Magyar Unió

A Magyar Unió

A Magyar Unió országos központja Pécelen található, a Ráday u. 12. szám alatt.

Az itt található irodákból segítjük az egyházterületek, gyülekezetek misszióját, munkáját, tarjuk a kapcsolatot a világegyházzal, valamint a magyar állammal.

A Hetednapi Adventista Egyház a Magyar Országgyűlés által elismert, bevett egyház, egyházi jogi személy. Az ebből adódó jogi kötelezettségek ellátása a Magyar Unió feladata.

OTP Bank Rt. számlaszám:11742331-20003548
Adószám:19818506-1-13
Statisztikai szám:19818506 9131 551 13
EMMI nyilvántartás szám:
00019/2012
1%-os technikai szám:
0248

Az unióelnökség

Az unióelnökség három főből áll, akik a Magyar Unió fő tisztviselői: unióelnök (egyházelnök), uniótitkár (főtitkár), valamint uniókincstárnok (gazdasági vezető).

Ócsai Tamás

unióelnök

Fenyvesi Péter Pál

uniótitkár

Dr. Zolyomi Renáta Edit

uniókincstárnok

Az elnökség mellett az egyház ötévente egy 13 fős végrehajtó bizottságot (Unióbizottság) választ, amely döntéseivel meghatározza az egyház szolgálatát, misszióját. Az Unióbizottság tagjai: az unióelnökség, az egyházterületek elnökei, valamint gyülekezeti tagok.

A Magyar Unió munkatársai:

Fenyvesi Eszter

titkári főmunkatárs,
kifizető pénztáros

Kiss Virág

szerkesztő

Árvai Gergely

rendszergazda

Törőcsik Ábel

webmester

Az országos központban található az irodák mellett a Adventista Teológiai Főiskola kollégiuma és könyvtára, illetve a Reménység Média stúdiója is.