A fiatalok helyzete kulcsfontosságú

Interjú Palotás Kristóffal, akit a Plenáris Unióbizottság 2016. november 25–27. ülésén az Ifjúsági Osztály vezetőjévé választott.

– Hogyan fogadtad a kinevezésedet?
– Bízva abban, hogy ez Istennek az életemmel, családom életével  kapcsolatos tervének a része. Az ifjúságért végzett munka egy olyan területe a szolgálatomnak, amit Isten különösen a szívemre helyezett.  Tudom, hogy Ő gondoskodik a kinevezéssel járó körülmények, kihívások megoldásáról is.

– Milyennek látod a fiatalok jelenlegi helyzetét az egyházban?
– Isten szereti a fiatalokat. Az ifjúságért végzett szolgálatnak fontos szerepe van az egyház stratégiájában, terveiben. Az egyház vezetése – beleértve a Magyar Uniót is – különös figyelmet fordít erre a munkára.  A fiatalok helyzete kulcsfontosságú az egyház missziója szempontjából. Az a gyülekezeti közösség, ahol bármely fiatal befogadó közösségre, otthonra talál és a generációk együtt tudnak gondolkodni, előbbre van a küldetése teljesítésében, mint az a gyülekezeti közösség, ahol ez hiányzik. Az egyház missziója szempontjából kulcsfontosságú a fiatalok látása, világnézete, lendülete.

– Milyen terveid vannak a jövőre nézve? Hogyan szeretnéd a fiatalokat még jobban bevonni a gyülekezeti életbe és a misszióba?
– Tervem fenntartani, építeni, továbbvinni azt, ami jó, ami szerves része az unió és az egyházterületek fiatalokért végzett munkájának. Regionális bizottságok, regionális vezetés kiépítése. Tudatosítani, hogy a gyülekezetek küldetésének a  teljesítésében, emberekért végzett szolgálatában az első számú cél a fiatalok megtartása. Ennek legfontosabb eszközei: Jézus tanítványsági elveinek az alkalmazása, együttgondolkodás a fiatalokkal, valamint a fiatalok szolgálatkészségének, lendületének, talentumainak a hasznosítása.  Meggyőződésem, hogy Isten olyan közösségeket szeretne látni – legyen az család, gyülekezet  – ahol a fiatalok otthonra lelnek és megtalálják helyüket, félelem nélkül élhetik meg hitüket.

– Mit üzensz a gyülekezeteknek, hogyan segíthetik a munkádat?
– Az igazán jó dolgok ott kezdődnek el, ahol egyének és közösségek nyitottá válnak Isten vezetése előtt és elkezdik őszintén keresni az Istennel való együttműködés lehetőségét. Egy osztály vezetése nem tudja pótolni, helyettesíteni azt, amit a helyi gyülekezet elmulaszt. Ez az ifjúsági munkára is igaz. Legyen fontos számunkra az, ami Istennek is fontos, és ha valamit fontosnak találunk, akkor tenni fogunk érte, és ha mi áldozatot hozunk, Isten nem marad adós.

Névjegy
Születési hely és idő: Marosvásárhely, 1986. március 25.

Iskolák:

  • 1993–2005, Művészeti Líceum,  zongora szak; Marosvásárhely
  • 2005–2009, Institutul Teologic Adventist, teológia szak; Cernica, Románia
  • 2009–2010, Inst. Teol. Adventist – Andrews University, Master of Arts in Religion; Cernica, Románia

Családi állapot: 2008-ban kötött házasságot Pásztor Melindával. Fiuk, Palotás Noel Márk öt és fél éves.

KiVi