Dr. Szigeti Jenő professzort Életmű díjjal tüntették ki

A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniója dr. Szigeti Jenő professzornak 50 éves szakmai munkássága elismeréseként Életmű díjat adományozott Budapesten, 2017. február 25-én, szombaton a Terézvárosi Gyülekezetben. 

Ócsai Tamás, a Magyar Unió elnöke szívélyesen köszöntötte a különleges istentisztelet díszvendégét, dr. Jan Paulsen testvért, a Generálkonferencia korábbi elnökét, aki igehirdetésében Ef 6:10–13 verse alapján kiemelte, mennyire fontos a lelki fegyverzet felöltése, a Szentírás naponkénti tanulmányozása, a teljes tagbevonás a misszióban, az összetartás és az egység Isten egyházában. „Ellen G. White szavait szeretném idézni: »Tartsatok össze! Tartsatok össze! Tartsatok össze!«” – hangsúlyozta Paulsen testvér. A fordítás szolgálatát Zarka Péter, a helyi gyülekezet lelkésze végezte.

Paulsen testvér a lelkészkarnak tartott előadásokat az ünnepélyt követő vasárnap.

Professzor Szigeti Jenő hatalmas publikációs listával rendelkezik, több mint száz könyvet írt, több ezer cikke jelent meg különböző tudományos folyóiratokban. Alapítója az Adventista Teológiai Főiskolának, nemzedékek tanultak tőle, a magyar lelkészkar nagy része a tanítványa volt. Több ezer előadást tartott hazánkban és a Magyarországgal szomszédos országokban (Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna), valamint a külhoni magyaroknak, még az Amerikai Egyesült Államokban is.

Szigeti Jenő (80 éves) jelenleg is tanít a péceli Adventista Teológiai Főiskolán, valamint a PAX Televízióban a szombatiskolai tanulmányokat hétről hétre egyórás műsorban mutatja be közel százezer néző előtt. Továbbá a Hatoscsatorna Televízió Vallás és Kultúra műsorában dr. Tokics Imre lelkész-főiskolai tanár állandó vendége Szigeti Jenő, ahol beszélgetős műsorban közismert, magas beosztású egyházi személyiségekkel folytatnak párbeszédet a hitről, a vallásról és a kultúráról.

Az Életmű díjat Csizmadia Róbert, a Magyar Unió titkára adta át, megköszönve Szigeti testvérnek az évtizedek óta tartó áldozatos és magas színvonalú munkáját: „a Hetednapi Adventista Egyház érdekében kifejtett lelkészi, oktatói és egyházvezetői tevékenységéért, ötvenéves szakmai munkásságának elismeréseként.”

Ezután dr. Paulsen testvér köszöntötte az ünnepelt professzort. „Gratulálok Szigeti Testvér! Mi éveken át együtt dolgoztunk, amikor a divízió elnöke voltam, te pedig tíz évig a Magyar Unió elnöke (1984–1994). Úgy ismertelek meg, mint akinek a tudásánál nagyobb a szerénysége. Isten áldása legyen veled életed további részében is!”

Szigeti Jenő meghatódottan köszönte meg a kitüntetést: „Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az egész életemet az Úr művében tölthettem el. Istennek dolgoztam érettetek és veletek, s ez nem érdem, hanem kiváltság.”

A különleges eseményen egy kisfilmen keresztül bemutatták Szigeti Jenő életútját. Elhangzottak zeneszámok, vers, énekduett és a Központi Gyülekezet kórusának szolgálata, az ötszáz főt befogadó imateremben.

„Dr. Szigeti Jenő szolgálatával hűségesen képviselte az egyház hitét és munkálta annak jó hírnevét és elismertségét. »Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam« (2Tim 4:7)” – olvashatjuk a kitüntetésen.

A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniója – melynek jelenleg 5270 tagja van és 118 gyülekezete – történelme során első alkalommal adományozott Életmű díjat, és ezt Szigeti Jenő professzor kapta meg.

Szigeti Jenő professzor Isten Hídembere – aki Hinni Tanít!

(TIT)