Habilitált doktorrá avatták dr. Tokics Imre főiskolai tanárt és lelkészt

Ünnepélyes orgonazenére vonultak be a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsának tagjai és doktorjelöltjei az egyetem Dísztermébe 2019. november 28-án. Három PhD doktorjelölt tette le fogadalmát és két habilitált doktor kapott díszoklevelet, köztük dr. Tokics Imre, a Hetednapi Adventista Egyház felszentelt lelkésze és az Adventista Teológiai Főiskola Ószövetségi Tanszékének vezetője és Tudományos Tanácsának elnöke.

„A habilitációs dolgozat megvédése 2019. június 28-án megtörtént. A habilitáció magas szintű tudományos életpálya eredménye, a tanári kollégák között és a családom előtt, s az egyházam javára ez óriási előjog, hogy átvehettem a habilitációs oklevelet. Mindezért tehát egyedül Istené a dicsőség” – nyilatkozta dr. habil. Tokics Imre.

A Hittudományok tudományágban megvédett habilitációs értekezés témája: „A jajin (bor) hatása a bibliai kultúrákra és a Tanakh szövegére.” A 226 oldalt magában foglaló monográfia bemutatja többek között a bor mint szőlőital és a Biblia kapcsolatát, a szőlőkultúrát az ókori Izraelben, a bor kifejezés értelmezését a nagypróféták könyveiben.

„Ez nem egy út vége, egy életmű lezárása, hanem elkötelezettség arra, hogy a felavatott doktorok a tudományos pályán maradjanak” – hangsúlyozta prof. dr. Kustár Zoltán, az egyetem rektora.

Prof. dr. Fazakas Sándor a Doktori Tanács elnöke kiemelte: „A doktorképzés mind az egyetem, mind a doktorrá avatott személyek részére nagyon értékes. Hihetetlen érték születik egy ilyen tudományos munka után, s ezzel is kapcsolódunk a Tudomány Ünnepének mottójához: »Értékteremtő tudomány«.”

Az intézményben minden év novemberében, a Magyar Tudomány Ünnepének programsorozata alkalmával avatnak doktorokat.

Habilitált doktorrá avatták még dr. Pecsuk Ottó tanár urat, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusát, a Magyar Bibliatársulat főtitkárát is.

„A habilitáció, illetve a habilitálás a PhDtudományos fokozatot követő cím megszerzése. A habilitációs oklevél az egyetem által adományozható legmagasabb képesítést, a »venia legendi«-t azaz a szabad kurzushirdetési jogot jelenti… A felavatott habilitált doktor kimagasló szakmai teljesítménnyel és vezető oktatói alkalmassággal rendelkezik …  A habilitálás tehát azon folyamat, melynek során a doktori (PhD-)fokozattal rendelkező oktató egy habilitációs pályázati anyag benyújtását és elbírálását követően, a habilitációs bizottság … előtti két nyilvános előadás megtartásával – melyet idegen nyelven is prezentálnia kell – tanúságot ad oktatói rátermettségéről, szakmai és tudományos tevékenységéről, igazolja feddhetetlenségét, tudományos alkotó munkájának eredményeit és bizonyítja előadókészségét.”  (https://hu.wikipedia.org/wiki/Habilit%C3%A1ci%C3%B3)

A Hetednapi Adventista Egyház gyarapodott azzal, hogy Hittudományok tudományágban elsőként dr. Tokics Imre testvér szerezte meg ezt az egyetemi elismerést.

 

(SM)