Országos adventista cserkészvezetői találkozó

Hangyaboly 2016

Ezúttal Budakalászon gyűltek össze az adventista cserkészcsapatokban szolgáló vezetők, hogy cserkésztestvéri körben, együtt ünnepeljék a szombatot, majd beszámoljanak egymásnak az elmúlt egy évben végzett munkájukról, és egyeztessék terveiket a jövőre nézve.

Szombat reggel imaórával kezdtünk. A bevezető imát ének és lelkiismeret-vizsgálat követte. Miután szembesítettük magunkat azzal, hogy milyen területeken nem sikerült megtartanunk a cserkésztörvényt, kértük Isten bocsánatát és segítségét. Ezután kiscsoportokban megosztottuk egymással nehézségeinket és örömeinket. Az előbbiekért könyörögtünk, az utóbbiakért hálát adtunk. Az imaórát közös énekkel zártuk.

A délelőtt további részére egy rövid túrát terveztünk a közeli hegyekbe, hogy testközelből csodálhassuk Isten teremtését, de az eső eltántorított bennünket, és inkább Bekő Zoli cserkésztestvérünk saját fejlesztésű, profin kidolgozott társasjátékát választottuk. A kerettörténet az apostolok korába vitt minket. Az egyes csapatoknak a szentírásismeretük jutalmául kapott dénárokkal kellett finanszírozniuk korántsem veszélytelen missziós útjaikat, és elterjeszteniük az evangéliumot „a föld végső határáig”.

A késői ebédet követő áhítat során a kiosztott igéket párosítottuk azok lehetséges, életünkre vonatkozó, irányt mutató magyarázataival, és beszélgettünk róluk.

Miután az áhítat végén bezártuk a szombatot, kezdetét vette a munka. Először Kassai Csaba, a budapesti központú Huenergardt János Frigyes (HJF) cserkészcsapat parancsnoka, majd a nagykanizsai központú Négylevelű Fa (NLF) cserkészcsapat vezetősége ismertette az elmúlt év tevékenységeit. A HJF frekventált helyzete miatt pl. rendszeresen szolgál az unió és a DET központi rendezvényein: a Margit-szigeti „Gyere, ahogy vagy!” napon és a hitmélyítő konferencián, valamint az „A” gyülekezet meghívására az ottani gyerekek körében kezd munkába, támogatva ezzel az ott indult Tesz-vesz gyülekezeti programot. Az NLF a középiskolás és egyetemista korosztályba tartozó, elsősorban nem adventista hátterű fiatalok és a szüleik körében kifejtett kreatív missziós tevékenységével tűnik ki, továbbá elindítottak egy kiscserkész őrsöt, amely szombat délutánonként vonzza a kicsiket és szüleiket a gyülekezet korábbi lelkészlakásából kialakított Cserkészlakba.

A pizzavacsora után a X. (pesti) Kerületi Nagytábor tapasztalatait értékeltük ki, ahol idén nyáron a HJF és az NLF táborozott együtt 1300 nem adventista cserkésszel, ahogy arról az AdventInfo szeptemberi számában már beszámoltunk. Kassai Csaba altáborparancsnoki minőségében megköszönte mindenkinek a fantasztikus, segítőkész munkáját.

Ezután Matlák Timi, a TET területén működő Michnay László (ML) cserkészcsapat parancsnoka számolt be a bózsvai fürkésztáborral közös programjukon szerzett tapasztalatokról.

A takarodóig fennmaradt időben a HJF és az NLF vezetői egyeztettek a jövő évi közös táborukról Mena János táborparancsnok vezetésével. Az ML jövőre előreláthatólag a IX. (észak-alföldi) cserkészkerület nagytáborában vesz részt.

Vasárnap a reggeli után Hegyi Marci a Tábortűz szeptemberben megválasztott elnökeként adott áttekintést a Magyar Cserkészszövetségen belül idén létrehozott adventista lelki közösség felépítéséről, jelentőségéről és a jövő évre tervezett tevékenységéről. (Erről az AdventInfo novemberi számában olvashattak bővebben a testvérek.) Ennek kapcsán megvitattuk a Szövetség döntéshozó fórumain való esetleges szombati részvétel lehetőségét (mint szolgálat), létjogosultságát, veszélyeit, alternatíváit.

Ezt az ML csapatbeszámolója követte. Matlák Timi és Rácz Béla ismertette ennek a tagságával több megyét lefedő csapatnak az életét kísérő szervezési nehézségeket, és az ennek ellenére elért sikereiket, a működő és alakuló őrsöket, a tavaszi csapathétvégét és a nyári tábort. Az ML jövőre ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. Ennek kapcsán tervezik megírni a csapat történetét, a pünkösdi hosszú hétvégére pedig összehívni mindazokat, akik ennek valaha is részesei voltak.

Várnagy András, az NLF parancsnoka és a Tábortűz Bizottságának vezetője a mindhárom csapatot érintő rövid és középtávú tervekről vezetett beszélgetést. Szó volt a jövő évi találkozók időpontjairól, a Tábortűz szervezésében tervezett cserkész szombatokról, a 2018-ban Magyarországon rendezett közép-európai nagytáboron és a 2019-ben Wales-ben és Csehországban rendezett divíziós nagytáborokon való részvételi szándékunkról.

Végezetül Tóth Eszter, Stee a Fiatalok Jézusért Konferencia egyik cserkész szervezőjeként ismertette az FJK szombat délutánján egy cserkész szekció tartásának lehetőségét, gyűjtött hozzá ötleteket és a lebonyolításához jelentkezőket.

Ezután már csak a találkozót szervező Stee-t és Várnagy Annát dicsérő lencseleves elfogyasztása és a helyszínül szolgáló budakalászi cserkészház eredeti állapotba történő visszaállítása maradt hátra, és véget ért az idei Hangyaboly. Indult mindenki haza, folytatni – köszönésünkhöz híven – a jó munkát – Jézusért.

H. M.