Dr. Szilvási József testvér állami kitüntetést kapott

Az Adventista Teológiai Főiskola rektorának kezdeményezésére 2023. augusztus 20. alkalmából Novák Katalin köztársasági elnök dr. Szilvási József professzor emeritus testvérnek több évtizedes, kiemelkedő egyházvezetői és tudományos munkája elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét adományozta.

A kitüntetést Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára adta át a Pesti Vigadóban tartott ünnepség keretében. Ünnepi beszédében többek között ezt mondta: „naggyá kétféleképpen válhat az ember: vagy Szent Istvánként, Széchenyiként, Petőfiként nagy tetteket visz véghez, vagy olyan kis tetteket, amelyek egy-egy közösségnek nagy jelentőségűek”. Szilvási testvérről elmondhatjuk, hogy miközben „naggyá” lett közöttünk, mindez Jézus szavainak komolyan vétele által válhatott valóra: „aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok” (Mt 20:26–27).

A kitüntetett munkatársunkat Ócsai Tamás unióelnök testvér a novemberi DET Hitéleti konferencián köszöntötte, és méltatta azt a szolgálatot, amelyet az Úr dicsőségére és a közösség építésére végzett.

Szilvási József 1951. június 18-án született Hajdúnánáson. Egyetemi oklevelét 1976-ban szerezte a Debreceni Református Teológiai Akadémián. További teológiai tanulmányokat folytatott ösztöndíjasként Franciaországban (Seminaire Adventista du Saleve) 1976–77-ben és Angliában (Newbold College) 1983–84-ben. Teológiai doktorátusát a Károli Gáspár Református Egyetemen szerezte 2008-ban. 2017-ben egyetemi tanári kinevezést kapott. 1974-től az egyház segédlelkésze, 1977-től felszentelt lelkész, 1981-től főiskolai oktató.

Dr. Szilvási József professzor emeritus, az utóbbi évtizedekben meghatározó szerepet töltött be mint egyházvezető és teológus a Hetednapi Adventista Egyház életében. 1994–1999 között a Magyar Unió elnöke, 2001–2009 között a ruandai Adventist University of Central Africa rektora és 2009–2019 között az Adventista Teológiai Főiskola rektora volt.

 

ATF