Bejegyzés

Jótékonysági hangverseny a Terézvárosi Gyülekezetben

A nyáron betegség miatt elmaradt zenei tábor záró hangversenyét a debreceni jótékonysági alkalom után 2023. január 28-án Budapesten is meg tudtuk szervezni szintén jótékony céllal. A kedvezményezett Orosz Adél, 3 éves kislány volt, akit másfél éves korában szörnyű baleset ért. Az életmentő műtétet követően azonban csodával határos módon a kislány elkezdett fejlődni. Az orvosok 1% esélyt adtak neki.

A hangversenyen egyházunk zenei táborának Soli Deo Kórusa és Fúvósegyüttese szolgált. Isten Igéjét Fenyvesi Péter Pál, egyházunk főtitkára nyitotta meg. Valamint elmondta tapasztalatát a kislány édesanyja is, mely nagyon megható volt.

A hangverseny végén több, mint 1 000 000 Ft-tal tudtuk támogatni Adélka további gyógyulását, fejlődését. Kívánjuk, hogy az egész család a későbbiekben is tapasztalja meg az Úr gyógyító szeretetét!

 

Pörneki Attila
zenei osztályvezető

Egyházzenei hangverseny

2021. szeptember 25-én a Terézvárosi Gyülekezetben szolgált a Soli Deo Gloria Egyházzenei tábor énekkara és kamaraegyüttese, valamint fúvósegyüttese.

A tábor tagjai közül többen már a szombat délelőttöt is gyülekezetünkben töltötték, így lehetőség nyílt arra, hogy a Terézvárosi kórussal együtt dicsőítsék Istent szolgálatukkal. A délelőtti kórusszolgálatokat Pörneki Attila, egyházunk Zenei Osztályának vezetője nyitotta meg igei gondolataival, és néhány szóban mesélt a tábor múltjáról és jelenéről. Az összevont kórus szolgálatait Viktor Zsuzsa, Tajti Enikő, Pörneki Attila és Kormos Gábor vezényelte.

Mindezt megelőzte egy egyedi és különleges kórus szolgálata: a magyarországi Kínai Misszió énekkarának énekét hallhattuk felcsendülni, akik már több ízben örvendeztették meg szolgálatukkal a gyülekezetünk közösségét.

Pörneki Attila a 96. zsoltár szavait idézte a délelőtti zenei áhítat előtt, és elmondta, hogy e zsoltár szavai jegyében zajlott le a 2021-es nyári zenei tábor: „Énekeljetek új éneket az ÚRnak, énekelj az ÚRnak, te egész föld! Énekeljetek az ÚRnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását mindennap! Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek! Mert nagy az ÚR, méltó, hogy dicsérjék…” (Zsolt 96:1–5).

A felemelő kórusszolgálatokat követően gyülekezetünk lelkésze, dr. Szabó János tartotta az istentiszteletet, melyben a tékozló fiú példázata került újabb és mélyebb megvilágításba az elhangzott gondolatok kapcsán.

Délután 5 órakor kezdődött az Egyházzenei hangverseny. A kórusműveket és a zenekart Juhász Zsuzsa, Lázárné Nagy Andrea, Pörneki Attila és Sitkeiné Magyar Tünde vezényelte.

A felhangzó művek között, Márk evangéliuma 8. fejezetéből választott egy részt Fenyvesi Péter Pál uniótitkár, és megosztotta velünk gondolatait az említett igei szakaszról.

Tartalmas és felüdítő szombatnapot zárhattunk.

Jó volt együtt lenni az ország különböző pontjairól érkező testvéreinkkel.

Köszönettel tartozunk ezért a szép napért Istenünknek, valamint a szervezőknek, a szolgálattevőknek és a helyi gyülekezetben szolgáló testvéreinknek egyaránt, hisz az örömteli zenei élményen túl friss lelki és szellemi tartalommal gazdagodva térhettünk haza otthonainkba.

A teljes hangverseny meghallgatható a Terézvárosi Gyülekezet YouTube-csatornájan (https://youtu.be/Ti44CrJHo10).

 V. Zs.

Hangverseny Szerencsen

Adventi jótékony célú hangversenyre gyűltünk össze 2018. november 30-án 17 órai kezdettel Szerencsen a Rákóczi Vár Színháztermében. A hangverseny fővédnöke, Nyiri Tibor úr, Szerencs város polgármestere volt, kedvezményezettje pedig a Szerencs Város Önkormányzata által fenntartott Idősek Otthona. A cél az Otthon tárgyi feltételeinek javítása. Ünnepi köszöntőjében polgármester úr méltatta az Adventista Egyház ének-zenei kultúráját, mely tapasztalata szerint fölötte áll a többi egyháznak.

Az advent jegyében ünnepi gondolatokkal szolgált Várhelyi Zoltán lelkész testvérünk Lukács evangéliuma 2:12 verse alapján. A hangversenyen felléptek a Szabolcsi Adventista Vegyes Kar, az Adventi Rézfúvós Kamaraegyüttes, és költemény szolgálatokat is hallhattunk.  A kórus és a zenekar bemutatásában közreműködtek Bálint György és Molnár Miklós lelkész testvérek. A műsor tartalmi felépítése az első adventen át vezetett a második adventig. Csodálatos zenei és kórusműveken keresztül szólt Isten üzenete a ma emberéhez. Vendégeink véleményei alapján elmondhatjuk, hogy feltöltődve, emelkedett hangulatban tértek haza otthonaikba. Nagy öröm volt számomra, hogy testvéreink, közelebbről és távolabbról egyaránt elkísérték szolgáló hozzátartozóikat. A rendezvényen és azt követően 175 000 Ft gyűlt össze.

Az ünnepséget a sátoraljaújhelyi és szerencsi testvérek által készített süteményes vendégséggel zártuk, mely jó alkalmat adott további beszélgetésekre.

Kívánságom, hogy a jó Isten adjon még sok lehetőséget, hogy szolgálhassunk nagy neve dicsőségére, embertársaink örömére és áldására!

 

Akácosiné Nagy Ágnes
Szerencsi Gyülekezet

Minősítő hangverseny hittel, elkötelezettséggel és küldetéstudattal

Jeles nap volt október 6. az Új Advent Kórustársaság (ÚJAK) életében, de nem az állami ünnep miatt. Kétéves kórusunk eddigi műsorainak legszebb darabjait válogattuk össze, és lelkesen készültünk már hónapok óta, hogy ezen az estén szakmai tekintélyek előtt is előadhassuk őket. Minősítő hangversenyünk célja azonban több volt egy minősítés megszerzésénél, és emlékezetes zenei élmény nyújtásánál. Szerettük volna az üzenetünket, Istenbe vetett hitünket és reménységünket is átadni olyanoknak, akikkel más apropóból nem feltétlenül találkoztunk volna.

A szakmai zsűri tagja volt Tardy László, Liszt- és Magyar Örökség-díjas kántor-karnagy, egyházzenész, aki több mint 50 éve a Mátyás templom karnagya; Tóth Péter zeneszerző, a Kontrapunkt kottakiadó vezetője, a SZTE dékánja; valamint Strausz Kálmán Liszt Ferenc-díjas karnagy, a Budapesti Nemzetközi Kórusverseny alapítója, a Honvéd férfikar vezetője.

A Veresegyházi Szentlélek templom kiváló akusztikát biztosított, Isten pedig csodásan megáldotta az énekhangjainkat: többen torokbetegséggel küszködtek, mégis végig tudtak énekelni. Szokásunkhoz híven a rövid igei gondolatokat sem mellőztük, melyek Isten szeretetéről, hűségéről, segítségéről és csodálatos ígéretéről, az adventről és örök életről szóltak.

A zsűri megbeszélése alatt tovább énekeltünk a hallgatóságnak, majd dallal köszöntöttük a visszatérő szakembereket. Az izgalom nagy volt, de annál nagyobb öröm volt az értékelést hallani. Ugyanis a bizottság elnöke, Tardy László karnagy első sorban nem a szakmai színvonalat dicsérte, habár nagyon igényesnek vélte a műsort, jól kidolgozottnak a darabokat és a kórus telt, meleg hangzását is méltatta, különösen a romantikus és osztott kórusos tételeknél. Úgy fogalmazott, hogy öröm volt számukra ez a szűk 1,5 óra. Kiemelte, hogy érezhető, hogy a kórus hittel énekelt, komoly elkötelezettséggel és küldetéstudattal. A három szakember, és az elnök szintén karnagy feleségének egybehangzó véleménye: „Bár sok ilyen amatőr kórus lenne!” A minősítésnél – aminél álmodni sem lehet jobbat (arany dicsérettel, azaz kiemelt arany) – is többet jelentett számunkra, hogy üzenetünk ennyire célba ért. A „Boldogok azok, kik Istent félik” kezdetű zsoltárfeldolgozással köszöntöttük őket búcsúzóul.

Ahogyan eddig, ezután is Isten munkatársaiként szeretnénk tovább haladni, immáron olyan új területeken is, ahová ilyen minősítés híján nem juthattunk volna el. Soli Deo Gloria!

 

óbkk

Krisztus megszületett

Ezzel a címmel rendezett a Gyulai Gyülekezet Adventváró hangversenyt december 10-én délután. 

A gyülekezet teljesen megtelt ezen az alkalmon, amikor a Békés-Csongrád megyei Összevont Kórus repítette a zene szárnyain Jézus születése és élete helyszíneire a hallgatóságot. Pörneki Attila karnagy állította össze a kórusművek sorát, amit a Gyulai Gyülekezet versekkel gazdagított. Ady Endre, Babits Mihály és Túrmezei Erzsébet gondolatai a karácsony mondanivalóját hozták közel a szívekhez, amit a zene még inkább elmélyített. Palotás Kristóf lelkész igei gondolatai pedig valós útravalóként hatottak az adventi várakozásban.

A résztvevők a hangverseny végén a gyülekezet által készített mézeskalácsot és igei gondolatot tartalmazó ajándékot vihettek magukkal az élmények mellé.

Legyen áldott Istenünk, akit bemutathattunk ezen az alkalmon is!

Horváth Attila

Húsvéti jótékonysági hangverseny

Jótékonysági hangverseny került megrendezésre 2016. március 25-én, Kondoroson.  A Megmentő szeretet cím összhangban volt a dalcsokorral, ami a Hetednapi Adventista Egyház Békés-Csongrád megyei összevont kórusának előadásában hangzott el, valamint az elhangzott igei gondolatokkal.

Valamennyi dal központjában Jézus önfeláldozó szeretete, a húsvéti történet állt. A programra főként a város lakosait hívtuk meg, akik közül – az Úrnak hála – a meghívást elfogadva, többen is megjelentek. A jótékonysági est végén került sor az összegyűlt adományok felajánlására, Bokor Ákos és családja számára. Ákos daganatos megbetegedéssel küzdött és kemoterápiás kezelésen esett át ez elmúlt hónapokban. Az ezzel járó anyagi terhek enyhítése céljából jött létre ez a hangverseny. A hangversenyen összegyűlt pénzt Ákoska szülei vehették át Ribárszki Péter, Kondoros város polgármesterének a köszöntésével, jókívánságával.

A gyülekezet tagjai a hangverseny végén egy szeretetvendégséggel kedveskedtek a jelenlévőknek, így az est egy közös, személyesebb, áldásosan eltöltött alkalommal zárult, amikor a vendégek és a kórustagok számára egyaránt lehetőség nyílt arra, hogy új kapcsolatokat alakítsanak ki, és megoszthassák egymással az Úrral szerzett tapasztalataikat is.

Man Eszter Csilla