Ajándék Istentől

Gyülekezetünk gyerekserege egy újabb ajándékkal gazdagodhatott, Döbrei Sámuel megszületésével. Néhány héttel ezelőtt, Bodnár János lelkésztestvér vezetésével kért áldást a Terézvárosi Gyülekezet Judit és Gábor gyermekére, a kis Sámuelre. Az igei gondolatokban felelevenítésre kerültek Sámuel próféta születésének körülményei, kiemelve édesanyja, Anna különleges fogadalmát, hitét és lemondását kis gyermekéről annak érdekében, hogy megtartsa Istennek tett ígéretét.

A fuvolaszolgálaton túl a rokonság közül ketten is mély gondolatokat ébresztő verssel készültek erre az alkalomra és a gyülekezet kórusszolgálatai is az áldáskérésről és háláról csendültek fel.

Bodnár testvér az imáját követően felemelt kézzel mondta el az ároni áldás jól ismert sorait a családnak: „Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged! Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad! Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet!” (4Móz 6:24–26).

Az ünnepélyes pillanatokat, lelkésztestvérünk igehirdetése zárta, mely mintegy folytatása volt a gyermekbemutatáson elkezdett gondolatoknak Sámuel próféta életéről.

Mint gyülekezet egésze, hálásak vagyunk az újabb kis csöppségért, akit szülei az Úr és a gyülekezet elé hoztak, és kívánjuk életükre vonatkozóan megvalósulni mindazt a sok szépet és jót, ami ezen a délelőttön elhangzott.

V. Zs.