Nők a Reformációban

„A férfi erőssége az asszony hitében van.” (Lorántffy Zsuzsanna)

 

A reformáció 500 éves jubileuma alkalmából a Női Szolgálatok Osztálya reformációs emléktúrát szervezett 2017. szeptember 30-án és október 1-jén Sátoraljaújhelyen, Göncön és Vizsolyban.

Drs. Kormos Erik, a Sátoraljaújhelyi Gyülekezet lelkésze adott átfogó betekintést a reformáció időszakába, az istentiszteleten.

Szőllősyné Nagy Annamária és Csalami Renáta testvérnők a híres Katharina von Bora (Luther Márton felesége) és Lorántffy Zsuzsanna élettörténetén keresztül mutatták be a reformáció jelentőségét, kiemelve a nők szerepét a misszióban. Mivel a reformáció terjedésének meghatározó férfi alakjai mellett fontos szerepet kaptak a feleségek. A fejedelem- és polgárasszonyok, a reformáció odaadó, hűséges és kitartó terjesztőiként éltek. Bőkezű támogatásukkal segítették a megújulást. A reformáció ügyét felemelve, példás módon fogtak össze a kor neves asszonyai, hogy javaikat, befolyásukat, adottságaikat felhasználva Isten Szava terjedjen Magyarországon is. Így nemes tetteikkel példaként állnak az utókor asszonyai előtt. Méltók arra, hogy emlékezzünk rájuk!

A Sátoraljaújhelyi Gyülekezettől, megköszönve vendégszeretetüket, jelképes ajándékkal búcsúztunk el.

A Női Szolgálatok Osztályának munkacsoportja készített egy figyelemre méltó kártyát (lásd a képen): „Nők a reformációban” felirattal, melyben a betűk egy-egy jellemtulajdonságot emelnek ki a testvérnők számára, hiterősítésként.

Szombat délután meglátogattuk a Károli Gáspár Múzeumot és Biblia Kiállítást Göncön, ahol helytörténeti ismeretekkel gazdagodtunk. Tárlatvezetőnktől hallhattunk a Biblia fordításának körülményeiről, a kor embereinek élettörténetéről.

Ezen a helyen megtekintettük a korabeli asszonyok keze munkáját, akik úrvacsorai terítőket hímeztek, mellyel méltóbbá tették az úrvacsora szentségét.

Megnéztük Károlyi Gáspár szobrát és Szenczi Molnár Albert síremlékét.

A Huszita-Ház, Tájház meglátogatása felidézte a kor lakosságának mindennapi életét, szokásait, iparát és vallásosságát.

Vasárnap Vizsolyban jártunk, az első magyar nyelven megszületett Biblia nyomában.

Láthattuk, és hallhattuk, Isten hogyan gondoskodott arról, hogy a Biblia magyar nyelven, az akkori ember kezébe kerüljön, a nagy Magyarország egész területén.

Megismerkedtünk az egykori nyomdatechnikával, kipróbáltuk a nyomtatást, amely bizony akkor elég nagy fizikai munkát kívánt.

Láttuk a szigorúan őrzött eredeti Bibliát, az ősi templom falai között.

Az emléktúra célja az volt, hogy lássuk, mit tettek a reformáció idején a nők, hogyan szolgáltak férjeik mellett, miként tudtak hűséges segítőtársaikká válni ebben a különleges időszakban. A résztvevőknek új ismeretek sokaságát nyújtotta a program, a reformkorabeli nők élettörténete által. Továbbá nagyobb küldetés- és hivatástudatot, erősebb hitet Istenben, aki őrizte hithű gyermekeit az üldözések alatt. Ugyanakkor közösségi élményt jelentett számunkra, valamint pihenést és kikapcsolódást, hiszen szeretnénk az osztály munkáját ismertebbé tenni. Gyönyörű napsütéses, meleg őszi időben kirándultunk, ami a természet, a környék szépségét és a reformációs túrát emlékezetessé tette.

Hálásak vagyunk Istennek, hogy megvalósult a reformációs emlékhelyek felkeresése, amely örömtelinek és hasznosnak bizonyult!

 

Az Unió Női Szolgálatok Osztályának Munkacsoportja