Könyvbemutató a Theológiai Szemle szervezésében

Az idén másodszor került sor a Theológiai Szemle meghívása és szervezése alapján a vallási kiadók találkozójára. Ezen az eseményen van lehetőségük a kiadóknak bemutatni az évi „könyvtermésük”-ből egy kiadványt, amelyet kiválasztottak, és úgy ítélik meg, hogy az igényt tarthat szélesebb körű érdeklődésre. 2018-ban Szilvási József: Hetednapi adventista egyházközi kapcsolatok c. könyvét ismerhették meg az érdeklődő kiadóhivatalok igazgatói, szerkesztők és teológiai tanárok. A könyvet maga a szerző, prof. dr. Szilvási József mutatta be.

Az idei eseményre október 9-én került sor. Erre az alkalomra az Európa Bibliája c. kiadványt választotta az Advent Kiadó. A könyvet prof. dr. Tonhaizer Tibor mutatta be. Rajtunk kívül hat vallási kiadó ismertette egy-egy könyvét. Az idén lehetőségünk volt nemcsak meghallgatni az ajánló személy – általában teológiai tanárok, főszerkesztők mondják el a könyvről véleményüket, ajánlásukat – mondanivalóját a kiadványról, hanem a folyosón levő kiállításnál kézbe venni, és megvásárolni is lehetett. Több kitűnő könyv is napvilágot látott kiadótársainknál, amelyek közül is kiemelkedett az Unitárius Egyház négy és fél évszázados történelmét bemutató, lexikon-méretű kiadvány, amelynek még nem készült el minden darabja, de folyamatosan kerülnek ki a nyomdából a kötetek. Ugyancsak érdekes, két nyelven (magyar-angol) jelent meg a Magyarországi Evangéliumi Pünkösdi Egyház mintegy százéves történetét bemutató kötet, amelyet az egyházunk által is jól ismert, dr. Rozgonyi Botond teológiai tanár ismertetett.

Öröm számunkra, hogy a meghívással lehetőséget nyertünk arra, hogy részt vegyünk ezen az alkalmon, és megismerhessük sok vallási kiadó kiváló munkáit. Külön örömünkre szolgál, hogy az Európa Bibliája c. könyvből jelentős mennyiséget rendelt meg a Kálvin Kiadó.

 

E. Kökényes Zsuzsa
Advent Kiadó
ügyvezető igazgató