Három évtized a kecskeméti misszió szolgálatában

Harminc év, 2000 előadás, több ezer hallgató, több mint ötven keresztség – röviden így lehetne összegezi az elmúlt harminc évet a kecskeméti misszióban. Az 1989. december 7-én indított Jézus élete és Sorskérdéseink sorozattal vette kezdetét a nyilvános előadások sorozata a városban. Nagy reményekkel indultunk el akkor a pár száz meghívóval, amire több mint 100 vendég érkezett az első alkalommal. Először hat estére terveztük, de a látogatók igényelték a folytatást, és mi a gyülekezettel könnyen teljesítettük ezt a kérést. Volt olyan időszak 1991-ben, hogy 500 vendég járt heti négy előadásra öt héten keresztül a Kezdj el élni! Sorozatra, és közben 40-en jelentkeztek keresztségre. Voltak egészségexpóink, dohányzásról leszoktató és stresszkezelő tanfolyamok, előadások. De a bibliai sorozatok voltak a leglátogatottabbak. 2011-től az első Bibliai Szabadegyetemre 108-an iratkoztak be, és az előadók többször elmondták, hogy öröm és kiváltság a zsúfolásig megtelt teremben ilyen érdeklődő tekintetű embereknek előadást tartani. A két év végén közel 60-an kaptak oklevelet.

A 2018-as, második Szabadegyetem sorozat is közel 90 vendéget vonzott, akik napjainkig hűségesen kitartanak.

A három évtized alatt több százan megismerkedtek a Kecskeméti Gyülekezettel, akik közül – hála az Úrnak – több mint ötvenen szövetséget kötöttek és megkeresztelkedtek!

30 évvel később, 2019. december 12-én ugyanott és ugyanabban a teremben 115-en gyűltünk össze, hogy egy emlékezetes alkalmon adjunk hálát az Úrnak a mögöttünk lévő időszakért.  Harminc év után ismét Szigeti Jenő lelkész testvér szólta az Igét, de tartalmas szolgálatokkal dicsőítették Istent testvéreink is. Bereczki Csaba a pánsípot szólaltatta meg, Simon István költeményt szavalt, Hegyes Hanna és Nelli zongoraszólóval, Hegyes Károly pedig énekszámmal dicsérte az Urat. Hoffer Zoltán mint úttörő visszaemlékezett a három évtizedre, a 2000 elhangzott előadásra, a jó néhány gyülekezeti kirándulásra és a 22 közös nyári táborra.

Külön megtisztelt bennünket lévai Jánosné Kecskemét megyei jogú város önkormányzati egyházügyi vezetője, aki a vendégek előtt kiemelte, hogy milyen nagy érték a város számára, hogy az Adventista Egyház előadói és előadásai nyitottak, és sok betérő embernek adnak választ kérdéseikre.

Külön köszönet két szponzornak, a Félegyházi Pékségnek, akik több mint öt éve termékeikkel segítik munkánkat és az Olymposnak, akik egészséges italokkal támogatták ezt az ünnepélyt!

Végtelenül hálásak vagyunk Istennek, hogy hétről hétre felhangozhat a kultúrházban az evangélium, és szeretnénk minden emberrel megismertetni a következő időszakban is a Menny valódi üzenetét!

 

Ui.: A Petőfi Népe megyei napilapban 2019. december 17-én féloldalas cikk jelent meg a sorozatunkról.

 

Hoffer Zoltán