A 90 éves Rácz István köszöntése

2017. március 25-én szombat délelőtt hálaadó napot tartottunk Nyírbogdányban. Rácz István testvér betöltötte a 90. életévét. Az igeszolgálat is a hála szavait visszhangozta: ,,Hálával zengedezzetek az Úrnak…” A teremtő Istent illeti a hála és a dicsőség, áldásaiért és életünk fölött tanúsított védelméért. Családias kis gyülekezetünkben a vendégekkel együtt örömmel hallgattuk a költemény- és énekszolgálatokat, Istent dicsőítve. Az ebédet is közösen költöttük el, hálát adva Istennek szeretetéért és gondoskodásáért. 

Bízzunk Istenünkben, aki óvja időseinket és gyülekezetünk minden tagját. ,,…Várván ama boldog reménységet, a mi megtartó Úr Jézus Krisztusunk megjelenését…” Néki legyen dicsőség örökkön örökké!

D.L.