Egy szép 55 éves évforduló

November 16-án egy rendhagyó, nagyon szép alkalomra került sor sátoraljaújhelyi gyülekezetünkben. Öt év telt már el az óta, hogy Lisovszki István és felsége Erzsike 50 éves házassági évfordulója alkalmából ünnepélyes, áldó istentiszteletünket megtartottuk. Néhányan megbeszéltük, hogy meglepetést okozunk, és ünnepélyesen megemlékezünk az 55. évfordulóról is. Miért? Mert sok minden történt az óta, és mert nemcsak egy házaspárnak, de egy gyülekezetnek is fontos az emlékezés. Ahogyan Gyülekezeti kézikönyvünk írja, egy férfi és egy nő egész életen át tartó házassága szimbolizálja Krisztus és az egyház örökkévaló szövetségi kapcsolatát. Ahogyan az úrvacsorában negyedévente emlékezünk meg erről a kapcsolatról, úgy a házasságban is lehet nem csak a „kerek” számokat figyelembe venni.

Ezalkalommal a gyülekezet színvonalas szolgálatai mellett dr. Kormos Erik Kálvin allegorikus példázatértelmezését felhasználva beszélt Isten népe szövetségi és a házassági-szövetségi kapcsolatáról. Az alapige 1Móz 45:1–9 volt, ahol József testvéreivel találkozik, és arról beszél, hogy „van még hátra 5 év a szűk esztendőből”, ami Izrael szövetségére is utal. A következő öt év után ugyanis már a 60 éves házassági évforduló fog következni, amelyet éppen olyan várakozással kell magunk előtt látni, mint a mi Urunk Jézus Krisztus visszajövetelét. Emberi szövetség és isteni szövetség hasonlósága, hogy az előttünk jövőkre várakozással és felkészüléssel tekintsünk. Ha a házasságunkat elhanyagoljuk, könnyen elveszíthetjük a másikat, és ha Krisztus visszajövetelére nem készülünk, a hitünket is elveszíthetjük. Egyik jól példázza a másikat.

Kívánjuk Isten áldását a Lisovszki házaspárra, és példájukon keresztül minden házasnak kívánjuk azt az áldást, amelyet csak az Istennel és egymással megkötött szövetség adhat!

 

S.D.G.