Szolgálat és küldetés

Osztályok

A Hetednapi Adventista Egyház osztályok és szolgálatok munkáján keresztül segíti a gyülekezetek, gyülekezeti tagok hitéletét és küldetését.

[av_one_half first]

[av_textblock size=” font_color=” color=’#edae44′]
A Hetednapi Adventista Egyház osztályok és szolgálatok munkáján keresztül segíti a gyülekezetek, gyülekezeti tagok hitéletét és küldetését.
[/av_textblock]

[av_toggle_container initial=’1′ mode=’toggle’ sort=”]
[av_toggle title=’Adventista Misszió’ tags=”]
Az egyház létének célja a misszió. Az osztály munkája segít összefogni az egyház területén lévő missziós kezdeményezéseket, igyekszik forrásokat keresni a gyülekezetek számára, hogy az egyház által képviselt bibliai tanítások és a közösség minden ember számára elérhető legyen. Munkája során támogatja a holisztikus megközelítést, miszerint az ember a teljes egészében szorul Isten kegyelmére és megmentő szeretetére.

Tudjon meg többet róla…
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Adventista-Zsidó Barátság’ tags=”]
Az Adventista Zsidó Barátság keretében keressük azokat a közös gyökereket, amelyek a zsidósággal keresztényként összekötnek bennünket. Kifejezzük barátságunkat és segítjük az egymás jobb és mélyebb megértését, elfogadását a munkatársak szolgálatán keresztül.

Tudjon meg többet róla…
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Családi Szolgálatok Osztálya’ tags=”]
Családi Szolgálatok OsztályaA Családi Szolgálatok Osztálya a kapcsolatokat szolgálja: férj és feleség, szülő és gyermek. A kapcsolatok dinamizmusát tekinti mintsem az egyének szükségleteit. Feladatának tekinti a házasság előtti tanácsadást, felkészítést, a házasságok megerősítését, a szülők nevelését és a családok evangélizálását.

Tudjon meg többet róla…
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Egészségügyi Szolgálatok Osztálya’ tags=”]
Egészségügyi Szolgálatok OsztályaA Hetednapi Adventista Egyház sajátos, Biblián alapuló tanítása a mértékletesség. Az osztály segíti a tagoknak az egyház mértékelességi elvei szerinti egészséges életet, ugyanakkor eszközöket biztosít arra, hogy ezeket az elveket mások javára és áldására felhasználjuk azáltal, hogy megosztjuk azokat. Segít a szenvedélyektől mentes teljes élet megőrzésében, azok legyőzésében.

Tudjon meg többet róla…
[/av_toggle]
[av_toggle title=’E.G. White Szolgálatok’ tags=”]
E.G. White nagy szeretet töltött be a Hetednapi Adventista Egyház kialakulásában. Szolgálata ráirányítja figyelmünket a Szentírás üzenetére, és segít annak megértésében. Könyvei és írásai rendkívüli segítséget nyújtanak a mai napig. A szolgálat segítséget nyújt, hogy E.G. White írásai elérhetők legyenek magyar nyelven, minden korosztályt bátorít a tanulmányozásukra.

Tudjon meg többet róla…
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Gyermekszolgálatok Osztálya’ tags=”]
A Gyermekszolgálatok Osztálya a gyermekek hitben való növekedését tartja szem előtt születésüktől tizennégy éves korukig. Az osztály segítséget nyújt abban, hogy egy szeretetteljes és szolgálatra kész kapcsolatot ápoljanak Jézussal és a Hetednapi Adventista Egyházzal a családi kötelékek megerősítésével. Programokat, képzéseket készít elő, képzi a gyülekezetekben szolgáló gyermekiskolai vezetőket és tanítókat, hogy hatékonyabban tudják szolgálni a gyermekek szükségleteit.

Tudjon meg többet róla… (link)
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Ifjúsági Osztály’ tags=”]
Ifjúsági OsztályAz Ifjúsági Osztály segíti a fiatalok szolgálatát gyülekezetekben, programokat biztosít a fiatalok Istennel való kapcsolatuk erősítése érdekében, képzést és lehetőséget biztosít az egyház küldetésében való részvételre.

Tudjon meg többet róla…
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Kiadói Szolgálatok Osztálya’ tags=”]
AK_logo_cmyk
A Hetednapi Adventista Egyház magyarországi kiadója az Advent Kiadó, amely könyvekkel, folyóiratokkal, prospektusokkal igyekszik az egyháztagok lelki szükségleteit kielégíteni. A kiadó munkatársai jelen vannak a kiadványokkal a nagyobb egyházi rendezvényeken, közösségi alkalmakon, vásárokon, ahol a bibliai témák iránt érdeklődők is megvásárolhatják azokat. Az osztály feladata a könyvek terjesztésének megszervezése önkéntesek bevonásával.

Tudjon meg többet róla…
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Kommunikációs Osztály’ tags=”]
A Hetednapi Adventista Egyház Kommunikációs Osztályának küldetése, hogy a “reménység hídjait” építse ki. Szolgálata során mind a belső, mind a külső kommunikációját segíti az egyháznak, számos eszköz segítségével. Az egyház hivatalos weblapjának, közösségi média megjelenésének, hírszolgálatának, és egyéb folyóiratainak szerkesztését végzi, melyek segítségével az egyházról alkotott pozitív kép kialakulását támogatja.

Tudjon meg többet róla…
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Lelkészegyesület’ tags=”]
A Lelkészegyesület a lelkipásztorok és lelkészcsaládok szolgálatát végzi, segédanyagokkal látja el a lelkipásztorokat, figyeli szolgálati előmenetelüket, felelős a lelkipásztorok valamint a gyülekezetekben szolgáló presbiterek továbbképzéséért.

Tudjon meg többet róla…
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Lelkészházastársak Osztálya’ tags=”]
Nincs még egy olyan csoport a Hetednapi Adventista Egyház világszéles szervezetén belül, amely több önkéntes szolgálatot végezne, mint a lelkészházastársak. Az osztály elsődleges és legfontosabb munkája, hogy mentorként és példaadással segítse azok munkáját, akikkel lelkipásztor házastársukkal együtt dolgoznak.

Tudjon meg többet róla…
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Nevelési Osztály’ tags=”]
A Nevelési Osztály felelős a Hetednapi Adventista Egyház fenntartásában működő oktatási intézmények felügyeletéért és minőségbiztosításáért. Az adventista oktatási rendszer világszerte 7.883 oktatási intézményben (óvodáktól az egyetemekig), 89.482 tanár szolgálatával, 1.758.737 diák nevelését biztosítja 115 országban. Magyarországon jelenleg egy óvoda, egy általános iskola és egy főiskola végez szervezett oktatási tevékenységet.

Tudjon meg többet róla…
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Női Szolgálatok Osztálya’ tags=”]
Női Szolgálatok OsztályaA Női Szolgálatok Osztálya a nők lelki, érzelmi, fizikai és szociális szükségleteit szolgálja az egyházban. Arra bátorítja a nőket, hogy fejlesszék képességeiket és aktívan vegyenek részt az egyház szolgálatában. Támogatást nyújt a bántalmazott nőknek, és fórumot a nőket érintő kérdések megvitatására az egyházon belül.

Tudjon meg többet róla…
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Reménység Evangélizációs Központ (REK)’ tags=”]
Reménység Evangélizációs Központ (REK)A Reménység Evangélizációs Központ (REK) az egyház missziós szolgálata, amely a modern média segítségével osztja meg hitünket a környezetünkben élő emberekkel. Televíziós és rádiós műsorok gyártásával, egyházi rendezvényeken való kép- és hangfelvételekkel, a rendezvények technikai kiszolgálásával járul hozzá az egyház küldetésének teljesítéséhez.

A Biblia Levelező Iskola (BLI) hagyományos és online levelezés segítségével lehetőséget nyújt a Biblia és az egyház tanításainak elmélyültebb tanulmányozására bárki számára.

Tudjon meg többet róla…
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Sáfársági Osztály’ tags=”]
Sáfársági OsztályA Sáfársági Osztály képzést biztosít az egyház tagjai számára, hogy megértsék és személyes életükben alkalmazzák a Biblia tanítását az Isten ajándékaival való helyes gazdálkodásáról. Az egyház tanítása szerint az idő, az egészség, a kapcsolatok, a személyes képességek és az anyagi lehetőségek Isten ajándékai, amelyekkel Isten dicsőségére és embertársaink javára kell élnünk.

Tudjon meg többet róla…
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Személyes Missziószolgálatok Osztálya’ tags=”]
A Személyes Missziószolgálatok Osztálya képzésekkel és segédanyagokkal támogatja a gyülekezeti tagok személyes elköteleződését, hogy aktívan vegyenek részt az egyház küldetésének teljesítésében.

Tudjon meg többet róla…
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Szombatiskolai Szolgálatok Osztály’ tags=”]
Szombatiskolai Szolgálatok OsztályA Szombatiskolai Szolgálatok Osztálya az egyház tagjainak és az érdeklődők számára bibliai képzést nyújt korra való tekintet nélkül azáltal, hogy egy nemzetközi tanulmánysorozatot (Bibliatanulmányok) biztosít és azok közösségben való tanulmányozását segíti. Az osztály képzéseket és segédanyagokat állít elő a gyülekezetek szolgálatának támogatására.

Tudjon meg többet róla…
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Vallásszabadsági Osztály’ tags=”]
A Vallásszabadsági Osztály támogatja a szabad hit- és vallásgyakorlás megvalósulását elvi és gyakorlati módon. Segítséget nyújt azok számára, akik bármilyen módon diszkriminációt szenvednek hitük és vallási meggyőződésük miatt. Az érdekképviselet céljából korrekt kapcsolatokra törekszik a hatóságokkal, a kormányzat képviselőivel, támogatva a bibliai elvek szerinti állami törvények meghozatalát.

Tudjon meg többet róla…
[/av_toggle]
[/av_toggle_container]

[/av_one_half][av_one_half]
[av_textblock size=” font_color=” color=’#edae44′]
A Hetednapi Adventista Egyház intézményei az egyház és az egész társadalom szolgálatát végzik munkájukon keresztül:
[/av_textblock]

[av_toggle_container initial=’1′ mode=’toggle’ sort=”]
[av_toggle title=’ADRA (Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány)’ tags=”]
ADRAAz Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány (Adventist Development and Relief Agency) az egyház humanitárius szervezete, közösségek, egyének jólétének, életminőségének javításával, fejlesztéssel és segélyezéssel foglalkozik, anyagi, technikai segítségnyújtás keretein belül hazánkban és határainkon túl. Az ADRA számos fejlődő ország számára fejlesztési támogatást nyújt.

Tudjon meg többet róla…
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Adventista Teológiai Főiskola (ATF)’ tags=”]
ATFAz ATF jelmondata: “Lélekkel és tudománnyal Krisztus szolgálatában!” Az államilag akkreditált felsőoktatási intézmény az egyház szolgálatára készülő fiatalok képzésén túl nyitott bárki számára, aki szeretne tudományos alapossággal elmélyülni a Biblia világában, és megérteni a keresztény tanításokat.

Tudjon meg többet róla…
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Adventista Diakóniai és Humán Szolgáltató Központ (ADHSZK)’ tags=”]
A szolgáltató központ munkájával összefogja az egyház szociális, gyermekvédelmi, közoktatási, mentális egészséget szolgáló intézményeit. Ezek az intézmények igyekeznek megvalósítani az egyház filozófiáját a magas szintű, elkötelezett szolgálatról, munkájukon keresztül segítve a rászorulók és ellátottak életét, hitre és vallási meggyőződésre való tekintet nélkül.

Tudjon meg többet róla…
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Konferenciai Központok’ tags=”]
Az egyház jelenleg két konferenciai központ működtetésével támogatja az egyháztagok és a környezet szolgálatát, ahol konferenciák, képzések, táborok szervezésével tudja segíteni az egyháztagok felkészülését a szolgáló életre: a “magyar tenger” partján, Balatonlellén az Advent Konferenciai Központban, a zempléni hegyekben megbújó Bózsván pedig az Életpont Táborban.

Tudjon meg többet róla…
[/av_toggle]
[/av_toggle_container]
[/av_one_half]