Hazánkban járt a divízió cserkészigazgatója

Peter Bo Bohsen az ÉS Napokra időzítette magyarországi látogatását, amelynek célja a cserkészet népszerűsítése és a hazai adventista cserkészvezetőkkel való találkozás volt.

Az újonnan választott cserkészigazgató minden napra tartogatott nekünk érdekes programokat, amik új oldalait mutatták be annak, hogy hogyan is lehet még sokszínűbben bevonni a cserkészetbe a fiatalokat.

Az első alkalommal játékosan tanulhattuk meg, hogyan is néznek ki a különböző csomók, és milyen gyakorlati hasznuk van a hétköznapokban. A hétvége során lehetőségünk volt csoportokat alkotva katapultot építeni, ami igazi kihívás volt, tekintve, hogy egy pingpong labdát kellett kilőni és eljuttatni egy mécsesbe, kioltva annak lángját. Kreatívabbnál kreatívabb megoldások születtek, amik révén a résztvevők felejthetetlen élményekkel lettek gazdagabbak. „Ilyet még nem láttam, pedig már rengetegszer adtam ezt feladatul!” – mondta Peter az egyik utánozhatatlan bemutatót látva!

Vasárnap délelőtt Peter, Csizmadia Robi uniótitkár, ifjúsági koordinátor és mi, a Tábortűz Adventista Cserkészközösség vezetői egy cserkészies hangulatú beszélgetésen vettünk részt.

Peter kérésére először a hazai adventista cserkészmunka múltjáról és jelenéről, a három adventista cserkészcsapat működéséről adtunk tájékoztatást. Megosztottuk vele látásunkat is: legyen adventista cserkészcsapat minden megyében, országszerte összesen 1000 adventista cserkésszel.

Rákérdezett, milyen nehézségekkel küzdünk. Elmondtuk neki, hogy meglátásunk szerint a legfőbb probléma az, hogy nem elég széleskörű az ismertsége ennek a mozgalomnak, vagy ha tudnak is róla, nem eleget, és így sokszor félreismerik. Ennek gyökere elsősorban abban keresendő, hogy a kommunista diktatúra 40 éve alatt tiltott volt a vallásos gyermek- és ifjúsági munka. Ennek fényében, a cserkészet hiába a világegyházunk hivatalos ifjúsági szolgálata 1950 óta, az azt követő 4 évtizedben a testvérek idehaza csak a kommunista ifjúsági szervezeteket ismerhették, és az idősebbek között vannak, akik még ma is erre asszociálnak. Szintén ritkuló, de létező tévhit még a cserkészettel kapcsolatban, hogy katolikus szervezet, holott világszerte közel 3 millió adventista cserkész van, a további mintegy 50 milliónak pedig csak mintegy 20%-a katolikus. Istennek hála, ezek a tévhitek egyre inkább visszaszorulnak, és egyházunk újabb és újabb tagjai látják meg a cserkészetben rejlő missziós lehetőséget.

A Magyar Cserkészszövetségben is pusztán a gyakorló hívők hazai aránya tükröződik. Az alacsony számarányunk azonban semmilyen negatív befolyással nincs a hitünk cserkészként történő gyakorlására és továbbadására, mivel a cserkészet arra neveli a fiatalokat, hogy saját felekezetük tanítása szerint mélyüljenek el a hitben. Szombatünneplésünk kapcsán természetesen felmerülnek technikai nehézségek, amelyek abból adódnak, hogy a munkaszüneti napokat figyelembe véve nehéz a regionális és országos programokat úgy szervezni, hogy azok ne érintsék a szombatot. Legtöbbször azonban a cserkésztestvériséghez méltó, megoldást kereső hozzáállással és értékeink elismerésével találkozunk.

Peter azon kérdésére, hogy hogyan jelenítjük meg ezeket az értékeket a Szövetségen belül, elmondtuk, hogy a Tábortűz Adventista Cserkészközösség létrehozásával erre számos lehetőségünk adódott. Tanácskozási jogot nyertünk a Szövetség országos döntéshozó testületeiben, és részt veszünk a nevelési program fejlesztésében is. Az utóbbi keretében igyekszünk tovább erősíteni a próbarendszer már eddig is vallásos jellegét, és azt jobban az adott felekezet igényeire szabhatóvá tenni. Továbbá, a világszéles adventista cserkészet gazdag ötlettárából merítve új – a Biblia igazságait és a gyakorló keresztény élet más felekezetek számára kevésbé ismerős területeit elmélyítő – különpróbákat kidolgozni, meghonosítani. Ehhez kapcsolódik majd a Tábortűz jelvény egyenruhán történő rendszeresítése is, amelynek kettős célja van: egyfelől motiválni a fiatalokat a viselés feltételéül szabott teljesítmény elérésére, másfelől hirdetni a Szövetség többi tagja felé az adventista cserkészet létét és aktivitását.

Peter nagy érdeklődéssel hallgatta ezirányú terveinket, és kérte, hogy küldjük el neki a hatályos próbarendszer angol fordítását. Elmondta, hogy a divízió több országában hasonló a helyzet, ezért javasolta a megvalósítás során a szoros együttműködést, konzultációt.

Végezetül egy kedvcsináló vetítés keretében Peter meghívott minket a jövőre Norvégiában megrendezendő divíziós cserkészvezetői találkozóra és a 2019-es divíziós nagytáborba, Wales-be.

H. M.