezet egy-egy csoportot. (Lásd EGW – Az apostolok története c. könyv.) Nem jelent ki semmit egy életmód-tanácsadónak vagy egy szanatóriumnak úgy, hogy elrejti azt az Ő világszéles népe elől. Jó volt hallani néha egy vezető kutatóorvos szájából azt a választ is, hogy „nem tudom”, „ezt még nem kutattuk”, vagy csak laboratóriumi körülmények között vizsgáltuk, élő szervezetnél nem (pl. a fekete csokoládéval kapcsolatos kutatásnál). Tévedhetünk-e abban, amit képviselünk? Igen, de mindig a népünk oldalán (E. G. White megfogalmazása szerint).
 8. A táplálkozás nem lehet vita és megosztó kérdés. A Generálkonferencia Táplálkozási Tanácsa a mértékletes lakto-ovo-vegetáriánus étrendet javasolja, de teljes mértékben támogatja a vegán étrendet is úgy az életmódterápiában, mint a mindennapi gyakorlatban, kiegyensúlyozott formában alkalmazva, a hiánybetegségek kockázataira odafigyelve (pl. B12, kalcium, D-vitamin). Az egyház soha nem tette és nem is fogja a tagság vagy a lelkiség próbakövévé tenni a táplálkozást. Az egyházban mindenkinek lehetősége van a hitalapelvek keretein belül, a saját lelkiismerete, meggyőződése, anyagi helyzete vagy gasztronómiai kultúrája szerint megválasztani, hogy melyik irányzatot követi. Az egyház közös étkezésein, a GK állásfoglalásának értelmében, a vegetáriánus étrendet gyakoroljuk/szemléltetjük, és mellőzzük a húst.

Vélemények

A szerkesztőséghez eljutott írásos vélemények:

„Nagy öröm és megtiszteltetés volt számomra, hogy Szegeden részt vehettem a világszínvonalúan szervezett Egészségügyi Konferencián. Köszönöm Jézusnak, a Nagy Orvosnak, egyházamnak és gyülekezetemnek, hogy megtapasztalhattam a Szentlélek gyógyítását, tanítását és éltető erejét. Nagy élmény volt számomra testvéreim hiteles küldetésének, előadásának és szolgálatának megismerése. Köszönöm, hogy „Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm” (Róm 14:17). Arnold Zoltán, Nemesvámos

„Nagyon tetszett, hogy nem csak egy előadó volt és nem csak egy ember fordította őket. A szekciók is nagyon jók voltak; legérdekesebbnek Csizmadia Péter előadását találtam, de a többiekre sem lehet panasz. A szállás nagyon szuper volt. Az ételek ízlettek, bár kicsit elfogytak, amire odaértünk. Egyetlenegy negatívumot tudok megemlíteni, az pedig a kevés mozgási lehetőség. A koleszben sem engedték, hogy pingpongozzunk a tornateremben. De összességében nekem nagyon tetszett”. Kalocsai Luca (16 éves), Veszprém

„Nagyon jó tapasztalataim vannak azokkal a képzésekkel és konferenciákkal, amelyeken eddig alkalmam volt részt venni az egyházban. A szegedi ATUNA Konferencia ezeket a jó tapasztalataimat több szempontból is tovább erősítette:

 • Sokan jöttek el, és jó volt viszontlátni a régen látott arcokat, valamint új ismeretségeket kötni – ez minden ilyen rendezvény áldása.
 • A mostani előadókat is nagy felkészültség, szakmai jártasság jellemezte, ugyanakkor nagyon közvetlen emberi magatartás és kifejezetten jó humor is. Nagyon tetszett, hogy teljesen közérthetően tudtak tudományos kérdéseket elénk tárni, és egyaránt otthonosan mozogtak a tudomány és a Biblia/bizonyságtételek területén.
 • Kiegyensúlyozott álláspontot képviseltek:
  • Bátorították azokat, akik az életmód/étrend reformja tekintetében már messzebb jutottak, de felhívták a figyelmüket arra, hogy igyekezzenek ezen belül a kiegyensúlyozottságra;
  • ugyanakkor óvták őket attól is, hogy a személyes meggyőződésüket mások számára is mércévé tegyék. Ennek kapcsán beszéltek arról is, hogy anyagi vagy egyéb körülmények miatt a világ nem minden pontján valósítható meg a vegán, vagy akár vegetáriánus étrend, ezért az egyház ezt nem teszi és nem teheti normává. Beszéltek azonban az előnyeiről, és hogy mire kell vigyáznia annak, aki ilyen étrendet követ.
  • Elmondták, hogy jó, ha valaki szereti és szívén viseli az egészségügyi üzenetet és annak hirdetését, sőt mindvégig kifejezetten erre bátorítottak, ugyanakkor arra is figyelmeztettek, hogy az embereket még az egészségügyi üzenetnél is jobban kell szeretni.
 • A szekciókban is felkészült, hozzáértő előadóktól hallhattunk rövid előadásokat egyes témakörökben, méghozzá közérthetően, adott esetben sok illusztrációval.
 • Külön lelkészi szekció is volt, ahol a szolgálattal kapcsolatos kérdésekről, kihívásokról esett szó, nyíltan, őszintén.
 • Ha már egészségügyi konferencia volt – de ettől függetlenül is – mindenképpen említésre méltó, hogy nagyon finom ételeket is fogyaszthattunk: külön vegán, illetve vegetáriánus menü keretében, amiért elismerés illeti a szervezőket, és az ételek készítőit is.” Stramszki István, lelkész

„Nagyszerű, hosszú hétvégét tölthetett Szegeden az, aki kíváncsi volt az 5. ATUNA-ra. A szervezők, akik a napfény városába csalogattak bennünket, csak ideig-óráig tudták a Napot előcsalogatni. Ezenkívül mindent megtettek, hogy jól érezze magát a vendég. Kellemes, jól felszerelt szálláshelyeket kaptunk, amik karnyújtásnyira voltak az előadás színhelyétől, a gyülekezettől és az étkezdétől is. Reggelente jól indult a nap, mivel a gyülekezetnél kaptunk reggelit. Bőséges volt, lehetett választani vegán és vegetáriánus között. A kiszolgáló testvérek mosolyát és kedvességét mindkét csoport élvezhette. 

Az előadások minőségét fémjelezte, hogy kiürült a Generálkonferencia ESZO osztálya, mert mindenki eljött. Az ebéd és a vacsora is finom és egészséges volt.

A szekciókban érdekes előadások hangzottak el. Azt sajnáltuk, hogy míg három helyen zajlottak a szekció-előadások – a tudomány mai állása szerint mi csak egy helyen tudtunk lenni. Jó volt megtapasztalni, hogy komoly tudású emberek, komoly témákról is tudnak felszabadultan és közérthetően beszélni.

Az érdeklődést és a jó légkört az is jellemzi, hogy szombaton a 700 fős egyetemi előadóterem zsúfolásig megtelt, és a program végén, az utolsó előadáson is telt ház volt. 

Biztos, hogy mindenki vitt magával egy nagy adag élményt, tapasztalatot, ismeretet.

Bennem felébredt, hogy megújultan használjam az evangelizációban közös kincsünket, az egészségügyi üzenetet.” Gyürüs István, lelkész

„Háziorvosként vettem részt az ATUNA-n Szegeden. Mivel 18 éve itt végeztem, nagy öröm volt kedves egyetemi városomba visszajönni. A helyszín, a szervezés, a program, az étkeztetés stb. magas színvonalú volt, köszönet érte minden szervezőnek. A világegyház egészségügyi vezetőit egy helyen látni és hallani – főleg a kerekasztal beszélgetések alkalmával – igen felemelő volt, mély hála töltött el. 

Kiegyensúlyozott, mértékletes és tudományosan megalapozott irányvonalat képviseltek, amire nagy szükség van a szélsőségek elkerülése érdekében. A szekciók változatosak, színesek, érdekesek voltak, bizonyították, hogy mennyi értékes szakember dolgozik az egészségügyben, akik egyházunk tagjai is. 

A szakmai értékeken túl azonban legjobban a konferencia lelkisége tetszett. A Szentlélek vezetése által éreztük az áldást, szeretetet, megértést, nyitottságot, elfogadást, mindezt jó hangulatban, sok humorral fűszerezve. Mély, személyes beszélgetésekre is volt lehetőség. 

Az a vágyam, hogy amit itt szakmailag és lelkileg megtapasztaltunk, az járja át az életünket! Újult erővel tudjunk szolgálni munkahelyeinken, gyülekezetünkben, az egészségügyi missziómunkában mások javára, Isten dicsőségére!” dr. Szemenyei Gabriella, Orosháza

A szervezők nevében köszönjük a véleményeket. Tudatában vagyunk annak, hogy nem sikerült minden igényt kielégíteni. Minden észrevételt alázattal fogadtunk, a jövőre nézve sokat segítenek.

Köszönet a helyi gyülekezetnek, az előadóknak és a sok-sok önkéntesnek mindazért, amit tettek a konferenciáért.

Isten tegye hasznossá számukra a tanultakat!

Dr. Ősz-Farkas Ernő
ESZO vezető

Fontos információ:  A REK-nél megrendelhető 4 DVD-n a mintegy 50 db előadás, kép és hanganyag formájában.

XXVII. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia

2016. augusztus 29–31.

Közép- és Kelet-Európa legnevezetesebb biblikus tudományos konferenciáján több mint száz tudós szakember gyűlt össze, hogy a „Vallási és kulturális konfliktusok a Bibliában és az ősegyházban” címmel kapcsolatos előadásokat tartsanak és hallgassanak. A több kontinensről érkező és a tanácskozáson jelenlevő szakemberek katolikus és protestáns háttérből jöttek. 

Fotó: Gémes Sándor

Fotó: Gémes Sándor

Egyházunkat dr. Tokics Imre, az Adventista Teológiai Főiskola Ószövetségi Tanszékének vezetője képviselte, aki „Az istentisztelet, mint vallási konfliktus az Újbabiloni Birodalomban, Dániel könyve alapján” címmel tartott előadást. Kiemelve, hogy „Dániel az egyik legnagyobb próféta volt, aki feddhetetlenül élte meg misszióját a Babilóniai Birodalomban. Dániel könyvének magyarázói elismerik, hogy a próféta szorgalmasan és imádsággal tanulmányozta Ésaiás próféta Tóratekercsét, amely erős pozitív hatást gyakorolt rá és küldetésére.”

A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia már több mint negyed évszázada termékeny és tudományos színtér a Bibliával foglalkozó tudósok számára.

A reformáció közelgő ötszázadik évfordulója alkalmából – a protestáns és katolikus vezetők jóváhagyásával – egy magyar nyelvű katolikus-protestáns bibliafordítás létrehozásáról is tanácskoztak Szegeden, a Magyar Bibliatársulat Alapítvány képviselői és a katolikus szakemberek.

A konferencia idejére készült el a Magyar Biblikusok Lexikona, amelyben három adventista teológus neve is szerepel: dr. Szigeti Jenő, dr. Tokics Imre, drs. Kormos Erik. Az adventista identitáshoz és misszióhoz nélkülözhetetlenül hozzátartozik az Isten Igéje iránti mély elkötelezettségünk. Küldetésünk még hatékonyabb lesz akkor, ha a szentírási igéket és igehelyeket jobban ismerjük, és alkalmazzuk egyházi életünk mindennapjaiban éppúgy, mint családi életünkben.

(TIT)