Jubileumi istentisztelet a Farmosi Gyülekezet százéves évfordulója tiszteletére

Mintegy száz esztendővel ezelőtt, 1923-ban alakult meg Farmos községben egy kicsiny, adventista közösség, mely Urunknak hála, néhány esztendő leforgásán belül létszámában és a környezetére gyakorolt áldásos hatása tekintetében is jelentősnek mondható gyülekezetté nőtte ki magát. A jeles évforduló megünneplése céljából 2023. július 22-én, szombaton jubileumi istentiszteletet tartottunk. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Ócsai Tamás, a Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának elnöke, Horváth László a település polgármestere, valamint a helyi római katolikus plébános és az evangélikus lelkész is. Nagy örömöt jelentett számunkra, hogy e fontos alkalomra tekintettel eljött közénk gyülekezetünk néhány, egykor itt szolgálatot teljesítő, de ma már nyugalmazott lelkésze (Fekete István, Molnár András, Simon István), valamint számos testvérünk a Jászberényi és az Isaszegi Gyülekezetből, sőt a Keresztény Advent Közösség helyi csoportjának több tagja is velünk ünnepelt.

Számos szolgálatban bővelkedett e jeles nap, és hálásak voltunk Istennek, hogy régen látott, szeretett testvéreinkkel együtt énekelhettük a már rég ismert énekeinket. Mindenképpen meg kell említeni, hogy jubileumi istentiszteletünk ünnepélyességét tovább emelte az Isaszegi Gyülekezet kórusának és a Szász Barna lelkész testvérünk vezetésével résztvevő fúvósoknak a szolgálata. Hallhattunk több hegedű és fuvola szólót, valamint gyülekezetünk kórusa is szolgált.

Ünnepségünk Henter Barna, körzeti lelkipásztor köszöntésével vette kezdetét, melyet a presbiteri üdvözlés, majd a nyugalmazott lelkészek és a történelmi egyházak vendéglelkészei, végül pedig a község polgármesterének köszöntő szavai követtek. Szabó Ottó korábbi presbiter felemelő, hitmélyítő előadást tartott a gyülekezet történetéről. Megismerhettük, hogy milyen hatalmas áldásokban részesítette közösségünket Isten az elmúlt száz esztendő folyamán. Az igehirdetés szolgálatát Ócsai Tamás unióelnök látta el, aki a megjelent, mintegy száz testvér és vendég előtt szólta Isten üzenetét, kitérve néhány személyes emlékére is.

 A délelőtti alkalmat közös ebéd követte, majd délután pódiumbeszélgetésre került sor Ócsai Tamás, Tonhaizer Tibor és Henter Barna lelkipásztor testvérek részvételével, akik egyházunk és gyülekezetünk történelmének, valamint jövőképének kérdéseit feszegető témakörben tartottak érdekfeszítő diskurzust. Áldásos istentiszteletünket vers, kórus és zenekari szolgálatok zárták, az Advent Himnusz eléneklése pedig hitünk szerint minden adventhívő számára egy valóban lélekemelő fohászt, s nem utolsó sorban közös reménységet jelentett. Ugyanígy hisszük, hogy Istennek továbbra is terve van a farmosi adventista gyülekezettel, és hálatelt szívvel imádkozunk azért, hogy Ő küldjön közénk olyan fiatalokat, akik önzetlen buzgósággal fogják beteljesíteni a nagy elődök által megkezdett művet.

 

Tonhaizer Anikó