Presbiterszentelés Fehérgyarmaton

A Fehérgyarmati Gyülekezet a közelmúltban hozott döntést a presbiteri szolgálat betöltésére. Az ünnepélyes felszentelő istentiszteletre október második szombatján került sor.

A jelenleg 26 tagú közösség választása Hegyes Csaba testvérre esett, aki eddig gyülekezetvezetőként vállalt aktív szolgálatot a gyülekezetben. Jó szervezőkészsége, igehirdetői szolgálata teszi alkalmas vezetővé testvérünket. Munkáját fémjelzi, hogy gyülekezetünk immár sokadik alkalommal, évenként szervez segélykoncertet. Ezek az alkalmak félmilliós, milliós nagyságrendű bevételt eredményeznek, amelyet rászoruló családok megsegítésére, támogatására invesztálunk. Mindez a jó Istent dicsőíti, hiszen Hegyes Csaba testvér a Teremtőtől kapott vezetői képességét, kapcsolatteremtő készségét hasznosítja a gyülekezet és Isten műve építése érdekében.

Felszentelésére október 13-án egyházterületi elnöki látogatás keretében került sor. Hegyes-Horváth Géza egyházterületi elnök testvér prédikációjában Ef 1:10 alapján a Krisztus és az egyház közti kapcsolatról beszélt, illetve említést tett azokról a hasonlatokról, amelyeken keresztül mint Isten követe, megjelenik a világ előtt. Hangsúlyozta többek között, hogy az egyház hadsereg, amelynek a tagjai állandó harcban kell álljanak. Azonban nagyon fontos, hogy ne egymással harcoljanak, hanem felvéve az „Isten minden fegyverét” hatékonyan küzdjenek „a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak” (Ef 6:12).

Az igehirdetés után került sor testvérünk kézrátétellel való felszentelésére. Emlékezve ez alkalmat kísérő szolgálatokra is, e sorokon keresztül is kívánunk Hegyes Csaba presbiter testvérnek Istentől sok áldást, valamint bölcsességet, hogy az Úrtól rábízott nyájat bölcsen, szeretettel irányítsa.

 

Várhelyi Zoltán