Isten szeretetének története

Rólunk írták…

Március 22-én Nagy Vilmos Isten szeretetének története Csittszentivánon című könyvét mutattuk be Berettyóújfaluban a Bihar Vármegye Galériában. Vendégeink voltak: a szerző és Farkas Attila adventista lelkész. 

Isten szeretetének  történeteAz Adventista Egyház a protestáns reformációig vezeti vissza történetét. Hivatalosan 1863-ban alakult meg különböző keresztény egyházak tagjaiból, akik hittek Jézus Krisztus második eljövetelében, erős vágy élt bennük, hogy megismerjék a bibliai próféciákat, és hitték, hogy a hét hetedik napja a szombat.

Nagy Vilmos könyvében bemutatja, honnan származik. Csittszentiván egy alig másfélezer embernek otthont adó kis falu Székelyföldön. Valamikor a protestantizmus is gyökeret vert itt, és amikor az adventüzenet a hírnökök útján ideérkezett, be- és elfogadásra talált sok ember lelkében.

Ír az első szombatot ünneplő gyülekezetről, akiknek tagjai történetüket, indulásuk körülményeinek emlékeit máig ápolják. Ez a kis kötet visszatekintés az elmúlt száz év legfontosabb eseményeire, miközben bevonja az olvasót, úgy, hogy az egykor élt hívő emberekkel együtt mosolygunk, és szinte látjuk napok alatt felépülő templomukat.

Kocsis Csaba

Forrás: BIHARI HÍRLAP, XXVI. évf.,
3. szám (2016. április)