Lelkigondozói csoport az Adventista Teológiai Főiskolán

EGYÜTT KÖNNYEBB! lelkigondozói csoport indult a főiskolán 2023 őszétől. A csoportba azok jelentkezését vártuk, akik szerettek volna egy olyan közösséghez tartozni, ahol megismerhetik erőforrásaikat, és kötetlenebb formában megtanulhatnak kapcsolódni másokhoz, megtapasztalva a feltétel nélküli elfogadás gyógyító erejét.

AdventInfo 2024. április 30.

Együtt könnyebb! lelkigondozói csoport indult a főiskolán 2023 őszétől. A csoportba azok jelentkezését vártuk, akik szerettek volna egy olyan közösséghez tartozni, ahol megismerhetik erőforrásaikat, és kötetlenebb formában megtanulhatnak kapcsolódni másokhoz, megtapasztalva a feltétel nélküli elfogadás gyógyító erejét.

„Sokkal jobb azoknak, akik ketten vannak, mint annak, aki egymaga… Mert ha el is esnek, az egyik ember fölemeli a társát. De jaj, az egyedül lévőnek, mert ha elesik, nincs, aki fölemelje!” (Préd 4:9–10).

A lelkigondozói csoport célja, hogy segítséget nyújtson azoknak, akik elakadtak nehéz élethelyzetükben, vagy nehezen kapcsolódnak közösségekhez. Az Együtt könnyebb! lelkigondozói csoport Carl R. Rogers (1902–1987), a XX. század nagy hatású pszichológusának szemléletére épül. A kliensközpontú terápia „egy állandóan fejlődő létezési mód az emberekkel, amely elősegíti azok egészséges változását és növekedését. Központi feltevése az, hogy minden egyén önmagán belül olyan kimeríthetetlen erőforrásokkal rendelkezik, melyek révén megértheti önmagát, konstruktívan megváltoztathatja létezési módját és viselkedését, és ezek az erők legjobban bizonyos kvalitásokkal rendelkező kapcsolatban szabadulnak fel” (Szenes Andrea: IGEN Élmények és töprengések Carl Rogers személyközpontú pszichológiájáról).

Ez a kör lehetőség arra, hogy mások megküzdési módszereit megismerve, saját életünk megtörtségeire is másként tudjunk tekinteni. Megtanuljuk szeretni és elfogadni magunkat, így képesek legyünk másokhoz és Istenhez is közelebb kerülni.   

Csoportvezetők: Cserbik János teológus, lelkész; Tonhaizer Anikó mentálhigiénés lelkigondozó.

A részvétel ingyenes. A lelkigondozói csoport 2024 őszén ismét indul, érdeklődni az Adventista Teológiai Főiskola honlapján, a www.atf.hu oldalon lehet, vagy e-mailen, az atf@adventista.hu címen, továbbá a 06-28/547-295-ös telefonszámon.

Tonhaizer Anikó

Tanulmányi Hivatal, ATF