Bejegyzés

Névadóval és épületavatóval egybekötött Hitéleti konferencia Balatonlellén

Ünnepélyes évadnyitó a Konferenciai Központban

Különleges ünnepi alkalommal vette kezdetét a 2019-es nyári üdülési szezon Balatonlellén, egyházunk Konferenciai Központjában június 15-én, amikor névadóval és épületavatóval egybekötött Hitéleti konferenciára és évadnyitó istentiszteletre gyűltek össze a körzet gyülekezeteiből, valamint szép számban érkeztek testvérek az ország különböző településeiről is, köztük nem kevés fiatal, hiszen a délután regionális ifjúsági programmal folytatódott.

A Hitéleti konferencia mottója – a Dunamelléki Egyházterület kérésére –, a már jól ismert „Szolgálatra jelentkezem!” jelmondat volt. Ezért a délelőtt első igehirdetésének bevezető gondolataiban Ócsai Tamás unióelnök testvér emlékeztetett Lelle közel 70 éves történelmére, melynek során a szolgálat kiemelt, gyakorlati szerepet játszott. Sokan részesültek itt lelkesítő tanításban, kihívásokban és feladatokban egyaránt. Majd Mt 9:35–38 verseinek üzenetét és tanulságait elemezve a missziómunkáról beszélt, amelynek végzésére Isten hív el, és Ő az, aki alkalmassá is tesz a szolgálatra. A reformáció és az adventmozgalom történelmének kiemelkedő személyiségei, valamint a Szentírásból vett példák is mind azt igazolják, hogy Istennek emberekre van szüksége – úgy fiatalokra, mint idősebbekre. A kérdés csak az, hogy látjuk-e Isten szemével a mezőket, melyeken sok az aratnivaló, és készek vagyunk-e az Ő eszközeivé lenni.

A délelőtt második igehirdetésében dr. Ősz-Farkas Ernő, a Dunamelléki Egyházterület elnöke Jézus „messenger” üzeneteit közvetítette Jn 5:4–18 versei alapján, hogy Jézus szolgálata nyomán a mi életünkben is megmozduljon a víz, és végre gyógyultan szolgálatra jelentkezzünk a Mesternél. Ezzel a tapasztalattal felvértezve, az Ő eszközeiként munkálkodhatunk mindazokért, akik – egykor hozzánk hasonlóan – most úgy érzik, hogy nincsen emberük.

Ének-zenei szolgálatokkal a Nágocsi Gyülekezet kórusa és az ifjúsági énekegyüttes dicsőítette az Urat.

Az új épület ünnepélyes felavatása előtt dr. Zolyomi Renáta uniókincstárnok ismertette az épület képes bemutatóval illusztrált krónikáját, amely még valamikor 1948 augusztusában kelt életre, egy dunamelléki ifjúsági táborozás kapcsán.

Az új épület megtervezésében és kivitelezésében tevékenykedő vállalkozók és szakemberek munkáját Ócsai Tamás vette számba és mondott nekik köszönetet, akik emlékül egy-egy könyvet kaptak ajándékba.

Ezt követően az ünneplő gyülekezet kivonult az imateremből az új épület elé, ahol az Unióbizottság döntése értelmében elnevezett új, valamint a régi főépület névadóinak életútját dr. Szigeti Jenő testvér ismertette, aki 70 évvel ezelőtt maga is aktívan részt vett az üdülő felépítésében.

A főépület a Lenk-villa elnevezést kapta Lenk Lajos testvér után, akiről Szigeti testvér így szólt visszaemlékezésében: „…a vasakaratú, a jó cél, az egyház – vagy ahogyan akkoriban mondtuk –, a mű érdekei mellett öszvér-makacssággal kitartani tudó Lenk Lajos. (…) Rendkívüli módon tudott embereket mozgósítani. Ennek a bizonyítéka a Balatonlellei Advent Üdülő, amit szinte a semmiből varázsolt elő. Az ifjúság rajongva szerette, neki köszönhetjük, hogy a kommunizmus nehéz évei alatt hűségesek maradtunk Istenhez és az egyházhoz.”

Az újonnan felépített szállásépület pedig Halász István testvér után a Halász-villa nevet kapta. Róla így emlékezett meg Szigeti testvér: „Pityu olyan ember volt, aki a sugárzó jókedv lelki ajándékát kapta. Az Advent Üdülő, vagyis az Összeadta-lak létrehozásakor kezdettől ő volt Lenk Lajos »szárnysegédje«. Élete AZ ÜGY – Isten ügye volt. Innen senki, semmivel sem tudta eltávolítani. (…) Lenk Lajos titkáraként a Magyar Unió Ifjúsági Osztályán a zenei munkát irányította. Tanított, kottával, zenei anyaggal látta el a gyülekezeteket. Először Balatonlellén, az épülő üdülőben volt munkája mellett mindenes. Ha kellett, piacra rohant hajnalonként kenyérért, friss zöldségért az üdülő kétkerekű kocsiját, a kordét tolva, vagy a fiatalok játékát szervezte, vagy látástól vakulásig kottát másolt. De ha kellett, az üdülőt társadalmi munkában építő kőművesek mellé is beállt segédmunkásnak. (…) Kiváló lelkipásztor volt. Mindenki szerette. Jézustól megkapta a népek tengerének lecsendesítéséhez szükséges lelki ajándékot. Szolgálata nyomán sokszor a legreménytelenebbül veszekedők is megbékültek. Ő nem könyvből tanulta a lelki gondozástant, hanem ismerte a szeretet mosolygós pedagógiáját. (…) Nyugdíjazása után is szolgált. Halála napján, 2001. május 21-én délelőtt is dolgozott. Utolsó, el nem mondott prédikációvázlatában áll ez a mondat: »Istenünk, a Te szereteted felénk nem múló, hanem változatlan és örök.« Ezentúl emléküket egy-egy épület őrzi. Túlélő vén embereknek, nehezen öregedni tudó kamaszoknak az a feladatunk, hogy továbbadjuk azt a lelkes tenni akarást, ami akkor élt bennünk, mert a híres zeneszerző, Gustav Mahler szerint »a hagyomány a tűz megőrzése, nem a hamu imádása«. Adjon Isten ennek a kis közösségnek sok ilyen tűztől, a Lélek tüzétől indított, fáradhatatlan embert, hogy az ügy, amire odaszántuk magunkat, célba érjen!”

Az épület falán elhelyezett felirat és névtábla leleplezése után a nemzeti színű szalag átvágásával testvéreink felavatták az új épületet, majd egy közös imával és az Advent himnusz eléneklésével zárult a délelőtti, ünnepélyes istentisztelet.

Adja a Mindenható, hogy nemzedékről nemzedékre valóban tovább tudjuk adni és képesek legyünk tovább építeni is azt a nemes örökséget, amelyet odaszentelt életű, Isten művéért és népéért állhatatos lelkesedéssel szolgáló elődeink ránk hagytak, az Ő nevének dicsőségére!

KiVi

Királylányok és királyfiak kerestetnek!

Országos Szünidei Bibliatábor Balatonlelle – 2017

„Dóri néni, jövőre legyen kéthetes a tábor, az egy hét az olyan rövid!” „Dóri néni, ez a legklasszabb tábor, amiben részt vettem!” Az ilyen és ehhez hasonló mondatok azok, amelyek könnyeket csalnak nekünk, tanítóknak a szemünkbe, és megerősítenek bennünket: érdemes volt ennyi energiát, át nem aludt órát, fáradságot belefektetni a táborba.

Az idén július 3–9. terjedő időszakban a balatonlellei üdülőt kineveztük Susán várának, ahol a mintegy 115 királylányt és királyfit Eszter királyné és a nagy hatalmú Ahasvérus király várta (Gyulai Ági és Béla), aki egy hasonlat segítségével (a hasában vírus van – tehát Ahasvérus) megtanította a gyerekeknek a saját nevét. Természetesen nem hiányozhatott Hámán sem (Mihalec Gábor), akinek a naponkénti ármánykodását a gyerekek is figyelemmel kísérhették. A jó hangulatú Eszter királyné történetét bemutató jelentek után, a délelőtt folyamán a gyerekek 4 csoportba osztottan dolgozták fel a történet tanulságait.

Természetesen nem maradhattak el a gyerekek által kedvelt programok sem: kirándulás Rádpusztára, ahol, mint a korabeli lovagok lovagolhattak, lőhettek íjjal és nem csak a fiúk! Kitartáspróba és erőnlét címén elgyalogoltunk a Márton fagyizóba fagyizni, péntek este pedig hajóról csodáltuk meg a naplementét. A tábor fénypontja a szombati purim ünnep volt. A gyerekek egész héten, a délutáni kreatív foglalkozásokon már előre készültek erre: koronát készítettek, jelmezt szabtak, varrtak maguknak. Szombaton izgatott királylányok és királyfiak töltötték meg az imatermet, és a szokásoknak megfelelően Hámán nevét hallva hangos „Fújj!”, Eszter nevét hallva pedig „Éljen!” kiáltással fejezték ki lelkesedésüket. Jókedvüket vidám, hangos éneklésük is jelezte, Eszter királyné hölgyei pedig (a tanítók) cukorkadobálással fokozták a jó kedvet. (Kedves Szülők! Azért még tudtak ebédelni a gyerekek…) Kiderült az is, hogy miért kellett mindenkinek koronát készítenie: mert mi mindannyian Isten, a király gyermekei vagyunk, tehát királylányok és királyfiak vagyunk. Úgy gondolom, hogy ezt az ünnepélyes istentiszteletet az ebédre szépen feldíszített asztalok, az apró finomságok méltó módon zárták le.

A programok sora ezzel még koránt sem zárult le, hiszen minden délutánra szerveztünk valamilyen vetélkedőt, élőtársast, vízi akadályversenyeket, este pedig Sam és Dave király történeteit (akikről csak az utolsó napon derült ki, hogy Dávid és Salamon) hallgatták nyitott szemmel a gyerekek.

Ezúton is szeretném megköszönni tanító társaimnak (Bozó Erika, Gyulai Béla, Gyulai Ági, dr. Mihalec Gábor, Ráczné Kárpáti Márta, Rajki Ildikó, Vidó Csilla, Jánosiné Vidó Nikoletta), hogy nap, mint nap fáradtságot félretéve, felkészülten, szeretettel foglalkoztak a gyerekekkel!

„És jövőre mi lesz?” – kérdezik sokszor a gyerekek. Jelentem, jövőre Jack S(z)penót kapitány fog várni benneteket kalóztársaival együtt, akik lelkesen kutatnak a „Nagy kincs” után. Szeretettel várunk minden 6–14 éves gyermeket!

 

A krónikás: Dóri néni

 

Szünidei Bibliatábor 2016.

Az országos Szünidei Bibliatábornak több évtizedes hagyománya van Magyarországon. Nálunk a gyermekeknek két és fél hónapos nyári szünetük van, és ezen nyári hónapok egyikében kerül megrendezésre a tábor Balatonlellén, a Balaton partján, a 6–14 éves gyermekeknek.

Az idén június végén, július elején nyitottuk meg táborunk kapuit. Ez évben a bibliai történeteket indián keretbe helyeztük el. Délelőttönként a tanítók bemutattak egy jelenetet, amelyből az „indiánok” és természetesen a gyerekek megtanulhattak egy-egy fontos bibliai üzenetet. A hét vezérfonala a következő volt: Jézus meghalt érted a kereszten, fogadd el az érted hozott áldozatát!

A jelenetet követően életkorok szerinti csoportokra oszlottunk, és megbeszéltük a látottakat, hallottakat, majd játékokkal, kézműves tevékenységekkel igyekeztünk elmélyíteni azokat.

Délután a fürdésé, a játéké volt a főszerep. Készítettünk íjakat, volt indián erőpróba, és nyomkeresésben is bemutatta tudományát a résztvevő 100 gyermek. Élő társassal, kirándulással, fagyizással, hajókázással tettük feledhetetlenné ezt az egy hetet a gyermekek számára.

A szombati nap különlegessége az volt, hogy az istentiszteletet teljes egészében a gyermekek tartották. Énekeltek, verset mondtak, különböző hangszereken játszottak, és ők is prédikáltak. Ennek az előzménye az volt, hogy a hét folyamán az önkéntes prédikátor jelölteknek foglalkozást tartottunk, hogyan írjanak és mondjanak el egy prédikációt.

Mihalec Dóra
osztályvezető