Az Adventista Teológiai Főiskola pályázatot hirdet

Az Adventista Teológiai Főiskola pályázatot hirdet kommunikációs és könyvtárosi munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, heti 40 órás alkalmazotti munkakör.

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony.

A munkavégzés helye: Pécel, Ráday u. 12.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 1. Kommunikáció szóban és írásban, angol és magyar nyelven,
  1. a főiskola akkreditációja során történő közreműködés,
  2. hír- és tartalomszolgáltatás a kommunikációs csatornákon,
 2. könyvtárosi/könyvtáros asszisztensi feladatok:
  1. érkeztetés, állományba vétel,
  2. nyilvántartás,
  3. olvasói szolgálatatások.

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az intézmény Pénzügyi Szabályzójának (2019) rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • angol tárgyalóképes (C1) nyelvtudás szóban és írásban,
 • könyvtáros segéd/asszisztensi vagy teológusi végzettség,
 • Microsoft Office alkalmazások biztonságos kezelése.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • gyakorlat angol nyelvterületen,
 • gyakorlat a Corvina integrált könyvtári rendszer moduljában,
 • csapatmunkában való együttműködés képessége,
 • teológiai szaknyelv és szakkönyvek ismerete,
 • hetednapi adventista egyháztagság.

 

Alkalmazási feltétel: A munkakör betöltésének feltétele, hogy a jelentkező nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének kezdő időpontja: A munkakör 2019. november 1. napjától tölthető be a belépéshez szükséges iratok rendelkezésre állása esetén.

 

A jelentkezés benyújtásának módja: 

Elektronikusan a ttibor@adventista.hu és másolatban az atf.fotitkar@adventista.hu e-mail címre. Kérjük feltüntetni: „Pályázat”.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A jelentkezők értékelése után a kinevezésről a rektor javaslatára a főiskola fenntartója, a Hetednapi Adventista Egyház Igazgatótanácsa dönt.

A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak.

 

Egyéb lényeges információ: A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további elérhetőségeket és információt a www.atf.adventista.hu honlapon szerezhet.