Ellen G. White nap az orosházi körzetben

Áldásos alkalomra gyűlhettünk össze 2024. március 2-án az Orosházi Gyülekezet imaházában. Körzeti napunk nagyszabású rendezvényére Restás László lelkipásztor öt gyülekezetének (Orosháza, Kondoros, Medgyesegyháza, Nagyszénás és Szarvas) tagjai, mintegy 130-an érkeztünk meg, és kedves testvérek csatlakoztak hozzánk még a Békési, a Makói és a Szegedi Gyülekezetből is.

AdventInfo 2024. március 30.

„Bízzatok az Úrban, a ti Istenetekben és megerősíttettek; bízzatok az ő prófétáiban és szerencsések lesztek!”  2Krónika 20:20

Áldásos alkalomra gyűlhettünk össze 2024. március 2-án az Orosházi Gyülekezet imaházában. Körzeti napunk nagyszabású rendezvényére Restás László lelkipásztor öt gyülekezetének (Orosháza, Kondoros, Medgyesegyháza, Nagyszénás és Szarvas) tagjai, mintegy 130-an érkeztünk meg, és kedves testvérek csatlakoztak hozzánk még a Békési, a Makói és a Szegedi Gyülekezetből is.

Az alkalom igen kivételes volt: Rory Mendez, a Transzeurópai Divízió E. G. White Szolgálatának vezetője, a newboldi White Kutatóközpont igazgatója, aki egyben a Newbold College tanára is, látogatott el hozzánk Zarkáné Teremy Krisztina, a magyarországi Ellen G. White Szolgálat koordinátora meghívására, aki ellátta a fordítás szolgálatát is. Velük érkezett Zarka Péter lelkipásztor, aki a bibliatanulmány átvételében nyújtott segítséget.

Két megerősítő igehirdetést hallhattunk a nap folyamán.

A délelőtti alkalom kezdetén Rory Mendez szólt a Newbold College programjairól, valamint a 2024. április 19–21. között tartandó Ellen G. White Szimpóziumról, majd ezt követte az igehirdetés.  

A délelőtti és a délutáni prédikáció szerves egységet alkotott. Mindkettő az alapige (2Krón 20:20) versére fókuszált: két dolog tesz „sikeressé”, azaz két dolog jelent áldást: ha az ember hisz Istenben, és ha hallgat a próféta szavára. Ahogy Rory Mendez fogalmazott: a legnagyobb áldás az, hogy van Istenünk, vele járhatunk, és van prófétánk, aki Isten akaratát „közvetíti” számunkra úgy a szolgálat, mint a család, a békesség, az egészségügy és számos más gyakorlati területen. 

Ahogy Jósafát királyt és népét megszabadította az Úr, mert hitt Istenben és hitt a prófétának, napjainkban bennünket is így szabadít meg Isten, alakuljanak bárhogyan is a körülményeink.

A délutáni alkalommal Rory Mendez E. G. White munkásságának bemutatásán keresztül a délelőtti igehirdetés üzenetét erősítette meg. Az emberiség történelme egy folyamat, aminek kezdő és végpontja az Éden, de közötte a bűnbe esett emberiség történései feszülnek. A bűn alá rekesztve nehéz az út, de az Úr segítségül folyamatosan gondoskodott prófétákról. Isten a végidők embere számára E. G. White prófétát küldte, hogy segítséget nyújtson nekünk a végső küzdelem során, erősítsen bennünket a nehézségekben, vigasztaljon a szenvedésekben és bátorítson minket a kihívásokban. Nagyon fontos az a szerepe is, hogy a figyelmünket a Bibliára irányítja. Rory Mendez kiemelte, hogy a történések, az emberiség történelme mögött végső soron mindig Isten áll, a prófétai kijelentés Istentől származó üzenet!

A délutáni igehirdetés felemelő szavai után lehetőség nyílt az elhangzottakkal kapcsolatban kérdések feltételére is, amelyek megválaszolása szintén nagyon tanulságos volt.

A mély igazságtartalmakat hordozó prédikációkat a körzet tagjaiból alakult kórus énekei, a körzet tagjai által előadott zeneszámok, zenei kíséretek, valamint a különböző körzetekből érkező testvérek áhítattal teljes szavalatai tették még áldásosabbá. Csodálatos érzés volt együtt lennünk: ennyi hasonlóan gondolkodó, tekintetét Jézusra emelő testvér közösségében! Éreztük, hogy az Úr közöttünk van, a Szentlélek egyesített bennünket, lelkünk összeért, tapasztalhattuk a közösség hatalmas erejét! 

Ez a szombat rendkívüli ajándék, kegyelem volt mindannyiunk számára! Lelkünk ünneplőbe öltözhetett, az Ige és a Prófétaság Lelkének szavai még jobban megvilágosodtak előttünk, hitünk erősödött, hatalmas segítséget kaptunk, hogy még tudatosabban készülhessünk Jézus második eljövetelére.

Schiller Aliz