Lelkészképzés a Cseh–Szlovák Unióban magyar közreműködéssel

A Cseh–Szlovák Unió meghívására tartott képzést Kormos Erik testvérünk Milovyban, Csehországban az adventista írásmagyarázat és identitás kapcsolatáról május 27–31-ig.

A képzésre testévünk még 2016-ban kapott felkérést, két másik neves teológiai tanárral együtt: Richard M. Davidson (Andrews University, USA) a szentélytan néhány érdekes sajátosságáról tartott előadásokat, valamint Marcel Ladislav (Collonges, Franciaország) a tiszta és a tisztátalan teológiai jelentőségéről beszélt a mai társadalom és adventizmus vonatkozásában. Mindhárom téma az adventista identitással függött össze, annak modern teológiai kihívásait vizsgálta, valamint a lehetőségeket, hogy a jövőben milyen sajátságokra számíthatunk, mi adventisták.

A képzésen az unió három egyházterületének több mint 110 lelkésze vett részt a festőien szép Milovyban, a Cseh- és a történelmi Morvaország képzeletbeli határán. Az előadások angol, illetve francia nyelven hangzottak el.

 

-s -k