Hitéleti és Közösségi Napok az ATF-en

2020. február 8-án és 9-én Hitéleti és Közösségi Napokat tartottunk. A rendezvény célja – melyet terveink szerint minden félév elején és végén tartunk –, hogy a különböző évfolyamokhoz és szakirányokhoz tartozó hallgatók időről időre együtt lehessenek, és az intézmény erősíthesse bennük az összetartozás érzését, továbbá lelki támaszt, segítséget biztosítson.

A délutáni órákban tartott konzultációk elsősorban azt a célt szolgálják, hogy a nappali és levelező hallgatók együtt tölthessenek néhány előadást, ami újszerű élményt adhat az egyébként kis létszámú csoportokban tanulóknak is.

A rendezvény távlati célja még, lehetőséget teremteni külsős személyek számára az intézmény és különösen a teológia tudományának megismerésére. Abban a reményben is tesszük ezt, hogy leendő hallgatóink érdeklődését felkeltsük a bibliai tudomány iránt.

Az esemény során együtt tartott istentiszteletek, éneklés, közös étkezések és egyéb játékos programok alkalmával mindnyájan együtt lehettünk az első ATF Hitéleti és Közösségi Napon, és egy mély lelki-közösségi élménnyel kezdhettük meg a 2019/2020-as tanév tavaszi félévét.

ATF