A Szentlélek imaközössége 2020-ban

„Ez az egy azonban ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő, mint egy nap” (2Pt 3:8).

Örökkévaló Istenünk számára az idő múlása egyedül földi viszonylatban kap jelentőséget. A 2020-as imaközösség kezdetén Egerben is komolyan elgondolkoztunk azon, vajon a 2006-ban indított világszéles alkalom 14 év alatt milyen látható eredményeket hozott gyülekezetünk missziójában. Közösségünk minden évben megszervezte az imaalkalmakat. Naponkénti személyes találkozásaink során az imaházban, de otthonainkban is számtalan imádságot küldtünk mennyei Atyánk trónjához. Rendszeresítettünk egy imadobozt, amelyben kis színes kártyákon elhelyeztük azoknak a személyeknek a nevét, akikért imádkoztunk. Sok-sok imameghallgatást tapasztaltunk, amiért hálát adunk Istenünknek.

Az ez évi alkalom előtt már kaptunk Isten Lelkétől egy különleges megszólítást és egyben erőteljes feddést: „Meddig elégszetek meg azzal, hogy csak ti örültök a kapott áldásoknak? Szombatról szombatra eljöttök, hallgattok engem, részesültök lelki eledelben, de azt nem osztjátok meg másokkal a környezetetekben! Keljetek fel végre! Legyetek élő gyülekezet azáltal, hogy engeditek, a szeretet ereje és hatalma töltsön be benneteket!”

A Szentlélek megmutatta nekünk, hogy kapcsolati közösségként tudunk csak az „élő víznek forrásá”-vá válni mások számára. Célul tűztük ki, hogy egymásért rendszeresen, kitartóan imádkozunk, hiszen már olyan sokszor megtapasztaltuk a közbenjáró imádság erejét. Még erőteljesebb késztetést kaptunk a kiscsoportos szolgálatra s ezáltal egymás még mélyebb megismerésére. Rátaláltunk egy 20 évvel ezelőtti, a Tiszavidéki Egyházterület által megjelentetett kiadványra, amelyben a közösségi órák (Social Meetings) kiemelkedően fontos szerepéről győződhettünk meg. A kis füzet Kovács-Bíró János testvér szerkesztésében jelent meg 2000-ben. Mindenkinek szeretettel ajánljuk alapos átgondolásra és megvalósításra!

A 10 nap alatt a felolvasások kapcsán megerősödtünk a Szentlélek Isten bennünk és általunk végzett munkájának megismerésében. Köszönjük Istennek, hogy ismét végigvezetett minket drága Lelke csodálatos munkálkodásának területein, hogy odaszánt közösségi imákban fordulhattunk Istenünk felé, hálával igényelhettük áldott ígéreteit!

Mindkét szombaton közösségi órákat tartottunk a gyülekezetünkben, az imaalkalom tapasztalatait osztottuk meg egymással, sokat imádkoztunk, és központban Isten dicsőítése állt. Ezeken a szombatokon nem szószéki prédikációk hangzottak el, hanem szolgálatra lelkesítő, bátorító bibliaszövegek, bizonyságtételi részletek. Testvéreink nagyon áldott alkalmaknak értékelték ezeket.

Hadd osszak meg néhány gondolatot még arról a szintén felemelő lehetőségről, amely által olyan testvérek is bekapcsolódhattak az imaalkalmakba, akik valamilyen oknál fogva nem tudtak eljutni az imaházakba. Minden este 8 órától Hegyes Géza testvér vezetésével az internet biztosított platformot a közös imákra, tapasztalatok megosztására.

Két egri testvérnő így szólt ezekről az alkalmakról: „Minden este legalább 10-en kapcsolódtak be Magyarország több megyéjéből, de Ausztriából, sőt még Amerikából is. Estéről estére már alig vártuk, hogy eljöjjön ez az idő, mert kíváncsiak voltunk az aznapi történésekre. Jó volt megtapasztalni az őszinte megnyilvánulásokat, véleményeket, azt, hogy kit hogyan vezetett a Szentlélek megtérésre. Áldásos volt, hogy imádkozhattunk egymásért, családtagjainkért, ismerőseinkért és betegeinkért. Külön örömöt jelentett, hogy láthattuk is egymást, megoszthattuk egymással lelki vívódásainkat. Nehéz szavakba foglalni azt az érzést, ami átjárt bennünket, amikor még ha így, az éteren keresztül is, de együtt lehettünk!”

„Engem az fogott meg, hogy lelkes testvérekkel lehetett beszélgetni és imádkozni. Aki csatlakozott, nem sajnálta az időt, az energiát, mert vágytunk egymást újra látni! Minőségi időt töltöttünk olyan testvérekkel, akik között voltak ismerősök is, de olyanok is, akikkel még azelőtt nem találkoztunk. Mégis összekötött minket az Isten lábánál való együtt gondolkodás és imádkozás vágya. Olyan jó lenne folytatni!”

 

Brucknerné Komáromi Tünde

Eger