Keresztség Miskolcon

Nagy öröme volt két gyülekezetnek is a 2016. december 10-i szombaton Miskolcon, a Füzes utcai imaházban. Három új testvérünk kötött szövetséget Krisztussal ezen a napon. Délelőtt egy külön istentisztelet keretében hallhattuk a keresztségre készülők vallástételét, amely nemcsak a hitelveink igennel kifejezett elfogadásából állt, hanem személyes, egyszerű és őszinte szavakkal fogalmazták meg küzdelmeik és megtérésük történetét.

Délután került sor a keresztségre. Igét hirdetett Dankó Ferenc, a Debrecen „B” Gyülekezet lelkésze, az alámerítést Bálint György lelkész végezte. Akik Krisztussal szövetséget kötöttek: Szabó Edina (Zsolt 37:4–5) és Nagy Dániel (Zsolt 32:8) mint a Miskolc „B” Gyülekezet új tagjai, valamint Szabó Józsefné (Zsolt 20:2,5) a Polgári Gyülekezetből. Az alkalom ünnepélyességét növelte a csodálatos szolgálatok sokasága melyeket fiatalok – az ország egészéből, sőt Erdélyből is – adtak át szeretettel.

A keresztség után Bálint György testvér azokhoz a jelenlevőkhöz szólt, aki még döntés előtt állnak. Kérte, hogy akik szeretnének majd szövetséget kötni Istennel, azok menjenek előre a szószékhez, hogy együtt imádkozzunk, hogy útjukon célba érjenek. Sokan fogadták el ezt a hívást és álltak együtt a szószék előtt, jórészt fiatalok. Igazán megindító volt az a sok kereső lélek, ahogyan ott, Isten és mindenki előtt lehajtott fejjel egyértelművé tették szándékukat. Hatalmas első lépéseket láttunk abban az imateremben. Hála legyen Istennek értük!

Biróné Vargyas Márta