Keresztény-zsidó imaóra

2022. január 23-án került megszervezésre immár tizenegyedik alkalommal a keresztény egyházak és a MAZSIHISZ bevonásával a keresztény-zsidó imaóra Budapesten a terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Plébániatemplomban.

Az évről évre visszatérő imaalkalmon a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége vezetői mellett katolikus, református, evangélikus, ortodox, baptista, metodista, pünkösdi, unitáriánus és adventista egyház egy-egy vezetője vesz részt. A Hetednapi Adventista Egyházat Ócsai Tamás unióelnök képviselte.

Mégha a Hetednapi Adventista Egyház nem is tartozik a legnagyobb egyházak közé Magyarországon, és a Magyar Unió nem tagja az Ökumenikus Tanácsnak sem, mégis minden Keresztény-Zsidó Imaórára meghívást kapunk, melyet nagyra értékelünk. Ez a meghívás összhangban van az egyház múltjával, és elismerése annak a pozitív szerepnek, melyet a Második Világháború alatt betöltött, amikor zsidókat mentett.

Az imaóra helyszíne szokásos módon az a budapesti Avilai Nagy Szent Teréz Plébániatemplom, melynek egykori plébánosa a vészkorszak idején – szembeszállva a fasiszta karhatalom embereivel is – keresztlevelek ezreit állította ki zsidó testvéreinek, hogy így próbálja megmenteni az életüket.

Szintén a Terézvárosban élt és szolgált Michnay László, a Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának elnöke, aki ugyanebben az időben, saját és családja életét, valamint az egyház létét is kockáztatva bújtatott az unióközpont épületében üldözött zsidókat, életüket megmentve ezzel.

Ezen történelmi tények ismeretében ma különösen nagy szükség van arra, hogy hidakat építsünk, hiszen világszerte növekszik a zsidógyűlölet, antiszemitizmus.

Egyházunk jelenléte egy ilyen alkalmon messze túlmutat önmagán és kifejezi, az Adventisták testvérként és barátként tekintenek zsidó embertársaikra. Az egyház távolmaradása pedig azt az üzenetet közvetítené a világ felé: az adventisták nem vállalnak közösséget a holokausztot elszenvedő zsidó felebarátainkkal.

Mindezek értelmében egyházunk nemzetközi gyakorlata szerint és meggyőződéssel veszünk részt Magyarországon is ezeken az eseményeken, melyek bizonyságtevő alkalmak Jézus, a mi Megváltónk szeretetéről. Kiállunk a gyűlölettel és az antiszemitizmussal szemben szóban és tettekben azáltal is, hogy részt veszünk olyan egyházközi rendezvényeken, melyeken nyilvánosan kimutathatjuk a zsidóság iránti barátságunkat.


Kommunikációs Osztály