Kórházi felszerelés a beregszászi járási kórháznak

Rólunk írták…

Az ukrajnai, ezen belül a kárpátaljai egészségügyi intézmények sanyarú helyzetét hosszasan lehetne ecsetelni. Aki szorult már kórházi kezelésre, az tudja, hogy ha gyógyulni akar, akkor ahhoz a gyógyszerektől kezdve a fecskendőkön, infúzión keresztül a kötszerig mindent saját magának kell megvásárolnia a gyógyszertárakban. Nos, ezen az áldatlan állapoton próbált segíteni az ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány: az elmúlt héten a Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai Központjának közreműködésével egy kamionnyi segélyszállítmányt adtak át a Beregszászi Járási Kórháznak.

 

– Honnan érkezett ez a segélyszállítmány?

– Van Magyarországon egy Kárpátalja felé nagyon elkötelezett egészségügyi intézmény, a pásztói Margit Kórház – illetve annak kollektívája dr. Boczek Tibor főigazgató vezetésével –, amelyik szívügyének tekinti, hogy segítsen ott, ahol tud, azokon az embereken, intézményeken, akiknek/amelyeknek fontos az anyaországi testvérektől jött segítség, a gesztus – kezdi beszélgetésünket Zohán Tünde, az ADRA  Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány ügyvezető igazgatója. – Az ADRA Alapítvány a személyes találkozásokat szorgalmazza, mert így születhetnek hiteles kapcsolatrendszerek, amelyeken keresztül biztos lehet a felajánló, hogy az adománya oda jut, ahová szánták. Nos, a Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai Központjával, s személyesen Nagy Béla igazgató úrral sikerült ezt a hiteles kapcsolatot kialakítani, így indultunk el a pásztói Margit Kórház felajánlásával ide, Bereg-szászba. Nagyon örülök, hogy látom, tapasztalom: valóban olyan segítséget hoztunk, amire itt szükség van, amivel tudunk a napi gondokon enyhíteni.

– Mit tartalmaz ez a szállítmány?

– Ezúttal többek között 60 kórházi ágyat hoztunk matracokkal, nőgyógyásza-ti vizsgálószékeket, olyan gyógyászati segédeszközöket, amik az itteniek napi életvitelét javíthatják. A kórházfejlesztési program mellett az ADRA Alapítvány számára az is fontos, hogy kapcsolatot építsünk az anyaországi és a kárpátaljai emberek, gyerekek között. Hogy ne csak beszéljünk tervekről, lehetőségekről, de közösen gondolkodjunk és cselekedjünk egymásért. Mert igaz, hogy anyagi támogatásokat mi tudunk hozni, de mi is sokat kapunk. Az itteniek előttünk fáklyaként mutatják, mit jelent igazából magyarnak lenni.

– Az adomány eljuttatásában segítséget nyújtott Pánczél Károly, a magyar országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságának elnöke.

– Ezúttal inkább magánemberként vettem részt ennek a szállítmánynak az eljuttatásában – mondja Pánczél Károly. – Nagyra értékelem a pásztói kórház felajánlását, az ADRA Alapítvány és a Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai Központjának erőfeszítéseit, amelynek köszönhetően megérkezhetett a beregszászi járási kórházba az adomány. Az elmúlt évben a bizottságunk kihelyezett ülést tartott itt, Beregszászon, s akkor találkoztam a helyi közélet szereplőivel, de már korábbi látogatásaim alkalmából is betekintést nyerhettem az oktatás és az egészségügy helyzetébe. Az nyilvánvaló, hogy maga az ukrán állam van nehéz helyzetben ebben a polgárháborús időszakban. Nekünk minden lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy támogassuk az itt élőket, s nem csupán a magyarokat, de az itteni ruszinokat, ukránokat is. Ez erkölcsi kötelességünk. Látjuk: a kárpát-medencei magyarok közül legnehezebb helyzetben a kárpátaljaiak vannak. De örülök annak a szolidaritásnak, ami megmutatkozik az anyaország illetve a többi elszakított nemzetrész részéről.

Pánczél Károly a mostani szállítmányhoz hasonló támogatások mellett nagyra értékelte azt a segítségnyújtást, amely az anyaország felől érkezik Kárpátaljára, s ami az itteniek megmaradását, szülőföldön való boldogulását szolgálja. Hangsúlyozta: az oktatás, egészségügy, hitélet mellett a gazdaságot kell elsősorban erősíteni – ezt szolgálja a most meghirdetett gazdaságfejlesztési program –, mert ha a szülőföldön nem lehet megélni, akkor onnan elvándorolnak az emberek.

Mint megtudtuk, a Beregszászi Járási Kórház még a múlt évi influenzajárványkor kért segítséget a Kárpátaljai Református Egyháztól. A diakóniai központ azonnal továbbította a kérést Magyarországra. Nagy Béla, a Diakóniai Központ igazgatója hálát adott Istennek, hogy ezúttal is küldött segítő szándékú embereket, köszönetet mondott a felajánlóknak, a támogatóknak, a célba juttatóknak.

Az adományt, amelyet Males Ivan, a Beregszászi Járási Kórház igazgató főorvosa vett át, az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság teherautója szállította Beregszászba.

Marton Erzsébet

Forrás:
KÁRPÁT Info, 20. évf., 30. szám, 2016. július 28.