Bejegyzés

„Ha eggyel megcselekedtétek…”

A Telkibányai Gyülekezet részéről már megszokott tevékenység, hogy amikor mód és lehetőség nyílik, segíti az egyedül álló embereket vagy a nehéz helyzetben élő családokat. Hagyománnyá vált, hogy minden év végén – általában a karácsonyi ünnepek és szilveszter között – meleg étellel, kis csomaggal kedveskedik a gyülekezet a településen élő rászorulóknak.

Látva a jó példát, mi fiatalok, barátnőm, valamint bátyám is kedvet kaptunk, hogy segítsünk közösségünk tagjainak a meleg étel kihordásában. Erre az alkalomra a tavalyi évben december 30-án került sor. Az ünnepek között a közétkeztetés szünetel, ezért is tűztük ki ezt a napot erre a szolgálatra. Megtapasztaltuk, hogyan lehet a szeretetet a szívesség, jóság aktív köntösébe öltöztetni. Mindez belső békével töltött el engem és bátyámat, valamint barátnőmet is. Különös öröm lett úrrá rajtunk, amikor a szívek együtt éreznek a csüggedés és a bánat terheit viselőkkel, amikor a kéz adakozik a nélkülözőknek, amikor a mezíteleneket felruházod, amikor a jövevényt hellyel kínálod szíved fogadótermében.

Számunkra ezzel az élménnyel új értelmet nyert ez az ige: „Bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, énvelem cselekedtétek meg” (Mt 25:40). Azért imádkozunk, hogy a jó Isten a jövőben is láttassa meg velünk azokat a lehetőségeket, amelyekkel építhetjük az Ő művét.

 

Bajtel Flóra
Telkibányai Gyülekezet

„Gyarapodának számban naponként…” (ApCsel 16:5)

Evangelizációs sorozatot tartottunk február 5-10-ig Telkibányán, ahol megtapasztaltuk a fenti Igében foglalt lelkesítő csodát. Farkas Attila testvér hirdette Istennek Igéjét a falusi emberek nyelvén, sok saját tapasztalattal személyessé téve az üzenetet.

A gyermekek is aktívan bekapcsolódtak a szolgálatokba minden este, majd örömmel vettek részt a számukra szervezett vidám és élvezetes foglalkozásokon.

Az első alkalommal 7 vendég jött el, ami nagyon szép szám egy kicsi településen, de hála legyen az Úrnak, hogy napról napra többen jöttek, és nemcsak eljöttek, hanem éberen figyeltek végig a prédikációra. A záró napon már 22 vendégnek örvendhettünk, és testvérekkel, gyerekekkel együtt 50-en dicsőítettük a jó Istent.

Az evangelizációs istentiszteleteken sokat énekeltünk, ismerős és új dallamokat is, különös figyelmet szentelve az idén 100 éves hangjegyes kiadású Üdv és Adventi énekeskönyvnek.

Isten áldja meg és érlelje termővé az elvetett magot a hallgatók szívében!

 

Molnár Miklós