Kórustalálkozó és presbiterszentelés Orosházán

2016 nyarát egy megyei kórustalálkozóval kezdtük meg Orosházán. Az énekszótól hangos eseményen jelen volt a Tiszavidéki Egyházterület elnöke, Hegyes-Horváth Géza, aki úgy a délelőtti, mint a délutáni alkalmon hirdette az Igét. 

Medgyesi férfikarKülönleges és felemelő volt a szombat, amit közel 18 gyülekezetből érkező testvéreinkkel tölthettünk el. Mintegy 200 tag örvendeztette meg az orosháziakat – egy biztos, senki nem ment haza éhesen.

A délelőtti istentisztelet számos kórusszolgálattal indult, többek között a helyi gyülekezet kórusa, a Békés megyei összevont kórus, a medgyesegyházi kórus, illetve a medgyesi férfikar, a kondorosi kórus, a Békés megyei női kar, hegedűszóló és nem utolsósorban az orosházi gyerekek szolgálata hangzott el.

Hegyes-Horváth Géza testvérünk igehirdetésében egy történetrészlet (2Sám 15:19–22) tanulságait kerestük meg közösen. Ittai jelleme rajzolódott ki elénk, aki igaz ember volt, és nem hagyta el a süllyedő hajót. Isten ma is keresi szolgáit, és vajon talál-e olyan embereket, amilyen Ittai volt.

PresbiterszentelésA csodálatos szombatot a presbiterszentelés nemes pillanata tette még örömtelibbé. Két kedves testvérünket, Pörneki Attilát és Sárközi Gézát szenteltek fel gyülekezetünk presbitereivé. A testvéreinket a családjuk támogatta, és természetesen a gyülekezet is, mint egy nagy család vett részt az eseményen.

Köszönjük a vendégszeretetet és az örömteli pillanatokat; Isten gazdag áldását kívánjuk a továbbiakra!

O. K.