Egy megtámadott könyvről: Dr. Kay Kuzma: Az első 7 év

Dr. Kay Kuzma

Kicsoda dr. Kay Kuzma és mi okozott körülötte, könyve és az Advent Kiadó körül sajtóvihart országunkban?

Az elmúlt napokban nemcsak társadalmunkat, hanem a visszajelzések szerint testvéri közösségünket is megosztotta egy könyv: Az első 7 év. Mivel a könyv és a szerzője szinte ismeretlen, viszont ezekben a napokban jó volna tájékozottabbnak lenni a gyülekezetek részéről is, szeretném néhány sorban bemutatni.

Először is a szerzőről

Dr. Kay Kuzma és férje, dr. Jan Kuzma, nyugalmazott egyetemi tanárok. Mindketten hűséges és nagyon hasznos tagjai a Hetednapi Adventista Egyháznak. Dr. Kay Kuzma olyan ismert gyermekpszichológus és családterapeuta, hogy Amerika-szerte csak „Dr Kay”-nek szólítják, így a keresztnevén. Első doktorátusát a korai gyermekkori nevelésből, majd a többi doktori címét is hasonló tárgyakból szerezte. Amerika több egyetemén és főiskoláján tanított, így Loma Linda-i egyetemünkön is. Eddig 35 könyve jelent meg – többek között a Rewiew & Herald, Pacific Press ismert adventista kiadóknál. Több száz tanulmánya, cikke került kiadásra, és egész Amerikában ismert a mai napig, mint rádiós és televíziós előadó. Előadói körútjain nemzetközi hírnévre és elismertségre tett szert. Tevékenységének felsorolására több helyet most nem tudunk szánni, de remélem, hogy azok számára, akik az egyes sajtóorgánumok vad és igazságtalan támadásainak félig-meddig hitelt adva még abban is kételkedtek, hogy egyáltalán adventista-e, hitelesen sikerült őt bemutatni. Dr. Kay Kuzmát, mint nagyon kedves, mosolygó, türelmes, de állandóan dinamikus embernek ismerik. Európában is sok előadást tartott, mindegyiket nagy sikerrel.

A könyvről

„Az első 7 év” kiadására egy pszichológus testvérünk vállalkozott. A kötet 2013-ban jelent meg a VitaPlaza Kft-nél, magánkiadásban. Az Advent Kiadónak annyi köze van a kiadványhoz, hogy több tucatot átvettünk forgalmazásra, tekintettel a szerzőre és a könyv nemzetközi sikerére. Miről is szól? Bizonyos, hogy közel 700 oldalnyi tartalmával és 3000 Ft-os árával nem könnyű beszerezni minden családnak, ahová beköszönt a gyermekáldás, de nagyon hasznos lenne. Tudniillik nemcsak az alcíme hirdeti, hogy „Gyermeknevelés szilárd értékekkel és szeretetteljes gyengédséggel”, hanem a sok száz oldal is! Kétségtelenül jelennek meg jó gyermeknevelési szakkönyvek, kiváló szakemberektől, de nagy különbséget fedezhetünk fel Kay Kuzma nevelési mondanivalója és a nem istenfélő nevelési könyvek között. Kay ugyanis messze nem pusztán a földi siker, karrier, érvényesülés szempontjából, hanem az örökkévalóságra nevelés szempontjából mutat rá a sikeres nevelés titkára, a „szilárd értékek” elsajátítására. Hogy gyermekeink környezetükre áldást jelentő, ÖRÖK életre születettek és arra növekvőek legyenek. 52 fejezetből 51 és fél fejezetben beszél arról, hogyan sajátítsák el a szülők a helyes értékeknek gyermekeikbe táplálását – erőszak és testi fenyíték nélkül. Egy fejezetnek a felében (34. f. Mi a helyzet a veréssel? cím alatt) szól arról, hogyha elkerülhetetlen a testi fenyíték, akkor milyen fontos a szülők önmérséklete, és még a testi fenyítékben is hogyan nyilvánuljon meg a tapintat, a lehető legnagyobb gyengédség és annak elkerülése, hogy a gyermeket megalázó helyzetbe hozzuk. Családok, kultúrák léteznek, ahol a gyerekek testi fenyítése teljesen elfogadott és életük tartozéka. Egy nemzetközi elismertségnek örvendő szakembernél helytelen lenne, hogyha ezzel nem foglalkozna, és ne adna tanácsokat a szülőknek.

A könyv körül kialakult vihar

Amint arról sokan tájékozódtak, egy kabai fiatalasszony írt felháborodott véleményt a blogjában a könyvről, amelybe saját bevallása szerint csak „belelapozott” (nem tudhatjuk, hogy pontosan itt nyílott-e ki a könyve vagy más szándékok vezérelték). Felháborodott sorait olvasta a ’444’ „újságírója”, és elindította a támadást az Advent Kiadó ellen, szintén nem tudható, milyen szándék vezette. A különböző sajtóorgánumok láncreakciója valóban viharos volt. Telefonhívásában nem közölte a ’444’ újságírója, hogy a teljes könyvről kért véleményből kiragad majd néhány mondatot, melyeket kizárólag a gyermekverés helyesléseként írt aztán le, mint ahogyan azt sem mondta el, hogy mi a szándéka a kérdéssel. A teljes könyvről a fentiek ismeretében nem lehetett nem pozitívan szólni. Ha összefüggéséből kiragadjuk a kifogásolt fejezetet, akkor valóban egy furcsa képet is alkothatunk a veréssel nevelésről. Mindenféle gyermekveréstől, gyermekbántalmazástól mind az egyház és lelkészkara, mind az Advent Kiadó elhatárolja magát. Viszont a bibliai tanácsoktól nem határolódunk el. Mint ahogyan sajnáljuk azokat az embertársainkat is, akik nem sok fáradságot vettek arra, hogy megismerjék a könyvet, amiről véleményt alkottak. Miután kirajzolódott, mennyire fel lehet használni támadásokra a kiragadott fejezeteket, mondatokat, összemosni intézményeket, következményekkel nem törődve durva támadásokat intézni emberek és értékek ellen, csak a szánalom hangján szólhatunk róluk, imádkozva értük. Türelemmel elviseltük.

Tisztelettel és hálával köszönjük meg azoknak a testvéreinknek a telefonhívásait, sms- üzenetben, levélben elküldött bátorításait, akik mind az egyház vezetőit, mind az Advent Kiadót és személyzetét szeretetteljes együttérzésükről biztosították és imádkoztak értünk. Mindnyájan éreztük az Úrtól jövő erőt.

Egerváriné Kökényes Zsuzsa
kiadóvezető