Keresztség Mezőgyánban

Keresztségi istentiszteletre gyűltünk össze a mezőgyáni adventista imaházban 2018. október 21-én, vasárnap délben. Szórványgyülekezetünkbe, mely a Geszti Gyülekezet része, közel ötvenen jöttek el. Testvérek, barátkozók és falubeliek.

Megtisztelt minket jelenlétével Kovács László mezőgyáni református lelkész is, aki először vett részt felnőtt alámerítéses keresztségen. Sánta Józsi bácsit, aki régóta jár a közösségünkbe Rácz Béla mezőgyáni presbiter testvérünk keresztelte meg. Rácz Csaba Geszti presbiter testvérünk vezette le az istentiszteletet és imádkozott a keresztelendőért. Isten Igéjét Farkas Attila helyi lelkész nyitotta meg, és bátorította a jelenlévőket és Jóska bácsit is a kitartó hívő életre. Keresztség után a felhívásra négyen térdeltek a keresztelő medence elé, hogy imádságban kérjük számukra az erőt az Úrtól, a teljes döntés meghozatalához.

Bőséges szeretetvendégség és beszélgetés zárta e szép és ünnepélyes istentiszteletet. Istenünk áldja és szentelje meg Sánta Józsi bácsi életét és szolgálatát, és a döntés előtt állók életét is az Ő nagy kegyelméből.

 

F. A.