Bejegyzés

Keresztség Bucsán

Keresztségi istentiszteletet tartottunk Bucsán a faluházban 2019. június 2-án, vasárnap. Koczka Sándor testvérünk keresztelkedett meg és lett a Bucsai Gyülekezet tagja.

Közel százhúszan gyűltünk össze a szép verőfényes napon, hogy tanúi legyünk Sándor szövetségkötésének. Farkas Attila, a gyülekezet lelkésze hirdette az Igét és végezte a bemerítés szolgálatát. Simon Csaba lelkész vezette a fogadalomtételt és mondott felajánló imát. Sztán János nyugdíjas lelkész pedig útravalóigékkel tanácsolta új testvérünket.

A Kondorosi Gyülekezet énekkarának szolgálatai tették emelkedetté az istentiszteletet, valamint a sok ének és versszolgálat, melyet a testvérek mondtak, énekeltek szívből, hálásan az Úrnak. Koczka testvér saját szavaival mondott bizonyságtétele és kedves éneke, amit vele együtt énekeltünk, sokáig a szívünkben marad.

Bőséges és egyedi szeretetvendégségben volt részünk, amit a testvérek szintén sokáig emlegetni fognak.

Istenünk áldja meg új testvérünk életét, egyházunkban való aktív szolgálatát és szívében az áldott reménységet, melyet istenfélő szüleitől kapott áldott és szent örökségül. Egyedül Istené a dicsőség!

 

FA

Imaházavatás Bucsán

A Bucsai Gyülekezet történelme legnagyobb ünnepélyére készült 2018. május 26-án. Adományból és egyházunk támogatásával meg tudtuk venni az első önálló imaházunktól 200 méterre lévő családi házat imaháznak. A gondos testvéri kezek összefogtak, és gyönyörű imaházzá alakították az amúgy is rendezett családi házat és udvarát.

Az ünnepélyes felszentelő istentiszteletre 136-an gyűltünk össze a körzet gyülekezeteiből és távolabbi helyekről. Isten Igéjét Hegyes-Horváth Géza egyházterületi elnök testvér hirdette, és a Józsai Gyülekezet kórusa szolgált énekekkel és testvérek egyéni szolgálatokkal. Az istentiszteleten ünnepi beszédet mondott Kláricz János, Bucsa község polgármestere és Faluházi Sándor, a helyi református egyházközség gondnoka.

Az istentiszteletet követően bőséges szeretetvendégséggel várta a gyülekezet a vendégeket a helyi általános iskola ebédlőjébe. Délután az istentiszteleten Szőllősi Árpád egyházterületi kincstárnok testvér hirdette az Igét, majd az itt szolgált lelkipásztorok emlékeztek vissza a régi szép bucsai időkre. Istenünk áldja és szentelje meg ne csak az imaházat, hanem az itt élő testvérek életét is, hogy bizonyságtevő életük által fennmaradjon és szaporodjon ez a gyülekezet, Isten neve dicsőségére!

 

F. A.