„Mindeddig megsegített minket az Úr” (1Sámuel 7:12)

25 éve alakult meg a Zalegerszegi Adventista Gyülekezet

„Az Úr az én örökségem, mondja az én lelkem, azért benne bízom. Jó az Úr azoknak, akik várják Őt, a léleknek, amely keresi Őt” (JerSir 3:24–25).

A fenti ige szavaival kezdtük meg ünnepélyes istentiszteletünket ez év november 12-én Zalaegerszegen. A körzet gyülekezetei együtt emlékeztek meg a zalaegerszegi közösség 25 évvel ezelőtti megalapításáról. Egyházunk odaadó missziós fáradozásának és Tony Campbell ausztrál lelkész evangelizációs sorozatainak eredménye a nagyszerű kezdet. Akik akkor részt vettek benne, azok ma is ragyogó arccal és könnyes szemekkel emlékeztek Isten kiáradó kegyelmére. Rendkívüli tapasztalatban volt részük a rendszerváltás után 1991/92-ben, amikor egy este három előadást kellett tartani napról napra az érdeklődők nagy száma miatt. Tony a mostani alkalomra küldött egy videóüzenetet, amelyben elmondja, hogy számára is élete meghatározó tapasztalata volt az, ami itt történt. Abban a két évben mintegy 13-an keresztelkedtek meg, és megalakult a gyülekezet a városban.

Testvéreink egy kedves, sok tanulságot felszínre hozó formáját választották a megemlékezésnek, amikor úgy döntöttek, hogy hosszabb időt szánnak mindenre. Fél éve már, hogy szombatonként felelevenítették egy-egy év történéseit, és közben a korábban itt szolgált testvérek mind ellátogattak hozzánk.

Az ünnepi alkalmon jelen voltak a területi vezetők: Ősz-Farkas Ernő, Bihari Csaba és a hat éven át ez év nyárig itt szolgáló lelkész, Kis István is, családjával együtt. A körzet mindhárom gyülekezetének kórusa és egy újonnan alakult ifjúsági zenekar szolgálataikkal tették szebbé az alkalmat. Az elhangzott igehirdetések tanítottak az emlékezés pozitív értékére és buzdítottak arra, hogy éljünk és szolgáljunk ma is az első szeretet hitével és tapasztalatával. Megbecsülése ez azok tapasztalatának, akik részesei voltak mindennek és egyben bátorítása azoknak, akik ma közösségünk tagjai. Örültünk a felhívásnak, hogy a hálás, dicsőítő lelkület teheti áldottá, vonzóvá és eredményessé közösségünket. Megértettük, hogy a problémák helyett a tapasztalatokra és a szabadító Istenre nézve éljük hitéletünket.

Körzetünk egy felemelő, igei és lelki, testvéri szeretetben gazdag szombattal emlékezhetett az elmúlt évtizedekre. A Zalaegerszegi Gyülekezet pedig mindezeken túl jobban elköteleződött egymás és az Úr felé, törekedve arra, hogy mindnyájunk életében beteljesedjen az Ige szava: „Boldog az a szolga, akit az ő Ura, mikor hazajő, munkában talál” (Lk 12:43).

Frend László