Kik az adventisták?

Az adventisták és a Biblia

A hetednapi adventisták olyan keresztények, akik Jézus Krisztusra és a Biblia tanításaira alapozzák hitüket, amely egész életüket meghatározza.
Az egyház hitelvei a Szentíráson alapulnak, és Isten képmását rajzolják meg. Jöjjön, és tanulmányozza velünk együtt, tapasztalja és ismerje meg azt a Valakit, aki teljessé szeretné tenni életünket!

Örökség

A Hetednapi Adventista Egyház a protestáns reformációig vezeti vissza történetét.
Hivatalosan 1863-ban alakult meg különböző keresztény egyházak tagjaiból, akik hittek Jézus Krisztus második eljövetelében,
erős vágy élt bennük, hogy megismerjék a bibliai próféciákat, és hiték, hogy a hét hetedik napja a szombat.
További részleteket az egyháztörténet oldalon olvashat.

A világ szükségleteinek kielégítése – jobbá teszik a világot

A hetednapi adventisták elkötelezettek az egyetemes és egyéni vallásszabadság képviseletében. Azon munkálkodnak, hogy senkit ne lehessen megkülönböztetni vallási, faji, nemzetiségi vagy nemi okok miatt.

Az egyház szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi programjai és intézményei világszerte évente milliók életét könnyítik meg. Kórházakat, szanatóriumokat, rendelőket működtet, köztük a Kaliforniában (USA) működő Loma Linda Egyetem és Szanatóriumot, ahol világviszonylatban is kiemelkedő kutatásokat végeznek a csecsemő-szívátültetés területén. Összesen mintegy 600 intézményben évente csaknem 18 millió beteget látnak el.

A Hetednapi Adventista Egyház működteti a világ egyik legnagyobb integrált oktatási rendszerét, melynek keretében csaknem 7500 oktatási intézményben – óvodáktól egyetemekig – megközelítőleg 1,8 millió diák tanul évente.

Közösségi alkalmainkon igyekszünk segítséget nyújtani azok számára is, akik le szeretnék győzni a rossz táplálkozási szokásaikat, a dohányzást, alkoholizmust és drogfüggőséget. Az egyház kiterjedt szolgálatot végez a családi élet, a házassági kapcsolatok megerősítéséért. Számos nyári táborral és programmal segítjük azokat, akik szeretnék megerősíteni családi életüket, házasságukat és Istennel való kapcsolatukat.

A Hetednapi Adventista Egyház humanitárius szervezete az ADRA (Adventist Development and Relief Agency – Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány), egy nemzetközi szervezet, amit azért alapítottak, hogy segítsék a különböző országokat humanitárius és fejlesztési szükségleteikben, valamint katasztrófák esetén.

Adra
Loma Linda Adventista Kórház
Befogadó közösség

Befogadó közösség

A Hetednapi Adventista Egyház igyekszik mindenki számára befogadó közösséget biztosítani:

időseknek, fiataloknak, gyerekeknek
nőknek és férfiaknak
családban élőknek és egyedülállóknak
egészségeseknek és fogyatékkal élőknek
egyszóval: mindenkinek

Értékek képviselete

A Hetednapi Adventista Egyház egy olyan közösség, amely fontos értékeket képvisel minden ember számára.

Mint vallási közösség számára a legfontosabb érték Isten tisztelete és a hit megvallása. Istentiszteleteinken, közösségi alkalmainkon a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat elmélyítéséért fáradozunk. Küldetésünk, hogy az Isten által felkínált kegyelem jó hírét (evangéliumát) ingyen megosszuk minden emberrel.

Befogadó közösségként az egyház elkötelezett, hogy nyugodt és biztonságos helyet biztosítson tagjainak a tanulás és növekedés lehetőségére, ahol a szolgálat és gyógyulás élményét tapasztalhatja meg minden ember.

Világszéles egyház

A Hetednapi Adventista Egyház a világ egyik legdinamikusabban fejlődő protestáns egyháza, amely egységes világszervezettel, hitelvekkel rendelkezik.

Az egyháznak közel 20 millió aktív, megkeresztelt tagja van, akik a világ 237 országából* 216 országában szervezett módon élik hitéletüket. Az adventisták több mint 140.000 gyülekezetben élik meg hitüket, mintegy 950 nyelven hirdetve Isten Igéjét.

A világon az egyháznak több mint 260.000 aktív dolgozója van, amelyből közel 19.000 felszentelt lelkipásztor.

(*ENSZ által elismert országok)

Több mint

20 millió

megkeresztelt tag

Több mint

237

országban

Több mint

140.000

gyülekezet

Több mint

950

nyelven

Jöjjön és vegyen részt velünk az istentiszteleten!

Örömmel vesszük, ha meglátogatja szombati istentiszteleteinket az önhöz legközelebb lévő gyülekezetben. Szombat reggelenként általában 9.30-kor kezdődik egy csoportos bibliatanulmányozás, beszélgetés, 11.00-kor pedig az istentisztelet kezdődik. Megtisztelő lenne, ha vendégünk lenne!