90 éves a Berettyóújfalui Gyülekezet

2017. szeptember 23-án ünnepi istentiszteletre összegyűlt testvérek töltötték meg a berettyóújfalui adventista imaházat. A körzet hat gyülekezetéből és távolabbról is érkeztek vendégeink, hogy velünk ünnepeljék Isten kegyelmét, mely megtartotta a helyi közösséget közel száz éven keresztül.

1927. szeptember 27-én három testvérnő keresztelkedett meg a Berettyó folyóban, és ekkor alakult meg a helyi gyülekezet, amely a hatvanas években 48 főt is számlált. 1964-ig bérelt helyiségekben tartották az összejöveteleket, amikor is megvásárolták a zsidó hitközségtől a Mártírok u. 4. szám alatti épületet. 2006-ig ez volt az imaháza a gyülekezetnek. Berettyóújfalu Város Önkormányzata egy csere keretében átvette az épületet az egyháztól és egy másikat adott helyette a Csokonai u. 5. szám alatt. A helyi gyülekezet felújította ezt az épületet, és 2013. június 1-én ünnepélyes keretek közt fel is szentelte. Azóta ez a lelki otthona a 17 főt számláló gyülekezetnek.

Erre a 90 évre emlékezett vissza a 100 fős ünneplő gyülekezet a délelőtti istentiszteleten, ahol Ócsai Tamás, a világszéles Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának elnöke prédikált Isten megtartó kegyelméről, és az adventisták küldetéséről, mely tart Jézus Krisztus második visszajöveteléig.

A déli szeretetvendégséget követően a délutáni istentiszteleten a gyülekezetben szolgált lelkipásztorok emlékeztek vissza az itt töltött éveikre, és adták át a távol maradtak üdvözletét és jókívánságait.

A hetednapi adventisták hiszik, hogy küldetésük a világban a Biblia szerinti hetedik nap, az örökérvényű szombat megtartása, valamint Jézus Krisztus második eljövetelének a hirdetése és megélése. A Mindenható Isten áldja meg gyülekezetünk életét és szolgálatát az Ő dicsőségére!

 

F. A.